Účetnictví a mzdy

Účetní a mzdové služby pro

 • podnikatelské subjekty - obchodní korporace, fyzické osoby
 • nestátní neziskové organizace - spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ....
 • příspěvkové organizace, rozpočtové organizace - obce, dobrovolné svazky obcí

Převzetí odpovědnosti za vedení účetnictví

 • zpracování účetnictví v našem software s možností online výstupů (internetový přístup k účetním sestavám ze strany zákazníka)
 • zpracování účetnictví v software zákazníka
 • rekonstrukce účetnictví
 • poradenství v oblasti účetnictví
 • kontrola účetnictví
 • dočasné zastoupení při výkonu činnosti hlavní účetní nebo jiného pracovníka v účetnictví a ekonomice - v průběhu domluvené doby zajištění pracovních povinností konkrétní pracovní pozice - např. po dobu nemoci, mateřské dovolené,  do doby přijetí nového zaměstnance apod.
 • reporting účetních dat
 • zajišťovací účetnictví 

Převzetí odpovědnosti za vedení daňové evidence

Převzetí odpovědnosti za vedení mzdového účetnictví

 • zpracování mezd včetně zajištění všech souvisejících povinností vůči zdravotním pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení a správcem daně
 • kontrola mezd
 • mzdový audit
 • poradenství v oblasti mezd a personalistiky

Převzetí odpovědnosti za statutární reporting

 • účetní výkazy
 • statistické výkazy
 • hlášení Intrastat

Převzetí odpovědnosti za manažerský reporting

 • zpracování pravidelných a ad hoc výkazů na základě požadavků klienta
 • reporting pro účely konsolidace v rámci skupiny dle českých nebo mezinárodních (IFRS) účetních standardů
 • komplexní poradenství související s mezinárodními účetními standardy IFRS
 • poradenství při nastavení reportingu pro potřeby finančního řízení společnosti   
Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz