Zdanění investičních fondů - změna od 1.1.2019

Obrázek uživatele Mirka Nebuželská
Mirka Nebuželská

Investiční fondy zdaňují své příjmy v souladu s §21 odst. 2 zákona č. 586/1996 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP) sazbou 5%. Tato sazba daně z příjmů je vázána na splnění definice základního investičního fondu. Pokud je poplatník daně z příjmů základním investičním fondem pouze po část zdaňovacího období, pak tuto sazbu použije pouze na část základu daně připadajícího na příslušné období, kdy byl investičním fondem. 

Definice základního investičního fondu uvedená v §17b ZDP se však od 1.1.2019 zpřísňuje. V souladu s přechodnými ustanoveními zákona pro všechna zdaňovací období před platností novely včetně zdaňovacích období započatých před účinností novely (do 31.12.2018) platí původní úprava, tedy úprava stávajícího znění zákona, které říká, že základním investičním fondem je investiční fond podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, jehož akcie jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. 

Novela č. 174/2018 Sb., která je zatím jedinou novelou ZDP vstupující v účinnost 1.1.2019, byla schválena na konci léta 2018, a přináší rozšíření definice základního investičního fondu. Navíc musí takový poplatník splnit další dvě podmínky:

1. Žádný poplatník daně z příjmů právnických osob nemá podíl na základním kapitálu tohoto investičního fondu 10% a více. Podíly spojených osob se považují za podíly jednoho poplatníka! Výjimkami, na které se tyto podmínky nevztahují, jsou Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Evropská investiční banka, jiná mezinárodní finanční organizace, stát, centrální banka nebo právnickáosoba jimi ovládaná. Podmínka se považuje za splněnou i v případě, kdy je překročena povolená výše podílu na základním kapitálu po dobu kratší než polovina zdaňovacího období, za které se podává daňové přiznání, nebo po dobu kratší než 6 měsíců, je-li zdaňoací období delší než 12 měsíců. 

2. Investiční fond neprovozuje živnostenské podnikání. 

Teprve pokud investiční fond splňující dnes podmínky pro základní investiční fond splní od 1.1.2019 i další dvě výše uvedené podmínky, bude mít ve zdaňovacích období počínajících 1.1.2019 a později nárok na stanovení daně z příjmů použitím sazby 5% ze svého základu daně.

 

V případě dotazů k tomuto článku prosím kontaktuje jeho autora (Miroslava Nebuželská).

Tento i všechny ostatní články zveřejněné na těchto stránkách vyjadřují názor jejich autorů, nejde o právně závazné dokumenty.

Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz