Novinky v zákoně o DPH od 1.dubna 2019

Dominika Buriánová

S účinností od 1.4.2019 se do zákona o DPH promítají nové právní předpisy Evropské unie. Ustanovení, která nebyla slučitelná s unijní právní úpravou se z něj vypouští.

 

Pojmosloví

Došlo ke změnám v pojmosloví například v definici úplata. Nová definice pojmu úplata zdůrazňuje nezbytnost existence jednoznačné a přímé vazby mezi plněním a obdrženým protiplněním. Nově je pod pojmem úplata zahrnuta i dotace k ceně coby specifický druh úplaty.

V zákoně o DPH se do vymezení základních pojmů doplnil i obecný pojem „uskutečněné plnění“, z důvodu sjednocení terminologie. „Uskutečněné plnění“ = dodání zboží nebo poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani, která jedná jako taková.

 

Daňové doklady

Opravný daňový doklad lze podle § 45 odst. 5 ZDPH vystavit i v případě, že je opravou zvyšována výše daně, pokud plátce přiznal daň jinak, než stanoví zákon o DPH, a tím snížil daň na výstupu. Nově je povinnou náležitostí opravného daňového dokladu je podle § 45 odst. 1 písm. k) ZDPH den uvedený v§42 odst.3. To znamená den, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně, popř. dny vymezené v písm. b) až d) tohoto zákonného ustanovení.  

 

V případě dotazů k tomuto článku prosím kontaktuje jeho autora (Dominika Buriánová).

 

 

Tento i všechny ostatní články zveřejněné na těchto stránkách vyjadřují názor jejich autorů, nejde o právně závazné dokumenty.

 

Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz