22HLAV, Praha – DPH – principy a pravidla v praxi

27. 1.

Místo konání: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství - aula, Václavské náměstí 833/31, 110 01 Praha 1

Možnost fyzické, online nebo offline varianty účasti - viz níže

Použití principů a pravidel daných zákonem o DPH v praxi - pro plátce DPH, běžné i specifické případy, řešení místa a data zdanitelného plnění, daňový doklad, krácený a poměrný odpočet, reverse charge, kontrolní hlášení...

Zajímá Vás DPH více do hloubky? Přijďte si poslechnout jak uplatňovat zákon o DPH v praxi a co nás v této oblasti čeká nového v roce 2022. Tento seminář je určen primárně pro plátce DPH.

Školitelé: Tomáš Doležel

Tomáš Doležel je daňovým poradcem. Specializuje na na DPH u podnikatelů i neziskových organizací, řeší různá specifika daně z příjmů zejména u právnických osob, zabývá se převodními cenami (transfer pricing).

Agenda

9:00 – 15:00, dvě přestávky

 • Význam evropské směrnice,
 • běžné i specifické případy – obchodování v rámci EU (zboží, služby), obchodování s třetími zeměmi (import, export), zvláštní režimy,
 • místo plnění – základní i specifická úprava, jak v praxi použít,
 • režim jednoho správního místa (OSS)
 • režim reverse charge (přenesení daňové povinnosti),
 • datum zdanitelného plnění, daňový doklad,
 • krácený a poměrný odpočet daně,
 • kontrolní hlášení,...

  Účastnický příspěvek

 • základní ve výši 1.700 Kč
 • zvýhodněný pro klienty 22HLAV ve výši 1.100,- Kč (platí pro aktivní klienty nebo ty, co v předcházejících dvou letech využili jakýchkoli placených služeb 22HLAV včetně účasti na seminářích)
 • Semináře organizuje společnost 22HLAV EDU s.r.o., která není plátcem DPH, uvedené výše účastnických příspěvků jsou proto konečné.

Fyzická, online a offline varianta semináře

 • Fyzická účast – účastníci, kteří přijdou fyzicky na místo konání semináře, budou mít možnost pokládat dotazy kdykoliv během semináře a následně budou mít možnost během dalších 3 měsíců od konání semináře si kdykoliv spustit offline verzi semináře.
 • Online účast – účastníci, kteří se připojí online, budou mít možnost pokládat dotazy kdykoliv během semináře do chatu, tyto dotazy budou během semináře v rámci výkladu zodpovězeny (případně mimo výklad pokud si účastník bude přát) a následně budou mít možnost během dalších 3 měsíců od konání semináře si kdykoliv spustit offline verzi semináře.
 • Offline účast – pokud někomu nevyjde termín a přesto ho seminář zajímá, má možnost se přihlásit jako offline účastník, kterému po skončení semináře bude zaslán link na video a celý seminář může kdykoliv během následujících 3 měsíců shlédnout; současně mu tým školitelů rád zodpoví související dotazy, které během této doby položí.

Během semináře předpokládáme jak promítání prezentace na plátno plus vysílání online, tak interaktivní psaní/malování taktéž promítané na plátno plus vysílané online (elektronický flipchart). Do online i offline semináře budou moci vstoupit pouze řádně přihlášení účastníci. Materiály vztahující se k semináři budou účastníkům zaslány pouze e-mailem.

ONLINE PŘIHLÁŠKA

Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz