Přeměny a akvizice, poradenství

Přeměny společností

 • fúze vnitrostátní i přeshraniční
 • rozdělení odštěpením nebo rozštěpením
 • převody jmění na společníka
 • změny právní formy

Kapitálové akvizice

 • komplexní poradenství při akvizicích
 • ekonomická due diligence
 • administrace prodejů obchodního závodu nebo jeho části

Korporátní poradenství

 • zakládání právnických osob
 • zajištění rejstříkových změn obchodních společností
 • likvidace společnosti

Poradenství ve finančním řízení

 • řízení finanční výkonnosti
 • manažerské účetnictví
 • manažerské výkaznictví
 • plánování a příprava rozpočtů
 • řízení peněžních toků

Výběr kandidátů na obsazení finančních pozic

 • příprava a realizace odborného testu dle požadavků na danou pozici - výsledkem je číselné hodnocení uchazečů
 • příprava a realizace pohovorů - výsledkem je číselné i slovní hodnocení uchazečů včetně doporučení či nedoporučení na danou pozici
Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz