K DISPOZICI OFFLINE - 22HLAV, Praha - Předvánoční setkání neziskových organizací na téma ekonomické, účetní a daňové aspekty fungování neziskové organizace a legislativní novinky 2020/2021 - Mirka Nebuželská

15. 12.

Místo konání:  pouze online/offline účast, podrobnosti viz níže

Školitelé: Mirka Nebuželská

Mirka Nebuželská je auditorkou, účetním expertem, ACCA, CISA. Je poradkyní a školitelkou v ekonomice, účetnictví a daních u neziskovkých organizací. Kromě neziskových organizací se specializuje na konsolidace dle CAS a IFRS a ekonomické poradenství u podnikatelských subjektů (transakce s podniky, ekonomické a finanční řízení,...). Je členkou Metodické rady Svazu účetních pro neziskové organizace, členkou Výboru pro veřejný sektor KAČR, spolupracuje úzce s Asociací veřejně prospěšných organizací a s Fórem dárců a s mnoha další střešními neziskovými organizacemi. 

Přijďte se společně v čase předvánočním pobavit o dnešním fungování neziskových organizací z pohledu jejich ekonomiky i s ohledem na aktuální situaci COVID-19 a  připravit se na ukončení roku 2020 a zahájení roku 2021. Tento seminář je určen pro nestátní neziskové organizace, přesněji řečeno pro všechny organizace účtující v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., popř. 325/2015 Sb. 

Agenda

9:00 - 15:00, dvě přestávky

  • Právní specifika některých právních forem neziskových organizací (spolky, zapsané ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy) a jejich výhody a nevýhody z ekonomického pohledu, veřejná prospěšnost, hlavní a hospodářská činnost a podnikání v neziskové organizaci,
  • občanský zákoník, veřejný rejstřík a evidence skutečných vlastníků, elektronická evidence tržeb, pracovně-právní vztahy, sociální a zdravotní pojištění, jiná obecná legislativa, 
  • legislativní novinky v účetnictví, daních a návazných oblastech plus novinky související s COVID-19 2020/2021,
  •  základní povinnosti neziskové organizace související s ukončením roku 2020 a zahájením roku 2021,
  • různé formy fundraisingu používané neziskovými organizacemi a jejich dopad do účetnictví a daní nestátní neziskové organizace,
  • ekonomická podstata vybraných transakcí a jejich promítnutí v účetnictví a daních nestátní neziskové organizace - vzájemná plnění (barter), poskytnutí či přijetí plnění "zadarmo", poskytnutí či přijetí plnění "za korunu", ...,
  • daň z příjmů a DPH - kdy nezisková organizace platí daň z příjmů nebo DPH, dopady vybraných aktivit neziskových organizací na daňové povinosti, rizika v daňové oblasti.

Účastnický příspěvek

Semináře organizuje společnost 22HLAV EDU s.r.o., která není plátcem DPH, uvedené výše účastnických příspěvků jsou proto konečné.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - FYZICKÁ, ONLINE A OFFLINE VARIANTA SEMINÁŘE

Zejména z důvodu aktuální nejistoty ohledně režimu a opatření v souvislosti s COVID-19 jsou všechny semináře plánovány jako fyzické semináře v místě konání plus online i offline webmináře:

  • online účast - účastníci, kteří se připojí online, budou mít možnost pokládat dotazy kdykoliv během semináře do chatu, tyto dotazy budou během semináře v rámci výkladu zodpovězeny (případně mimo výklad pokud si účastník bude přát) a následně budou mít možnost během dalších 3 měsíců od konání semináře si kdykoliv spustit offline verzi semináře,

  • offline účast - pokud někomu nevyjde termín a přesto ho seminář zajímá, má možnost se přihlásit jako offline účastník, kterému po skončení semináře bude zaslán link na video a celý seminář může kdykoliv během následujících 3 měsíců shlédnout; současně mu tým školitelů rád zodpoví související dotazy, které během této doby položí.

Během semináře předpokládáme jak promítání prezentace na plátno plus vysílání online, tak interaktivní psaní /malování taktéž promítané na plátno plus vysílané online (elektronický flipchart). 

Do online i offline semináře budou moci vstoupit pouze řádně přihlášení účastníci.

Současně upozorňujeme, že materiály vztahující se k semináři budou účastníkům zaslány pouze emailem.


ONLINE PŘIHLÁŠKA

Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz