22HLAV, Praha – Předvánoční setkání neziskových organizací na téma darování, sbírky, benefiční akce a jiné fundraisingové aktivity z pohledu daní a účetnictví

2. 12.

Místo konání: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství - aula, Václavské náměstí 833/31, 110 01 Praha 1

Možnost fyzické, online nebo offline varianty účasti - viz níže

Přijďte se společně v čase předvánočním pobavit o tom, jak v dnešní době nestátní neziskové organizace získávají finanční prostředky na své činnosti a jaký dopad mají různé fundraisingové aktivity (darování, sbírky, benefiční akce...) do účetnictví, daní a ekonomiky organizací. 

Školitelé: Mirka Nebuželská

Mirka Nebuželská je auditorkou, účetním expertem, ACCA, CISA. Je poradkyní a školitelkou v ekonomice, účetnictví a daních u neziskových organizací. Kromě neziskových organizací se specializuje na konsolidace dle CAS a IFRS a ekonomické poradenství u podnikatelských subjektů (transakce s podniky, ekonomické a finanční řízení,...). Je členkou Metodické rady Svazu účetních pro neziskové organizace, členkou Výboru pro veřejný sektor KAČR, spolupracuje úzce s Asociací veřejně prospěšných organizací a s Fórem dárců a s mnoha další střešními neziskovými organizacemi.

Agenda

9:00 – 15:00, dvě přestávky

 • Bezúplatná a úplatná plnění – co je, co není dar?, prodejní a darovací portály, reklamní či jiná služba nebo poděkování dárci? 
 • Darování – jaké dary lze poskytnout – peněžní x nepeněžní, účelové x neúčelové, investiční x neinvestiční, dokumenty provázející poskytnutí daru – smlouva, potvrzení o poskytnutí daru apod., dárci – podnikatel, rozpočtová či příspěvková organizace, nezisková organizace atd. – mohou uplatnit daňové zvýhodnění při poskytnutí daru?, jaké jsou podmínky daňového zvýhodnění a jak se stanovuje, jak se přijatý dar projeví v účetnictví a dani z příjmů neziskové organizace, evidence darů v neziskové organizaci – co je a není nutné, co je doporučená praxe.
 • Dotace – účtování a zdanění, dlouhodobý majetek nabytý z dotace (investiční dotace).
 • Dědictví – účtování dědictví ve formě dlouhodobého majetku, drobného majetku, zásob, pohledávek, finančního majetku, atd. – daňové dopady na daň z příjmů.
 • Veřejná sbírka – kdy je veřejná sbírka dle zákona nutná, jak se zřizuje a jaká jsou základní pravidla, sbírka formou bezúplatných plnění – pokladničky, bankovní účet, sbírka formou úplatných plnění – prodej předmětů, prodej vstupenek, jaké jsou dopady prodeje předmětů a prodeje vstupenek na daň z příjmů, DPH a EET bez veřejné sbírky a s veřejnou sbírkou.
 • Benefiční akce – vstupné na benefiční akce typu koncert, výstava, večeře, běh, poskytování různých druhů služeb.
 • Benefiční prodej předmětů – prodej nakoupeného zboží, prodej předmětů vyrobených ve vlastní dílně např. klienty služby, prodej předmětů přijatých darem, prodej formou aukce či dražby (vyvolávací cena x konečná cena, kupní cena věci x dar).
 • Podnikání - v hospodářské (vedlejší) činnosti nebo založení s.r.o.?, co je v jakém případě výhodnější, na co si dát pozor, povinnost živnostenského oprávnění.

  Účastnický příspěvek

 • základní ve výši 1.700 Kč
 • zvýhodněný pro klienty 22HLAV ve výši 1.100,- Kč (platí pro aktivní klienty nebo ty, co v předcházejících dvou letech využili jakýchkoli placených služeb 22HLAV včetně účasti na seminářích)
 • Semináře organizuje společnost 22HLAV EDU s.r.o., která není plátcem DPH, uvedené výše účastnických příspěvků jsou proto konečné.

Fyzická, online a offline varianta semináře

 • Fyzická účast – účastníci, kteří přijdou fyzicky na místo konání semináře, budou mít možnost pokládat dotazy kdykoliv během semináře a následně budou mít možnost během dalších 3 měsíců od konání semináře si kdykoliv spustit offline verzi semináře.
 • Online účast – účastníci, kteří se připojí online, budou mít možnost pokládat dotazy kdykoliv během semináře do chatu, tyto dotazy budou během semináře v rámci výkladu zodpovězeny (případně mimo výklad pokud si účastník bude přát) a následně budou mít možnost během dalších 3 měsíců od konání semináře si kdykoliv spustit offline verzi semináře.
 • Offline účast – pokud někomu nevyjde termín a přesto ho seminář zajímá, má možnost se přihlásit jako offline účastník, kterému po skončení semináře bude zaslán link na video a celý seminář může kdykoliv během následujících 3 měsíců shlédnout; současně mu tým školitelů rád zodpoví související dotazy, které během této doby položí.

Během semináře předpokládáme jak promítání prezentace na plátno plus vysílání online, tak interaktivní psaní/malování taktéž promítané na plátno plus vysílané online (elektronický flipchart). Do online i offline semináře budou moci vstoupit pouze řádně přihlášení účastníci. Materiály vztahující se k semináři budou účastníkům zaslány pouze e-mailem.

ONLINE PŘIHLÁŠKA

Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz