22HLAV, Praha - Sestavení účetní závěrky a výpočet daně z příjmů včetně vyplnění přiznání k dani z příjmů pro neziskové organizace na základě případové studie - Mirka Nebuželská

19. 2.

Místo konání: Tyršův dům, Újezd 450/40, 118 01 Praha 1, posluchárna č. 1

Školitelé: Mirka Nebuželská

Mirka Nebuželská je auditorkou, účetním expertem, CISA. Věnuje se jak účetní a daňové praxi v podnikatelském, neziskovém a rozpočtovém sektoru, tak lektorské činnosti. Mirka Nebuželská je členkou Metodické rady Svazu účetních pro neziskové organizace, spolupracuje úzce s Asociací veřejně prospěšných organizací a s Fórem dárců a s mnoha další neziskovými organizacemi. 

Účastníci školení si osvěží aplikační praxi v oblasti účetnictví neziskových organizací, zejména u transakcí relevantních pro uzavření roku a sestavení účetní závěrky - bude pouze shrnuto, výklad teorie není součástí semináře. Na modelovém případu konkrétní organizace (případová studie) bude sestavena účetní závěrka, budou připraveny podklady pro sestavení přiznání k dani z příjmů a přiznání bude společně vyplněno. Tento seminář je určen pro nestátní neziskové organizace, přesněji řečeno pro všechny organizace účtující v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., popř. 325/2015 Sb, z pohledu daňového je relevantní i pro rozpočtové a příspěvkové organizace.

Agenda

9:00 – 10:45 Shrnutí základních povinností a pravidel relevantních pro sestavení účetní závěrky a přiznání k dani z příjmů, vybrané účetní metody a daňový dopad (dotace, dary, dědictví, veřejná sbírka, benefiční akce, sponzoring, dlouhodobý majetek, fondy, investice,....)
10:45 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:45 Sestavení účetní závěrky - výkazy a příloha - struktura a vzor přílohy k účetní závěrce, zadání případové studie - konkrétní nezisková organizace (s variabilní právní formou)
12:45 – 13:30 přestávka
13:30 – 15:00 Sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob na základě zadané případové studie

 

Účastnický příspěvek

Semináře organizuje společnost 22HLAV EDU s.r.o., která není plátcem DPH, uvedené výše účastnických příspěvků jsou proto konečné.

Současně upozorňujeme, že materiály vztahující se k semináři budou účastníkům zaslány pouze emailem.

 

ONLINE PŘIHLÁŠKA

Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz