Ke stažení

Níže máte možnost stáhnout si různé vzory, návody či příklady z oblasti účetnictví, daní a dalších souvisejících oborů.

Dokumenty pro všechny druhy subjektů

 • Vzor textového inventurního soupisu (z roční inventarizace) ve formátu doc , docx a odt
 • Kalkulačka hrubé a čisté mzdy a souvisejících nákladů zaměstnavatele na zaměstnance, hrubá a čistá výplata OSVČ v roce 2021 a v roce 2020 ve formátu xlsx
 • Vzor darovací smlouvy na peněžní dar ve formátu docx a na nepeněžní dar ve formátu docx
 • Vzor potvrzení o přijatém daru (pro daňové účely) ve formátu docx
 • Vzor smlouvy o půjčce (zápůjčka) ve formátu docx

Dokumenty pro podnikatelské subjekty účtující dle vyhlášky č. 500/2000 Sb.

 • Vzor výkazů k 31.12.2019 v plném rozsahu - rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu ve formátu xlsx
 • Vzor výkazů k 31.12.2019 ve zkráceném rozsahu pro malou účetní jednotku - rozvaha, výkaz zisku a ztráty ve formátu xlsx
 • Vzor výkazů k 31.12.2019 ve zkráceném rozsahu pro mikro účetní jednotku - rozvaha, výkaz zisku a ztráty ve formátu xlsx
 • Vzor přílohy v účetní závěrce - doporučujeme použít vzor publikovaný Komorou auditorů ČR - viz zde https://www.kacr.cz/ucetni-zaverka-cus-a-ifrs
 • Příklad možných vnitřních směrnic pro oblast ekonomiky a účetnictví (2019) ve formátu doc, docx nebo odt
 • Vzor smlouvy o výkonu funkce jednatele ve formátu docx
 • Příklad tabulky pro výpočet odložené daně ve formátu xlsxlsx nebo ods
 • Vzor inventurního soupisu (z roční inventarizace) ve formátu xlsx zahrnující též:
  • poznámky k provádění inventarizace jednotlivých účetních tříd,
  • indikaci potřebných příloh pro jednotlivé syntetické účty nebo účetní třídy,
  • vzor pro výčetku pokladny,
  • vzor pro výpočet nákladů příštích období,
  • vzor pro výpočet odložené daně.

Dokumenty pro neziskové organizace účtující dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. 

 • Rozvaha a výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu za rok 2021 ve formátu xlsx,
 • Rozvaha a výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu za rok 2021 ve formátu xlsx,
 • Příloha v účetní závěrce za rok 2021 v základní verzi ve formátu docx plus Příloha č. 1 Rozpis dlouhodobého majetku ve formátu xlsx,
 • Přehledy z jednoduchého účetnictví za rok 2021 (dle prováděcí vyhlášky č. 325/2015 Sb.) ve formátu xlsx,
 • Příklad možných vnitřních směrnic pro oblast ekonomiky a účetnictví (2019) ve formátu doc, docx nebo odt.
 • Vzor inventurního soupisu (z roční inventarizace) ve formátu xls zahrnující též:
  • poznámky k provádění inventarizace jednotlivých účetních tříd,
  • indikaci potřebných příloh pro jednotlivé syntetické účty nebo účetní třídy,
  • vzor pro výčetku pokladny,
  • vzor pro výpočet nákladů příštích období.
Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz