Zaokrouhlování DPH od 1.10.2019

Obrázek uživatele Markéta Třebínová
Markéta Třebínová

Dnem 1. 10. 2019 skončilo šestiměsíční přechodné období, kdy bylo možné zaokrouhlovat DPH oběma způsoby, jak „po staru“ tj. podle znění zákona o DPH platného před 1. 4. 2019, tak i „po novu“ podle novelizovaného znění zákona o DPH účinného od 1. 4. 2019.

Od 1.10.2019 již nelze zaokrouhlovat daň na celé koruny ani počítat daň shora pomocí koeficientu zaokrouhleného na 4 desetinná místa.

Podle § 37 zákona o DPH lze daň počítat:

  • „metodou zdola“ jako součin základu daně a sazby daně, např. cena zboží je 1.000 Kč, daň v základní sazbě vypočítáme 1000 x 0,21 = 210 Kč;
  • „metodou shora“ jako rozdíl výše úplaty za zdanitelné plnění a podílu výše úplaty za zdanitelné plnění a koeficientu 1,21 v případě základní sazby daně (1,15 v případě první snížené sazby daně nebo 1,10 v případě druhé snížené sazby daně) např. celková úplata včetně daně činí 1.210 Kč, daň v základní sazbě vypočítáme 1210 - (1210 / 1,21) = 210 Kč;

Obě metody výpočtu přináší stejný výsledek.

Od 1.10.2019 zaokrouhlujeme DPH v bezhotovostním styku matematicky na dvě desetinná místa.

Příklad
Cena zboží je 313,50 Kč, daň v základní sazbě vypočteme 0,21 x 313,50 = 65,835 po zaokrouhlení matematicky na dvě desetinná místa je daň 65,84 Kč. Celková cena včetně daně 313,50 Kč + 65,84 Kč = 379,34 Kč. V případě, že budeme chtít fakturovat k úhradě zaokrouhlených 380 Kč, je třeba rozpočítat celou tuto částku na základ daně a daň, tj. 380‑(380 / 1,21) = 65,95. Daň bude ve výši 65,95 Kč a základ daně 314,05 Kč.

Při hotovostních platbách se částka vzniklá zaokrouhlením celkové úplaty na celou korunu nezahrnuje do základu daně.

Příklad
Hotově budeme hradit fakturu vystavenou na částku 1.350,60 Kč (základ daně 1.116,20 Kč, daň v základní sazbě 234,40 Kč), úhrada bude zaokrouhlená na celé koruny 1.351 Kč. Částka zaokrouhlení 0,40 Kč se ponechá mimo zdanění a na základ daně a daň se rozpočítávat nebude. Základ daně zůstává ve výši 1.116,20 Kč.  

Po zveřejnění tohoto článku vydala Finanční správa dne 14.10.2019 informaci „Výpočet DPH a zaokrouhlování od 1.10.2019“ dostupnou zde: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2019/vypocet-dph-a-zaokrouhlovani-od-2019-10-01-10101

V informaci se mimo jiné uvádí:

Pokud však poskytovatel plnění úplatu za zdanitelné plnění zaokrouhlí i v případech, kdy ta bude realizována bezhotovostním způsobem, pak z důvodu zachování stejného daňového přístupu k zaokrouhlovacím rozdílům, nevstupuje ani v tomto případě zaokrouhlovací rozdíl do základu daně a nepodléhá tak dani.

Pro doplnění uvádíme, že zaokrouhlením je ve všech případech hotovostní i bezhotovostní úplaty míněno pouze zaokrouhlení na nejbližší celou korunu. Pokud by plátce provedl zaokrouhlení vyšší, pak tento rozdíl u hotovostních i bezhotovostních plateb vždy vstoupí do základu daně (dochází k tzv. přepočtení na nový základ daně a výši daně).


 

V případě dotazů k tomuto článku prosím kontaktuje jeho autora (Markéta Třebínová).

 

 

Tento i všechny ostatní články zveřejněné na těchto stránkách vyjadřují názor jejich autorů, nejde o právně závazné dokumenty.

Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz