22HLAV, Praha – Daňové, účetní a ekonomicko-právní povinnosti nestátních neziskových organizací v roce 2022

3. 2.

Místo konání: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství - aula, Václavské náměstí 833/31, 110 01 Praha 1

Možnost fyzické, online nebo offline varianty účasti - viz níže

Na semináři projdeme klíčové povinnosti nestátních neziskových organizací z pohledu jejich ekonomiky. Budeme mluvit o účetnictví, daních, financování, auditu, povinném zveřejňování, o rejstřících a dalších ekonomicko-právních aspektech činnosti nestátních neziskových organizací. Tento seminář je určen pro nestátní neziskové organizace, tj. pro všechny organizace účtující v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., popř. 325/2015 Sb (např. spolky, asociace, zapsané ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, církve a náboženské společnosti, charity, diakonie, školské právnické osoby, honební společenstva, veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, politické strany a politická hnutí).

Školitelé: Mirka Nebuželská

Mirka Nebuželská je auditorkou, účetním expertem, ACCA, CISA. Je poradkyní a školitelkou v ekonomice, účetnictví a daních u neziskových organizací. Kromě neziskových organizací se specializuje na konsolidace dle CAS a IFRS a ekonomické poradenství u podnikatelských subjektů (transakce s podniky, ekonomické a finanční řízení,...). Je členkou Metodické rady Svazu účetních pro neziskové organizace, členkou Výboru pro veřejný sektor KAČR, spolupracuje úzce s Asociací veřejně prospěšných organizací a s Fórem dárců a s mnoha další střešními neziskovými organizacemi.

Agenda

9:00 – 15:00, dvě přestávky

 

 • Právní specifika některých právních forem neziskových organizací (spolky, zapsané ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy) a jejich výhody a nevýhody z ekonomického pohledu.
 • Veřejná prospěšnost, hlavní a hospodářská činnost a podnikání v neziskové organizaci.
 • Občanský zákoník, veřejný rejstřík a evidence skutečných vlastníků, elektronická evidence tržeb, pracovně-právní vztahy, sociální a zdravotní pojištění, jiná obecná legislativa.
 • Základní povinnosti neziskové organizace související s ukončením roku 2021 a zahájením roku 2022.
 • Ekonomická podstata vybraných transakcí a jejich promítnutí v účetnictví a daních nestátní neziskové organizace – bezúplatná plnění přijatá i poskytnutá, vzájemná plnění (barter), poskytnutí či přijetí plnění "za korunu", ...
 • Daň z příjmů a DPH – kdy nezisková organizace platí daň z příjmů nebo DPH, dopady vybraných aktivit neziskových organizací na daňové povinnosti, rizika v daňové oblasti.
 • Legislativní novinky od 1. 1. 2022 v obecné legislativě s dopadem na nestátní neziskové organizace, změny v legislativě související s COVID-19, legislativní novinky v účetnictví, daních a návazných oblastech od 1. 1. 2022 pro nestátní neziskové organizace.


  Účastnický příspěvek

 • základní ve výši 1.700 Kč
 • zvýhodněný pro klienty 22HLAV ve výši 1.100,- Kč (platí pro aktivní klienty nebo ty, co v předcházejících dvou letech využili jakýchkoli placených služeb 22HLAV včetně účasti na seminářích)
 • Semináře organizuje společnost 22HLAV EDU s.r.o., která není plátcem DPH, uvedené výše účastnických příspěvků jsou proto konečné.

FYZICKÁ, ONLINE A OFFLINE VARIANTA SEMINÁŘE

 • Fyzická účast – účastníci, kteří přijdou fyzicky na místo konání semináře, budou mít možnost pokládat dotazy kdykoliv během semináře a následně budou mít možnost během dalších 3 měsíců od konání semináře si kdykoliv spustit offline verzi semináře.
 • Online účast – účastníci, kteří se připojí online, budou mít možnost pokládat dotazy kdykoliv během semináře do chatu, tyto dotazy budou během semináře v rámci výkladu zodpovězeny (případně mimo výklad pokud si účastník bude přát) a následně budou mít možnost během dalších 3 měsíců od konání semináře si kdykoliv spustit offline verzi semináře.
 • Offline účast – pokud někomu nevyjde termín a přesto ho seminář zajímá, má možnost se přihlásit jako offline účastník, kterému po skončení semináře bude zaslán link na video a celý seminář může kdykoliv během následujících 3 měsíců shlédnout; současně mu tým školitelů rád zodpoví související dotazy, které během této doby položí.

Během semináře předpokládáme jak promítání prezentace na plátno plus vysílání online, tak interaktivní psaní/malování taktéž promítané na plátno plus vysílané online (elektronický flipchart). Do online i offline semináře budou moci vstoupit pouze řádně přihlášení účastníci. Materiály vztahující se k semináři budou účastníkům zaslány pouze e-mailem.

ONLINE PŘIHLÁŠKA

Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz