Ceny

Ceny poskytovaných služeb jsou stanovovány individuálně podle odborné a časové náročnosti. Pro získání konkrétní cenové nabídky nás prosím kontaktujte. Nabídku zašleme obratem a je pouze na Vás, zda nás následně kontaktujete či nikoliv. 

Nicméně pro představu o cenách některých konkrétních služeb naleznete níže ceník vybraných modelových služeb. 

Vzdělávání na míru - lektorování školení, semináře, workshopu.... na téma z oblasti účetnictví, daní, ekonomiky, ochrany osobních údajů,....

vzdělávání pro obchodní korporace (do počtu hodin vzdělávání se nepočítají přestávky v délce 1 hodina a více, všechny kratší se do času započítávají) 

3.000 Kč plus DPH za hodinu vzdělávání plus cestovné dle místa konání (v případě místa konání v Praze nebo online se cestovné nepřipočítává), v případě online vzdělávání je v ceně i pořízení a poskytnutí záznamu

vzdělávání pro neziskové organizace (do počtu hodin vzdělávání se nepočítají přestávky v délce 1 hodina a více, všechny kratší se do času započítávají)

2.000 Kč za hodinu vzdělávání plus cestovné dle místa konání (v případě místa konání v Praze nebo online se cestovné nepřipočítává), v případě online vzdělávání je v ceně i pořízení a poskytnutí záznamu

Vedení účetnictví a daňové agendy mikro účetní jednotky

obchodní korporace

od 2.000 Kč plus DPH měsíčně

nezisková organizace

od 12.000 Kč plus DPH ročně

Vedení účetnictví a daňové agendy malé nebo střední účetní jednotky

cenovou nabídku na zajištění vedení účetnictví, daňové agendy, controllingu, finančního řízení apod. zašleme obratem na základě informací o požadavcích a potřebách společnosti a informacích o rozsahu činností a dokumentace společnosti

Zpracování přiznání k dani z příjmů

cena závisí na objemu a typu příjmů (výnosů) a výdajů (nákladů), konkrétní nabídku zašleme obratem na základě zaslané obratové předvahy, popř. informace o struktuře a výši příjmů u fyzické osoby

Zpracování dokumentace převodních cen - transfer pricing

cenovou nabídku zašleme obratem na základě informací o skupině, transakcích a konkrétních potřebách

Audit účetní závěrky

cenovou nabídku zašleme obratem na základě poslední nebo předběžné účetní závěrky

Komplexní zavedení GDPR na míru včetně úvodní konzultace, analýzy (DPIA) a přípravy směrnice  s finální konzultací /zaškolením 

obchodní korporace

50.000 Kč plus DPH

obchodní korporace, kde jedinými zpracovávanými osobními údaji jsou údaje o zaměstnancích

25.000 Kč plus DPH

nezisková organizace

25.000 Kč

Ceny jsou navrženy pro základní (běžný) rozsah zpracování osobních údajů, v ostatních případech je cena navržena individuálně. Základní časový rozpočet je zhruba následující:

  • úvodní konzultace a základní posouzení - 2 hodiny
  • analýza - 10 hodin, z toho na místě (účel a právní důvod zpracování údajů) 6 hodin a následné vyjasnění zodpovědností, bezpečnosti zpracování a dalších informací pro směrnici 4 hodiny
  • sepsání, výměna a zapracování komentářů a finalizace směrnice - 8 hodin
  • revize směrnice, její zavedení do předpisů organizace, závěrečné školení - 5 hodin

Zvýhodnění u komplexního zavedení GDPR na míru nabízíme členům Asociace veřejně prospěšných organizací a členům Fóra dárců, kteří mají nárok na 20% slevu z výše uvedené ceny.

Písemný posudek o souladu společnosti /organizace s GDPR 
obchodní korporace 12.000 Kč plus DPH
nezisková organizace 8.000 Kč plus DPH

Ceny jsou navrženy pro základní (běžný) rozsah zpracování osobních údajů, v ostatních případech je cena navržena individuálně.

Služba pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO = Data Protection Officer)

služba zahrnuje dostupnost 8/5 pro hlášení incidentů, případnou komunikaci s úřadem pro ochranu osobních údajů a max. 1 hodina konzultací měsíčně; služba též zahrnuje každoroční písemný posudek ohledně souladu společnosti či organizace s GDPR

obchodní korporace s povinným DPO

4.000 Kč plus DPH měsíčně

obchodní korporace s dobrovolným DPO

2.000 Kč plus DPH měsíčně

nezisková organizace s povinným DPO

2.000 Kč měsíčně

nezisková organizace s dobrovolným DPO

1.000 Kč měsíčně

Ceny jsou navrženy pro základní (běžný) rozsah zpracování osobních údajů, v ostatních případech je cena navržena individuálně.

Hodinové sazby za poskytování poradenských a jiných služeb

střední a velké podniky, nadnárodní korporace

2.000 - 2.800 Kč plus DPH za hodinu

malé podniky, fyzické osoby

1.600 - 2.200 Kč plus DPH za hodinu

neziskové organizace

1.200 - 2.000 Kč za hodinu

zahraniční klienti

EUR 100 - 120 plus DPH za hodinu

Cena ad hoc konzultací je stanovena ve většině případů na střed uváděného intervalu. 

Zvýhodnění u poradenských služeb nabízíme členům Asociace veřejně prospěšných organizací, kteří mají nárok na 20% slevu z výše uvedené ceny.

 

V případě poskytování služeb v prostorách klienta mimo Prahu a Ústí nad Labem se k cenám připočítává cestovné ve výši 7 Kč za kilometr tam a zpět.

Naše poradenské služby rádi  poskytujeme i za pomoci využití elektronických nástrojů typu SKYPE, které nabízí většinu výhod osobní konzutace, ovšem odpadá nutnost cestovat. Poskytujeme takto poradenství klientů z celé republiky, nicméně samozřejmě v případě zájmu za Vámi rádi přijedeme. 

V případě Všeho zájmu o spolupráci nás prosím kontaktuje prostřednictvím kontaktního formuláře nebo emailem.

Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz