Vše pro nezisk

Náš tým 22HLAV spolupracuje extenzivně s nestátními neziskovými organizacemi, a to jak v oblasti účetních a daňových služeb (vedení účetnictví, finanční řízení, sestavení a podání přiznání k dani z příjmů,....), tak v oblasti auditu i dalších odborných služeb jako například ochrana osobních údajů dle GDPR. Konkrétně spolupracujeme aktivně zejména s:

 • s nadacemi a nadačními fondy (fundacemi) včetně veřejně prospěšných, korporátních (firemních) a rodinných nadací a nadačních fondů,
 • s obecně prospěšnými společnostmi,
 • se zapsanými ústavy,
 • se zapsanými spolky, svazy a asociacemi,
 • se sduženími právnických osob,
 • s církevními organizacemi a účelovými zařízeními církví - s charitami a diákoniemi,
 • se školskými právnickými osobami,
 • s veřejnými výzkumnými institucemi,
 • s veřejnými vysokými školami.

Co konkrétně umíme pro neziskovky zajistit?

 • vedení účetnictví - účtování na střediska, zakázky, činnosti dle potřeb organizace,
 • finanční řízení - vedení projektů z finančního pohledu, alokace nákladů do projektů,....,
 • vedení daňové agendy - převzetí odpovědnosti a zastupování na základě plné moci,
 • sestavení a podání přiznání k dani z příjmů v prodlouženém termínu daňovým poradcem,
 • doporučení rozdělení činností na hlavní a hospodářské (vedlejší), doporučení úpravy zakládacích dokumentů,
 • posouzení činností z pohledu DPH - klasifikace plnění z pohledu DPH, posouzení povinnosti plátcovtsví, povinnosti odvodu DPH jako identifikované osoby (např. při přijetí služby ze zahraničí),
 • audit účetní závěrky, výroční zprávy,
 • audit projektu financovaného /spolufinancovaného z veřejných zdrojů (státní rozpočet, EU,...),
 • zavedení GDPR - uvedení organizace od souladu se směrnicí EU pro ochranu osobních údajů GDPR,
 • služba pověřence pro ochranu osobních údajů dle GDPR - DPO (Data Protection Officer),
 • seminář či workshop na vybrané téma v účetnictví, daních, GDPR,... vedený zkušeným školitelem.

 

Lidé z týmu 22HLAV spolupracují se Svazem účetních, Komorou auditorů ČR, Komorou daňových poradců ČR, Ministerstvem financí a Generálním finančním ředitelstvím ve věcech postupů a metodik používaných v oblasti účetnictví a daní neziskových organizací. Komentují návrhy novelizací právních předpisů a podílí se na přípravě nových řešení.

Spolupracujeme též aktivně s Asociací veřejně prospěšných organizací a Fórem dárců.

Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz