Právo stavby z účetního a daňového pohledu

Obrázek uživatele Marie Skramuvská
Marie Skramuvská

1. Pořízené právo stavby se bez ohledu na výši pořizovací ceny zaúčtuje jako samostatný dlouhodobý hmotný majetek, pokud se nejedná o nákup zboží viz bod. 2 (Vyhláška č. 500 § 47 odst.3).Došlá faktura na nákup práva stavby
(součástí ocenění práva stavby není stavba vyhovující právu stavby)

042xxx
343xxx

321xxx

Zařazení práva stavby do dlouhodobého majetku

021xxx

042xxx

Měsíční účetní odpis (dle vnitřní směrnice)

551xxx

081xxx

 

Právo stavby vykazuje účetní jednotka jako dlouhodobý hmotný majetek na řádku rozvahy B.II.1.2 Stavby (Vyhláška č. 500/2002 Sb., §7 odst. 2 pís. b).

Roční daňový odpis se stanový jako podíl vstupní ceny a sjednané doby trvání práva stavby (Zákon č. 586/1992Sb., o daních příjmů, § 30 odst. 4).


2. Právo stavby pořízené za účelem dalšího prodeje se zaúčtuje na účet zásob (Vyhláška č.500 § 9 odst. 5).

Příklad účtování zásob metodou A

Došlá faktura na nákup práva stavby

131xxx
343xxx

321xxx

Zařazení práva stavby do evidence zásob

132xxx

131xxx

Vyřazení práva stavby ze zásob při prodeji

504xxx

132xxx

 

Příklad účtování zásob metodou B

Došlá faktura na nákup práva stavby

504xxx
343xxx

321xxx

Příjem do evidence zásob

Neúčtuje se

 

Na konci roku odúčtování počátečního stavu zásob

504xxx

132xxx

Na konci roku zaúčtování stavu zásob dle inventurního stavu

132xxx

504xxx

Vyřazení z evidence zásob při prodeji v následujícím roce

Neúčtuje se

 

 

 

V případě dotazů k tomuto článku prosím kontaktuje jeho autora (Marie Skramuvská).

 

Tento i všechny ostatní články zveřejněné na těchto stránkách vyjadřují názor jejich autorů, nejde o právně závazné dokumenty.

Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz