Odepisování dlouhodobého majetku u některých vybraných účetních jednotek

Obrázek uživatele Jan Černý
Jan Černý

V době nedávno minulé jsem se opakovaně setkal s nesprávným výkladem Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku. Konkretně šlo o použití Přílohy č. 4 - Účetní odpisové skupiny a příslušná stanovená zbývající doba používání a stanovená doba pro provedení dopočtu oprávek k 31. prosinci 2011.

Jak by mělo být zřejmé již z názvu přílohy, její použití je omezeno na počátek odepisování, jak jej zavedla Vyhláška 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky a to výslovně k datu počátku povinného odepisování. Přesto se některé účetní nechávají touto přílohou zmást a považují v ní určené doby životnosti jednotlivých účetních odpisových skupin dlouhodobého majetku za závazné i pro majetek pořízený v současnosti. Tento postup je však nesprávný a neodpovídá ani ustanovení bodu 7. standardu, který jediný na příslušnou přílohu odkazuje. I v tomto bodě je výslovně uvedeno v názvu Postup při změně metody k 31. prosinci 2011 nebo při uplatnění ustanovení čl. II bodu 3. vyhlášky č. 435/2010 Sb.

U aktuálně pořizovaného majetku je nutné postupovat podle bodu 5. Způsoby odepisování. Ten určuje povinnost stanovit kategorii dlouhodobého majetku podle přílohy č.1. Tato příloha však neobsahuje žádné pokyny k délce životnosti a tedy i odepisování. Naopak, v bodě 5.5.1. se uvádí: Po provedení kategorizace dlouhodobého majetku účetní jednotka stanoví předpokládanou dobu používání příslušného dlouhodobého majetku, a to pro účely sestavení odpisového plánu. Předpokládaná doba používání dlouhodobého majetku se stanoví v letech...

  Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že doba odepisování a s ní související i výše ročních odpisů musí být stanovena na základě skutečného plánovaného způsobu používání majetku a nikoliv podle teoretických hodnot v příloze č. 4.

(Pro zjednodušení neuvažuji výkonový nebo komponentní způsob odepisování).

 

V případě dotazů k tomuto článku prosím kontaktuje jeho autora (Jan Černý).

 

 

Tento i všechny ostatní články zveřejněné na těchto stránkách vyjadřují názor jejich autorů, nejde o právně závazné dokumenty.

Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz