Vzdělávání

SEMINÁŘE PRO KLIENTY A VEŘEJNOST

přijďte, pokud chcete vědět jak zákony použít v praxi

ZAJIŠŤUJEME VZDĚLÁVACÍ AKCE NA MÍRU

rádí vyškolíme váš tým s ohledem na vaší konkrétní potřebu a vaše prostředí

ŠKOLÍME I MIMO NAŠI ORGANIZACI

kolegy z 22HLAV najdete i na různých vzdělávacích a jiných akcích organizovaných jinými subjekty

Prostřednictvím našich lektorů vzděláváme klienty a veřejnost v účetnictví, daních  a dalších ekonomicko-právních oblastech. Každoročně organizujeme novoroční cyklus seminářů se zaměřením na legislativní novinky v účetnictví, daních a souvisejících oborech a aplikační praxi u různých druhů právnických osob (příklady, případové studie). Níže si prohlédněte, jaké klienty vzděláváme.

Vzdělávání ve 22HLAV

Každoročně před koncem roku a počátkem roku následujícího organizujeme cyklus seminářů zaměřených na legislativní novinky v účetnictví, daních a souvisejících oborech a aplikační praxi u různých druhů právnických osob (příklady, případové studie). Semináře jsou určeny pro podnikatele, zejména obchodní korporace, pro nestátní neziskové organizace nebo pro rozpočtové a příspěvkové organizace. Semináře pořádáme v kombinované formě osobně-online-offline neboli je možné se účastnit osobně v Praze nebo Ústí nad Labem nebo se připojit online a nebo si později pustit záznam proběhlého semináře.

Podívejte se na aktuálně vypsané vzdělávací kurzy

Vzdělávání na míru

V průběhu celého roku také zajišťujeme individuální lektorování seminářů, školení nebo workshopů na témata z oblasti účetnictví, daní, ekonomiky, ochrany osobních údajů aj. Pro konkrétní firmy a organizace jsme již školili témata jako jsou například:

 • daně a účetnictví pro nestátní neziskové organizace v různých modifikacích a s různým zaměřením (účetnictví, daň z příjmů, DPH),
 • odloženou daň (principy, výpočet, účtování a vykázání) v souladu s českými účetními předpisy a dle mezinárodních standardů finančního výkaznictví IFRS pro obchodní korporace,
 • sestavení přiznání k dani z příjmů u různých subjektů,
 • sestavení konsolidované účetní závěrky u obchodní korporace,
 • finanční a ekonomické řízení obchodní korporace.

Externí školení

Chcete si poslechnout naše zkušené odborníky i mimo námi vypsané semináře? Připravili jsme pro vás aktuální přehled vzdělávacích akcí, na které se můžete přihlásit u jednotlivých organizátorů.

S kým se u nás na vzdělávacích akcích setkáte?

Jan Černý

auditor, odborník v účetnictví, daních, ekonomickém řízení

Koho vzděláváme?

 PODNIKATELÉ

 • výrobní nebo obchodní společnosti, službové (servisní) společnosti
 • společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, evropské společnosti, veřejné obchodní společnosti 
 • samostatné společnosti, dceřinné nebo mateřské společnosti českých holdingů, společnosti zapojené do nadnárodního či mezinárodního holdingu, společnosti kótované na burze
 • bytové družstvo, sociální družstvo
 • investiční fondy
 • svěřenské fondy
 • podnikající fyzické osoby

NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ  ORGANIZACE

 • nadace, nadační fondy
 • spolky, svazy, asociace, sdružení právnických osob
 • zapsané ústavy, obecně prospěšné společnosti
 • církevní organizace - základní, svazy, účelová zařízení (diakonie, charity)
 • veřejné výzkumné instituce, veřejné vysoké školy, školské právnické osoby
 • politická hnutí
 • honební společenstva

PŘÍSPĚVKOVÉ A  ROZPOČTOVÉ  ORGANIZACE

 • příspěvkové organizace zřízené obcí nebo krajem (ÚSC) nebo zřízené státem (OSS)
 • města a obce, dobrovolné svazky obcí
skoleni

Máte zájem o školení na míru?

Potřebujete další informace nebo nám chcete rovnou poslat poptávku? Obraťte se prosím na náš e-mail info@22hlav.cz nebo využijte náš kontaktní formulář.

cena

Zajímají vás naše ceny?

Ceny služeb stanovujeme individuálně podle odborné a časové náročnosti. Pro konkrétní cenovou nabídku nás prosím kontaktujte, ale pokud chcete mít představu...

sova

Jak se přihlásit?

Semináře pořádáme nejenom pro klienty, ale také pro veřejnost. Aktuálně vypsané události naleznete na našem e-shopu, kde se můžete jednoduše přihlásit.

Kontakt mit uns

Kontrolní otázka jako ochrana proti automatizovanému odesílání formulářů