Zvýšení limitu pro plátcovství DPH a změny paušální daně z příjmů fyzických osob od 1.1.2023

Obrázek uživatele Vít Vagner
Vít Vagner

Do vnějšího připomínkového řízení míří návrh zákona Ministerstva financí, kterým se s účinností od 1. ledna 2023 zvýší roční limit pro povinnou registraci k DPH z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Na dvojnásobek od příštího roku vzroste také podmínka limitu ročních příjmů pro vstup do režimu paušální daně

Zvýšení limitu pro plátcovství DPH na 2 miliony

Novela zákona o DPH navrhuje zvýšit limit ročního obratu pro registraci k DPH na 2 mil. Kč. Aktuální limit ve výši 1 mil. Kč odpovídal částce 35 000 eur, který ČR získala při vstupu do Evropské unie v roce 2004 a který se za 18 let navzdory významnému růstu cenové hladiny nezměnil. Zvýšení limitu až na 85 000 eur podporuje sama EU, která členským zemím umožní implementovat toto navýšení od roku 2025. ČR nicméně požádala o možnost zvýšit limit pro plátcovství DPH na 2 mil. Kč už před účinností této směrnice. Předpokládáme, že žádost bude ČR na úrovni EU schválena nejpozději letos v červnu.

Tři pásma paušální daně

V návaznosti na zvýšení limitu pro plátcovství DPH se na 2 mil. Kč zvýší novelou zákona o daních z příjmů i hranice příjmů ze samostatné činnosti pro vstup do paušálního režimu daně. Z důvodu velmi širokého rozpětí příjmů paušalistů nebude měsíční paušální záloha pro všechny ve stejné výši, ale zavádí se 3 pásma odvozená primárně od výše příjmů a sekundárně od výdajového paušálu.

V prvním pásmu jsou OSVČ s příjmy do 1 mil. Kč ročně bez ohledu na typ samostatné činnosti a dále OSVČ s příjmy do 1,5 mil. Kč ročně, pokud k alespoň 75 % z nich lze uplatnit 80 či 60% výdajový paušál. Stejně tak jsou v prvním pásmu OSVČ s příjmy do 2 mil. Kč, pokud k alespoň 75 % z nich lze uplatnit 80% výdajový paušál. Ve druhém pásmu jsou OSVČ s ročními příjmy do 1,5 mil. Kč bez ohledu na typ samostatné činnosti a dále OSVČ s příjmy do 2 mil. Kč, pokud k alespoň 75 % z nich lze uplatnit 80 či 60 % výdajový paušál. Třetí pásmo paušální daně pak bude pro OSVČ s ročními příjmy do 2 mil. Kč bez ohledu na typ samostatné činnosti.

Letošní výše měsíčních paušálních záloh je stanovena na 5 994 Kč a v této částce je zahrnuto minimální zdravotní pojištění (2 627 Kč), minimální důchodové pojištění navýšené o 15 % (3 267 Kč) a 100 Kč na dani z příjmů. Pro příští rok zůstává pro OSVČ v prvním pásmu daň ve výši 100 Kč a celková paušální záloha dosáhne přibližně částky 6 500 Kč měsíčně v závislosti na výši minimálního zdravotního a důchodového pojištění dle vývoje průměrné hrubé mzdy. Celková paušální záloha bude v příštím roce ve druhém pásmu činit 16 000 Kč měsíčně (4 963 Kč daň, 7 446 Kč důchodové a 3 591 Kč zdravotní pojištění) a ve třetím 26 000 Kč měsíčně (9 320 Kč daň, 11 388 Kč důchodové a 5 292 Kč zdravotní pojištění).

  Obrat do 1 mil. Kč Obrat 1 - 1,5 mil. Kč Obrat 1,5 - 2 mil. Kč
Činnosti s paušálními výdaji 40% 1. pásmo 2. pásmo 3. pásmi
Činnosti s paušálními výdaji 60% 1. pásmo 1. pásmo 2. pásmo
Činnosti s paušálními výdaji 80% 1. pásmo 1. pásmo 1. pásmo

 

Zdroj: Ministerstvo financí

 

V případě dotazů k tomuto článku prosím kontaktuje jeho autora (Vít Vagner)

Tento i všechny ostatní články zveřejněné na těchto stránkách vyjadřují názor jejich autorů, nejde o právně závazné dokumenty.

Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz