GDPR - pořizování a zveřejňování fotografií

Obrázek uživatele Jana Pavlovičová
Jana Pavlovičová

U pořizování, používání a zveřejňování fotografií nebo jiného obrazového či zvukového záznamu se uplatňuje jak zákon 101/2000 Sb. resp. GDPR tak zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V případě, že jsou pořizovány fotografie z akcí a nejsou k nim systematicky přiřazovány další identifikační údaje s výjimkou jména a příjmení, pak nejde o zpracování osobních údajů dle GDPR a jejich správa se řídí občanským zákoníkem. V opačném případě se jedná o zpracování osobních údajů, a tudíž je nutný soulad s GDPR.

Při aplikaci občanského zákoníku by bylo dostatečné použití tzv. konkludentního souhlasu fyzické osoby kdy se vychází z toho, že svolí-li někdo s vyobrazením své osoby za okolností, z nichž je zřejmé, že bude vyobrazení šířeno, platí, že svoluje i k jeho zveřejňování (tedy rozšiřování) obvyklým způsobem. Je však nutné zmínit, že v případě soudního sporu je téměř nereálné konkludentní souhlas prokázat.

V případě zpracování fotografických záznamů dle GDPR je třeba rozlišovat zpracování, jež zahrnuje zpracování zvláštních kategorií osobních údajů (příslušnost k náboženství, určité fotografie by moly vypovídat o rasovém či etnickém původu, případně nést biometrické prvky). Budeme-li se zabývat fotografiemi, jejichž obraz neobsahuje zvláštní kategorie osobních údajů, pak je třeba přiřadit právní titul, který v tomto případě může být dle situace oprávněný zájem Správce nebo souhlas subjektu údajů.

Tj. z pohledu GDPR, kdy zpracováváme fotografie, které jsou jednoznačně přiřaditelné konkrétním fyzickým osobám, tj. jde o osobní údaje, půjde většinou o následující právní tituly:

  • smlouva apod. - například ve smlouvě nebo rozhodnutí o dotaci bude poskytovatel požadovat fotodokumentaci, bude to povinnou součástí plnění smlouvy

  • oprávněný zájem správce – fotografie budou nedílnou součástí činnosti, bez nich nelze činnost provozovat – pro posouzení doporučujeme též zvažovat zda existuje riziko, že by se fyzická osoba, tj. subjekt údajů, mohla cítit zpracováním, tedy pořízením a použitím fotografie pro daný účel, nějak ohrožena, omezena, tedy zda by mohla být se zpracování nespokojena, tj. myslet na základní smysl GDPR

  • souhlas poskytnutý subjektem údajů

 

 

V případě dotazů k tomuto článku prosím kontaktuje jeho autora (Jana Pavlovičová).

 

Tento i všechny ostatní články zveřejněné na těchto stránkách vyjadřují názor jejich autorů, nejde o právně závazné dokumenty.

Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz