22HLAV jako auditorská společnost vyhotovuje v souladu se článkem 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 zprávy o transparentnosti, a to za roky, ve kterých prováděla též povinný audit subjektů veřejného zájmu.

Zpráva o transparentnosti za rok 2020

Napište nám