Vzdělávací kurzy

Filtrovat:

Diskuzní seminář na téma účetní, daňová a ekonomicko-právní problematika nestátních neziskových organizací 09/2024 - PREZENČNĚ + ONLINE

26. Září 2024, 09:00–15:00
Mirka Nebuželská
Praha
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 833/31, Praha + ONLINE
Účastníci školení mají možnost předem zaslat reálné nebo modelové příklady a dotazy z praxe neziskových organizací a ty během školení společně vyřešíme a zodpovíme. V průběhu semináře se každý může dle potřeb doptávat a příklady doplňovat, dle časových možností může klást jakékoliv další dotazy.
Detail kurzu
cena od: 1 700 Kč

Digitalizace a automatizace účetnictví – praktické ukázky

17. Říjen 2024, 09:00–12:00
Mirka Nebuželská
Online
V dnešní době už nejen lze účetnictví vést plně elektronicky, ale lze ho i automatizovat tak, aby účetní už vůbec nebyl(a) zadavač(ka) dokladů nebo dat obecně, ale aby byl(a) profesionálem, specialistou, který řeší nastavení postupů, účtování neobvyklých transakcí, provádění kontrolních mechanismů, reporting a využití dat pro ekonomické a finanční řízení. A kdo zadává? Nikdo……. resp. stroje. Na to už dnes nepotřebujete člověka, dokáže to šikovný systém.
Detail kurzu
cena od: 900 Kč

DPP a DPČ - jak se s letošními legislativními novinkami vypořádat v praxi

24. Říjen 2024, 09:00–12:00
Ivana Doubková
Štefan Marton
Online
Tento komplexní webinář je určen všem zaměstnavatelům, kteří chtějí správně zaměstnávat zaměstnance na dohodu o provedení práce (DPP) a dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Tento webinář poskytne ucelené informace, praktické rady a příklady, které vám pomohou zorientovat se v aktuální legislativě a vyhnout se zbytečným chybám.
Detail kurzu
cena od: 900 Kč

Úvod do kryptoměn

7. Listopad 2024, 09:00–12:00
David Hrabovský
Alžběta Hořejšová
Online
Tento webminář je určen pro fyzické i právnické osoby, které přemýšlejí, že vstoupí na trh kryptoměn, ale také pro ty, které již kryptoměnu vlastní, a zajímá je, jak ji v osobním životě nebo v rámci podnikání co nejlépe využít. Je vhodný spíše pro začátečníky v této problematice.
Detail kurzu
cena od: 900 Kč

Odměňování spolupracovníků, členů, dobrovolníků apod. v NNO

14. Listopad 2024, 09:00–12:00
Mirka Nebuželská
Online
Neziskové organizace často řešily a řeší, jakým způsobem odměňovat ad hoc práce pro organizaci. Může jít o nárazové sezónní práce, opakující se práce malého rozsahu, o práce členů spolku, o odměňování členů orgánů (výkon funkce), může jít i o proplacení souvisejících výdajů dobrovolníkům. Diskuse se v letošním roce vyostřila v souvislosti s novelou zákoníku práce, která v leckterých pracovně-právních požadavcích postavila na roveň dohody o provedení práce s běžnými pracovními poměry.
Detail kurzu
cena od: 900 Kč

Jak na účtování a zdanění dlouhodobého majetku - PREZENČNĚ + ONLINE

19. Listopad 2024, 09:00–15:00
Alžběta Hořejšová
Praha
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 833/31, Praha + ONLINE
Seminář je určený zejména účetním a ekonomickým pracovníkům, ale i všem, kteří chtějí prohloubit své znalosti v oblasti dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, jeho účtování, vykazování a zdanění. Seminář bude zaměřen na účetní a daňové vymezení dlouhodobého majetku, jeho rozdíly a dopady.
Detail kurzu
cena od: 1 700 Kč

Pracovní cesty - požadavky legislativy v praxi

21. Listopad 2024, 09:00–12:00
Ivana Doubková
Štefan Marton
Online
Tento webinář je určený pro všechny, kteří chtějí mít jasno ve vyslání zaměstnanců na pracovní cesty a ve správném vyplňování cestovních příkazů. Cílem webináře je poskytnout ucelený přehled o problematice pracovních cest, a to jak tuzemských, tak i zahraničních. Včetně informací o cestovních náhradách a dalších souvisejících aspektech.
Detail kurzu
cena od: 900 Kč

DPH v nestátních neziskových organizacích

28. Listopad 2024, 09:00–12:00
Tomáš Doležel
Online
Webinář určen pro nestátní neziskové organizace. Na semináři se podíváme na základní povinnosti u neplátců - kdy nejčastěji chybují, co se počítá do obratu a kdy musí odvést DPH i když nejsou plátci DPH. Dále se zaměříme na podmínky pro možnosti osvobození u neziskových organizací, co je potřeba splnit a jaký má dopad osvobození na sledování obratu. Na závěr se budeme věnovat řešení nároku na odpočet, a to v případech poměrného a kráceného koeficientu, včetně jejich kombinace.
Detail kurzu
cena od: 900 Kč

Co nám přinese nový zákon o účetnictví - BEZPLATNÝ WEBINÁŘ

5. Prosinec 2024, 09:00–12:00
Mirka Nebuželská
Online
Přijďte se seznámit s novou účetní legislativou - zákon, prováděcí vyhláška, metodika. Zjistěte, co bude příprava na novou účetní legislativu vyžadovat. Zúčastněte se našeho webináře a načerpejte aktuální tipy a doporučení.
Detail kurzu
cena od: 0 Kč

Předvánoční speciál – Daňové a účetní dopady fundraisingu

12. Prosinec 2024, 09:00–12:00
Mirka Nebuželská
Online
Zejména ke konci kalendářního roku, v čase předvánočním a vánočním, neziskové organizace využívají mnoha různých metod fundraisingu a snaží se získat maximum finančních prostředků pro svou veřejně prospěšnou činnost. Na webmináři si odpovíme na otázky týkající se správného zobrazení těchto fundraisingových aktivit v účetnictví a vyjasníme jejich dopady do daní.
Detail kurzu
cena od: 900 Kč