Znalectví, přeměny a jiné poradenství

CHCETE ZNÁT CENU FIRMY?

prodáváte nebo kupujete - připravíme Vám odhad aktuální ceny, provedeme due diligence a zajistíme proces prodeje

FÚZE NEBO ROZDĚLENÍ

ať už řešíte přecenění aktiv fúzí nebo rozdělením, daňovou optimalizaci nebo organizační změnu - pomůžeme vám to zrealizovat

STARTUJETE NEZISKOVKU? 

pomůžeme při založení, registracích a následném plnění všech povinností

Zpracováváme jako znalci znalecké posudky v oboru oceňování podniků, které jsou typicky využívány pro ocenění podílů či akcií v případě akvizice, fúze nebo rozdělení firmy. Pro naše klienty navrhujeme a zajišťujeme kompletní provedení přeměny jako je fúze či rozdělení firmy, a to v různých variantách dle konkrétních potřeb klienta. Níže si prohlédněte, s jakými klienty spolupracujeme.

Co děláme jako znalci?

 • Stanovujeme odhad ceny firmy, resp. podílu ve firmě či akcií, ke zvolenému datu - jedná se o tržní cenu podniku. 
 • Zpracováváme znalecké posudky pro účely prodeje či koupě podílů nebo akcií nebo pro jiný účel určený klientem.
 • Zpracováváme znalecké posudky na ocenění odštěpované části jmění při rozdělení odštěpením nebo na ocenění jmění při fúzi v případě navýšení základního kapitálu. 

Zajišťujeme kompletní proces přeměn

 • vnitrostátní i přeshraniční fúze, fúze sloučením do mateřské nebo dceřinné společnosti se zánikem jedné nebo více společností, fúze splynutím do nové společnosti. Pokud se při fúzi navyšuje základní kapitál pokračující společnosti, ocení znalec odštěpované jmění a posoudí, zda stačí pro navýšení základního kapitálu. Přecenění se promítá do účetnictví, čímž firma může dosáhnout přecenění aktiv např. nemovitostí na vyšší hodnotu
 • rozdělení odštěpením, sloučením s existující nebo existujícími společnostmi nebo se vznikem nové či nových společností, kdy rozdělovaná společnost pokračuje v činnosti, rozdělení rozštěpením na existující či nové společnosti, kdy rozdělovaná společnost zaniká
 • převody jmění na společníka
 • změny právní formy

Poskytujeme poradenství při jiných transakcích

 • komplexní poradenství při kapitálových akvizicích, ekonomická due diligence
 • zajištění prodeje obchodního závodu nebo jeho části
 • poradenství při zakládání a likvidaci právnických osob včetně neziskových organizací, zajištění rejstříkových změn právnických osob
 • sloučení či jiné přeměny neziskových organizací

S kým se u nás ve znalectví nebo jiném poradenství setkáte?

Vít Vagner

daňový poradce, CFO, odborník v účetnictví a ekonomickém řízení

S kým spolupracujeme?

 PODNIKATELÉ

 • výrobní nebo obchodní společnosti, službové (servisní) společnosti
 • společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, evropské společnosti, veřejné obchodní společnosti 
 • samostatné společnosti, dceřinné nebo mateřské společnosti českých holdingů, společnosti zapojené do nadnárodního či mezinárodního holdingu, společnosti kótované na burze
 • bytové družstvo, sociální družstvo
 • investiční fondy
 • svěřenské fondy
 • podnikající fyzické osoby

NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ  ORGANIZACE

 • nadace, nadační fondy
 • spolky, svazy, asociace, sdružení právnických osob
 • zapsané ústavy, obecně prospěšné společnosti
 • církevní organizace - základní, svazy, účelová zařízení (diakonie, charity)
 • veřejné výzkumné instituce, veřejné vysoké školy, školské právnické osoby
 • politická hnutí
 • honební společenstva

PŘÍSPĚVKOVÉ A  ROZPOČTOVÉ  ORGANIZACE

 • příspěvkové organizace zřízené obcí nebo krajem (ÚSC) nebo zřízené státem (OSS)
 • města a obce, dobrovolné svazky obcí
e-mail

Zaujali jsme vás?

Potřebujete-li další informace nebo nám chcete rovnou poslat poptávku, obraťte se prosím na náš e-mail info@22hlav.cz nebo využijte náš kontaktní formulář. 

cena

Zajímají vás naše ceny?

Ceny služeb stanovujeme individuálně podle odborné a časové náročnosti. Pro konkrétní cenovou nabídku nás prosím kontaktujte, ale pokud chcete mít představu...

kurzy

Vzdělávací kurzy

Přihlaste se na naše tradiční semináře, které pro Vás shrnou vše, co potřebujete vědět pro uzavření a vstup do nového roku - v oblastech účetnictví, daních, mezd, pracovního práva aj.

Kontakt mit uns

Kontrolní otázka jako ochrana proti automatizovanému odesílání formulářů