Teleworking

Obrázek uživatele Jana Minářová
Jana Minářová

Teleworking je stále častěji využívaná možnost výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele. Někdy je spíše označován pojmy homeworking nebo homeoffice, práce z domova. Typickým rysem teleworkingu je propojení pracovního a soukromého prostředí. Využívají ho pracovníci, kterým to umožňuje povaha jejich práce, a to nejčastěji v oborech IT, telekomunikace, finance, věda a vzdělávání.

Za hlavní výhody teleworkingu jsou považovány z hlediska zaměstnavatelů úspora nákladů na provoz kanceláře a efektivnější využívání pracovní doby zaměstnanců. Z hlediska zaměstnanců je to hlavně úspora času a nákladů na dojíždění do práce a možnost lépe skloubit pracovní a soukromý život.

Mezi nevýhody patří snížená možnost kontroly pracovníka, riziko určité sociální izolace zaměstnance způsobené ztrátou pravidelného kontaktu s kolegy a z toho vyplývající riziko nedostatečné informovanosti o dění ve firmě. Mezi další nevýhody se řadí vyšší nároky na schopnost zaměstnance organizovat si svůj pracovní čas a případná závist kolegů, kteří teleworking využívat nemohou.

V Zákoníku práce se teleworkingem zabývá § 317, který konkrétně upravuje, že „na pracovníka, který nepracuje na pracovišti zaměstnavatele, ale vykonává pro něj práci v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje, se nevztahuje úprava rozvržení pracovní doby, prostojů ani přerušení práce způsobení nepříznivými povětrnostními vlivy. Při jiných důležitých osobních překážkách v práci mu nepřísluší náhrada mzdy nebo platu, nepřísluší mu mzda nebo plat nebo náhradní volno za práci přesčas ani náhradní volno nebo náhrada mzdy za práci ve svátek“.

Podle studie D. Michalíka a M. Palečka z roku 2012Teleworking a jeho vnímání z pohledu zaměstnanců a managementu většina zaměstnanců hodnot možnost teleworkingu pozitivně. Negativně teleworking hodnotili manažeři společnosti, ve které ještě nebyl zaveden. Obávali se zejména ztráty kontroly nad svými podřízenými, zhoršení pracovní kázně a ztráty možnosti osobní komunikace se zaměstnanci.

Teleworking má u společností rostoucí tendenci, často je brán jako velký pracovní benefit. Podle průzkumu Reuters téměř 10 % pracovníků ve světě pracuje z domova.

 

V případě dotazů k tomuto článku prosím kontaktuje jeho autora (Jana Minářová). 

Tento i všechny ostatní články zveřejněné na těchto stránkách vyjadřují názor jejich autorů, nejde o právně závazné dokumenty.

Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz