Termín pro přihlášení k paušální dani v roce 2022 – 10. 1. 2021

Obrázek uživatele Anna Salačová
Anna Salačová

Pro poplatníky, kteří chtějí vstoupit do paušálního režimu nově od roku 2022, platí lhůta pro podání Oznámení o vstupu do paušálního režimu do 10. ledna 2022. Podání po této lhůtě bude neúčinné.

Upozorňujeme stávající poplatníky v paušálnímu režimu, že se záloha pro rok 2022 zvýšila na 5 994 Kč (oproti 5 469 Kč v roce 2021) a je nutné si od ledna změnit výši na trvalém příkazu k úhradě.

Tohoto režimu může využít fyzická osoba – OSVČ, která není plátcem DPH, v předchozím zdaňovacím období jeho příjmy nepřevyšovaly 1 mil. Kč, není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti, není dlužníkem v insolvenčním řízení a nevykonává závislou činnost (s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, tedy DPP do 10 000 Kč nebo DPČ do 3 500 Kč bez podepsaného prohlášení).

Výhodou paušální daně je, že poplatník platí každý měsíc jednu paušální zálohu, která zahrnuje zálohu na daň z příjmů, zálohu na pojistné na důchodové pojištění a zálohu na zdravotní pojištění. Po skončení zdaňovacího období nevznikají přeplatky či nedoplatky. Při splnění podmínek není nutno podávat daňové přiznání a pojistné přehledy.

V případě dotazů k tomuto článku prosím kontaktuje jeho autora (Anna Salačová).

Tento i všechny ostatní články zveřejněné na těchto stránkách vyjadřují názor jejich autorů, nejde o právně závazné dokumenty.

Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz