GDPR

POSOUZENÍ VLIVU NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DPIA)

analyzujeme a posoudíme vaše potřeby a doporučíme jak postupovat

KOMPLEXNÍ ZAVEDENÍ (IMPLEMENTACE) GDPR

nechte to na nás, zmapujeme potřeby a připravíme řešení

SLUŽBY POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE GDPR

dohled nad správným nastavením GDPR, aktivní reakce na rizika a řešení případných incidentů

Pomůžeme vám zajistit soulad s evropskou směrnicí a českou legislativou v oblasti GDPR. Analyzujeme, implementujeme a ověřujeme. Poradíme, co lze a co už ne, jak promítnout GDPR povinnosti do smluv nebo na web. Níže si prohlédněte, s jakými klienty spolupracujeme.

Jak probíhá komplexní zavedení (implementace) GDPR?

 • Provedeme úvodní konzultaci - zjistíme, jaká je připravenost společnosti/organizace na GDPR, jak náročný a rozsáhlý postup je třeba zvolit pro dosažení souladu s GDPR.
 • Posoudíme vliv na ochranu osobních údajů (DPIA) - provedeme analýzu na místě ve firmě/organizaci - jaká data, pro koho a za jakým účelem jsou zpracovávána, kde a kým jsou zpracovávána, jak jsou zabezpečena.
 • Přípravíme směrnici popisující zpracování osobních údajů ve společnosti/organizaci v souladu s GDPR.
 • Provedeme zaškolení - seznámíme zaměstnance se směrnicí (se změnou postupů).
 • Využíváme již nasbírané praktické zkušenosti se zaváděním GDPR zejména u malých a středních obchodních a výrobních firem a u různých druhů nestátních neziskových organizací. Řešíme zpracování osobních údajů pro účely dotací, dárcovské databáze, údaje pro účely newsletterů, fotodokumentace akcí apod. 

Co dalšího děláme? 

 • Poskytujeme konzultaci k připravenosti společnosti/organizace na GDPR a prodiskutujeme jaký postup je třeba zvolit pro dosažení souladu s GDPR.
 • Provádíme analýzu - posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA).
 • Poskytujeme služby pověřence pro ochranu osobních údajů dle GDPR (DPO) - povinná nebo dobrovolná funkce. Pověřenec je k dispozici pro komunikaci s Úřadem pro ochranu osobních údajů a pro konzultace v průběhu roku a jednou ročně posoudí soulad s GDPR a poskytne písemný posudek o souladu společnosti/organizace se směrnicí GDPR.

S kým se u nás při řešení GDPR setkáte?

S kým spolupracujeme?

 PODNIKATELÉ

 • výrobní nebo obchodní společnosti, službové (servisní) společnosti
 • společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, evropské společnosti, veřejné obchodní společnosti 
 • samostatné společnosti, dceřinné nebo mateřské společnosti českých holdingů, společnosti zapojené do nadnárodního či mezinárodního holdingu, společnosti kótované na burze
 • bytové družstvo, sociální družstvo
 • investiční fondy
 • svěřenské fondy
 • podnikající fyzické osoby

NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ  ORGANIZACE

 • nadace, nadační fondy
 • spolky, svazy, asociace, sdružení právnických osob
 • zapsané ústavy, obecně prospěšné společnosti
 • církevní organizace - základní, svazy, účelová zařízení (diakonie, charity)
 • veřejné výzkumné instituce, veřejné vysoké školy, školské právnické osoby
 • politická hnutí
 • honební společenstva

PŘÍSPĚVKOVÉ A  ROZPOČTOVÉ  ORGANIZACE

 • příspěvkové organizace zřízené obcí nebo krajem (ÚSC) nebo zřízené státem (OSS)
 • města a obce, dobrovolné svazky obcí
e-mail

Zaujali jsme vás?

Potřebujete-li další informace nebo nám chcete rovnou poslat poptávku, obraťte se prosím na náš e-mail info@22hlav.cz nebo využijte náš kontaktní formulář. 

logo

Zajímají vás naše ceny?

Ceny služeb stanovujeme individuálně podle odborné a časové náročnosti. Pro konkrétní cenovou nabídku nás prosím kontaktujte, ale pokud chcete mít představu...

kurzy

Vzdělávací kurzy

Přihlaste se na naše tradiční semináře, které pro Vás shrnou vše, co potřebujete vědět pro uzavření a vstup do nového roku - v oblastech účetnictví, daních, mezd, pracovního práva aj.

Kontakt mit uns

Kontrolní otázka jako ochrana proti automatizovanému odesílání formulářů