Vzdělávací kurzy

Filtrovat:

Předvánoční setkání neziskových organizací na téma darování, sbírky, benefiční akce a jiné formy fundraisingu z pohledu daní a účetnictví - PREZENČNĚ + ONLINE

14. Prosinec 2023, 09:00–15:00
Mirka Nebuželská
Praha
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 833/31, 110 00 Praha 1 + ONLINE
Přijďte se společně v čase předvánočním pobavit o tom, jak v dnešní době nestátní neziskové organizace získávají finanční prostředky na své činnosti a jaký dopad různé fundraisingové aktivity mají do účetnictví, daní a ekonomiky organizací.
Detail kurzu
cena od: 1 700 Kč

Účetní novinky pro podnikatele - WEBINÁŘ

16. Leden 2024, 09:00–12:00
Mirka Nebuželská
Online
Chcete se seznámit s legislativními novinkami v účetnictví a související aplikační praxí u obchodních společností a družstev? Zúčastněte se našeho webináře a načerpejte aktuální tipy a doporučení.
Detail kurzu
cena od: 900 Kč

Účtování a zdanění podílů, cenných papírů a jiných finančních investic u právnických osob - WEBINÁŘ

23. Leden 2024, 09:00–12:00
Mirka Nebuželská
Online
Webinář je určen pro právnické osoby, zejména pro obchodní korporace a družstva (podnikatele) a nestátní neziskové organizace. Na webináři budeme řešit správnou klasifikaci, účtování a zdanění různých finančních investic, které firmy a neziskovky v dnešní době ve snaze uchovat hodnotu svých finančních prostředků, případně ve snaze jí navýšit, realizují. Budeme si povídat o tom, co jsou majetkové účasti, cenné papíry, dluhopisy, jak posoudíme krátkodobost a dlouhodobost, kdy přeceňujeme povinně na reálnou hodnotu, jakým způsobem se správně účtuje dluhopis, kdy podíly na zisku zdaníme a mnoho dalšího. Ukážeme na příkladech. Postupy se budou týkat jak jednotlivě nakoupených finančních investic (dluhopisy, podílové listy, akcie,...), tak investičních portfolií spravovaných externími správci (např. investiční portolia nadací vložená v nadační jistině).
Detail kurzu
cena od: 900 Kč

Legislativní novinky a specifika NNO v účetnictví a daních v roce 2024 - PREZENČNĚ + ONLINE

1. Únor 2024, 09:00–15:00
Mirka Nebuželská
Praha
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 833/31, 110 00 Praha 1 + ONLINE
Na semináři projdeme klíčové povinnosti nestátních neziskových organizací z pohledu jejich ekonomiky. Budeme mluvit o účetnictví, daních, financování, auditu, povinném zveřejňování, o rejstřících a dalších ekonomicko-právních aspektech činnosti nestátních neziskových organizací.
Detail kurzu
cena od: 1 700 Kč

Případová studie účetní závěrka NNO - WEBINÁŘ

27. Únor 2024, 09:00–12:00
Mirka Nebuželská
Online
Chcete si projít zaúčtování typických účetních případů v rámci uzavírání roku a účetní uzávěrky u nestátní neziskové organizace a vyzkoušet si sestavení účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha)? Zúčastněte se našeho webmináře a načerpejte aktuální tipy a doporučení.
Detail kurzu
cena od: 900 Kč

Diskuzní seminář na téma účetní, daňová a ekonomicko-právní problematika nestátních neziskových organizací 02/2024 - PREZENČNĚ + ONLINE

29. Únor 2024, 09:00–15:00
Mirka Nebuželská
Praha
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 833/31, 110 00 Praha 1 + ONLINE
Účastníci školení mají možnost předem zaslat reálné nebo modelové příklady a dotazy z praxe neziskových organizací a ty během školení společně vyřešíme a zodpovíme. V průběhu semináře se každý může dle potřeb doptávat a příklady doplňovat, dle časových možností může klást jakékoliv další dotazy.
Detail kurzu
cena od: 1 700 Kč

Případová studie přiznání daně z příjmu NNO - webinář

28. Březen 2024, 09:00–12:00
Mirka Nebuželská
Online
Chcete si na základě zadané obratové předvahy a výsledovek na činnosti projít sestavení a vyplnění přiznání k dani z příjmů u nestátní neziskové organizace? Zúčastněte se našeho webmináře a načerpejte aktuální tipy a doporučení.
Detail kurzu
cena od: 900 Kč

Co nám přinese nový zákon o účetnictví - BEZPLATNÝ WEBINÁŘ

6. Červen 2024, 09:00–12:00
Mirka Nebuželská
Online
Přijďte se seznámit s novou účetní legislativou - zákon, prováděcí vyhláška, metodika. Zjistěte, co bude příprava na novou účetní legislativu vyžadovat. Zúčastněte se našeho webináře a načerpejte aktuální tipy a doporučení.
Detail kurzu
cena od: 0 Kč

Diskuzní seminář na téma účetní, daňová a ekonomicko-právní problematika nestátních neziskových organizací 09/2024 - PREZENČNĚ + ONILNE

26. Září 2024, 09:00–15:00
Mirka Nebuželská
Praha
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 833/31, 110 00 Praha 1 + ONLINE
Účastníci školení mají možnost předem zaslat reálné nebo modelové příklady a dotazy z praxe neziskových organizací a ty během školení společně vyřešíme a zodpovíme. V průběhu semináře se každý může dle potřeb doptávat a příklady doplňovat, dle časových možností může klást jakékoliv další dotazy.
Detail kurzu
cena od: 1 700 Kč