Výplata dávek příspěvku na živobytí formou typizovaných poukázek

Obrázek uživatele Veronika Fuková
Veronika Fuková

Velké množství nestátních neziskových organizací řeší v poslední době postupy související s případným příjmem typizovaných poukázek, které vydává občanům Úřad práce, (někdy též nazývaných "žebračenky") a které jsou vydávány na žádost sociálně slabším občanům přímo u místních poboček Úřadu práce.

Prvotně záleží na tom, zda daný typ poukázek organizace chce přijímat. Určitě to není povinné a je jen na rozhodnutí organizace, zda tuto formu platby bude akceptovat. V případě, že se rozhodne poukazy opravdu přijímat, je nejlepší uzavřít smlouvu se společností, která je jejich oficiálním dodavatelem. Pro každou obec/místo je stanoven vždy pouze jeden dodavatel, který dané poukázky vydává a následně zpětně vybírá. Jejich seznam je zveřejňován Ministerstvem práce a sociálních věcí. Jelikož jde opravdu o poukazy na sociální účely, nedoporučovali bychom s nimi nějak obchodovat a využívat k jejich odkupu společnosti, které nejsou ve zmíněném seznamu přímo stanoveny. Ve chvíli, kdy dojde k uzavření smlouvy s daným dodavatelem, měl by ten nahlásit prodejny/provozovny neziskové organizace na Úřad práce, kde jsou poukázky sociálně slabším občanům vydávány, a kde je také veden seznam prodejen/provozoven, kde lze poukazy uplatnit. V tomto seznamu by organizace měla dále figurovat.

Dále je s poukázkami již zacházeno jako například s běžnými stravenkami, pouze je organizacím nebude společnost, s níž bude uzavřena smlouva viz výše, prodávat, ale naopak je bude vykupovat, tedy směňovat je za peněžní prostředky.

Dále je často řešena případná provize za odkup poukázek dodavatelem. U oficiálního dodavatele poukázek to nebývá běžné, ale i zde se to může stát. Účtování bychom doporučili v okamžiku přijetí poukazu s použitím konkrétního pohledávkového účtu (pohledávka za společností vydávající poukazy, s níž má organizace uzavřenou popisovanou smlouvu), zároveň by vznikl případný náklad ve výši provize. Pravděpodobně by šlo poukazy považovat i za ceniny a účtovat místo o tržbách v hotovosti o ceninách. Pak by náklad na provizi vznikl až když dojde k "prodeji" poukázek.

V případě, že by prodej "žebračenek" byl součástí veřejné sbírky, bude účtování nastaveno běžným způsobem s použitím fondového hospodaření, pouze v okamžiku, kdy součástí prodeje poukázek bude i provize, bude nutné doplnit z vlastních zdrojů do výše 100% prodejní ceny předmětů uhrazených poukázkami prostředky na sbírkovém účtu. Zároveň však je možné tuto provizi dále uhradit/převést z 5%, které jsou stanoveny u většiny veřejných sbírek pro provozní účely.

V případě dotazů k tomuto článku prosím kontaktuje jeho autora (Veronika Fuková).

 

Tento i všechny ostatní články zveřejněné na těchto stránkách vyjadřují názor jejich autorů, nejde o právně závazné dokumenty.

Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz