22HLAV, Praha - DPH - použití principů a pravidel daných zákonem o DPH v praxi, legislativní novinky od 1.1.2020 - Tomáš Doležel

29. 1.

Místo konání: Praha, Tyršův dům, Újezd 450/40, 118 01 Praha 1, posluchárna č. 1

Školitelé: Tomáš Doležel

Tomáš Doležel je daňovým poradcem. Specializuje na na DPH u podnikatelů i neziskových organizací, řeší různá specifika daně z příjmů zejména u právnických osob, zabývá se převodními cenami (transfer pricing). 

Zajímá Vás DPH více do hloubky? Přijďte si poslechnout jak uplatňovat zákon o DPH v praxi a co nás v této oblasti čeká nového v roce 2020. Tento seminář je určen primárně pro plátce DPH.

Agenda

9:00 - 15:00, dvě přestávky

  • význam evropské směrnice,
  • běžné i specifické případy - obchodování v rámci EU (zboží, služby), obchodování s třetími zeměmi (import, export), zvláštní režimy,
  • místo plnění - základní i specifická úprava, jak v praxi  použít,
  • režim reverse charge (přenesení daňové povinnosti),
  • datum zdanitelného plnění, daňový doklad,
  • krácený a poměrný odpočet daně,
  • kontrolní hlášení,...

Účastnický příspěvek

Semináře organizuje společnost 22HLAV EDU s.r.o., která není plátcem DPH, uvedené výše účastnických příspěvků jsou proto konečné.

Současně upozorňujeme, že materiály vztahující se k semináři budou účastníkům zaslány pouze emailem.

 

ONLINE PŘIHLÁŠKA

Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz