TIM ALLEN: Jak muž pozná, že je zamilovaný? Když na několik dní ztratí zájem o své auto.

 

Autor fotografie: Filip Konětopský

V roce 2018 oslavuje 22HLAV své 22. narozeniny. Tým 22HLAV se za uplynulých 22 let rozrostl  a rozrůstá se dále. Fungování 22HLAV je postaveno na lidech - na všech členech týmu, kteří jsou jeho unikátní součástí a každý přináší týmu to, co nikdo jiný přinést nemůže. Lidé ve 22HLAV fungují jako celek, sdílí své znalosti a zkušenosti,  neustále se učí, v projektových týmech se vzájemně doplňují a co je ze všeho nejdůležitější - pracují v týmu s radostí a nadšením pro věc. Všem mým kolegům proto patří velké díky za poctivou práci dělanou s maximálním osobním nasazením a chutí. 

Věřím, že zejména díky tomu s týmem 22HLAV dlouhodobě spolupracuje mnoho úspěšných českých společností, podnikatelských skupin i nadnárodních korporací, a stejně tak i mnoho skvělých neziskových organizací, ve kterých pracují srdcaři usilující o lepší život nás všech. 

S vámi všemi spolupracujeme moc rádi a za vaši dlouhodobou přízeň vám děkujeme.

Mirka Nebuželská, ředitel společnosti 

Audit účetní závěrky včetně konsolidované, výroční zprávy, prověrka zprávy o vztazích, audity projektů spolufinancovaných z veřejných zdrojů, due diligence, forenzní audit, ekonomické audity či prověrky dle zadání.

Daňové zastupování (převzetí plné odpovědnosti za daňové záležitosti), přiznání ke všem druhům daní, písemná stanoviska daňového poradce, daňové poradenství, daňová optimalizace, přeshraniční zdanění.

Zpracování účetní agendy ve vlastním nebo v našem software, online přístup k účetním výstupům, rekonstrukce účetnictví, dočasný záskok za hlavní či řadovou účetní, zpracování mezd a související agendy.

Poradenství v oblasti zpracování osobních údajů dle směrnice EU GDPR. Komplexní zavedení GDPR, analýza pro účely GDPR, služba pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), ověření - audit - souladu s požadavky GDPR. 

Komplexní poradenství v případě akvizic (eliminace rizik, efektivita,…). Poradenství při přeměnách, zejména fúzích, rozděleních firem, změnách právní formy. Oceňování podniků včetně oceňování podílů a akcií, znalecké posudky na vyžádání v oboru účetnictví a daní.

Outsourcing činností ekonomického a finančního oddělení. Převzetí plné odpovědnosti. Outsourcing konkrétních ekonomických činností – účetnictví, daňová agenda, mzdy, personalistika, controlling, reporting do skupiny, zpracování konsolidace, nastavení vnitřních procesů, implementace podnikového informačního systému apod.

Vzdělávací akce zaměřené na účetnictví, daně a související obory pro podnikatele, neziskové organizace, rozpočtové a příspěvkové organizace. Zaměření na novinky a na praktické příklady a případové studie.

spolupráce spolehlivost specializace

22HLAV zahájila svou činnost v roce 1995 v Ústí nad Labem. V roce 1998 byla otevřena pobočka v Praze. Firma má dnes 3 partnery, zhruba 20 zaměstnanců a několik externích spolupracovníků. Ti tvoří funkční tým efektivně spolupracující s klienty po celém území České republiky a v případě potřeby i v zahraničí. Firma si za dobu své 20ti leté existence vybudovala pověst prestižní poradenské firmy střední velikosti, která dokáže pružně reagovat na potřeby klientů, nezříká se odpovědnosti a nebojí se dát jasné odpovědi a konat. Tým 22HLAV je též aktivní ve spolupráci s Komorou auditorů České republiky, Komorou daňových poradců České republiky, Svazem účetních atd. a podílí se na legislativním procesu v oblasti účetnictví a daní.

22HLAV poskytuje klientům široké spektrum služeb v oblasti ekonomiky, především v oblastech auditu, účetnictví, daňového a organizačního poradenství, poradenství v oblasti operací s podniky, informačních technologií. Klienty jsou jak obchodní společnosti a družstva, tak i nestátní neziskové a státní rozpočtové a příspěvkové organizace, a to jak na území České republiky, tak i ze zahraničí. Tým 22HLAV spolupracuje jak s individuálními investory, drobnými podniky či malými spolky, tak i s celosvětově působícími podniky, velkými nadnárodními korporacemi či největšími českými nadacemi. 

Společnost 22HLAV s.r.o. je oprávněna k auditorské činnosti podle zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech a je zapsána v seznamu Komory auditorů České republiky. Společnost 22HLAV s.r.o. je oprávněna k činnosti daňových poradců a je zapsána v seznamu Komory daňových poradců. 22HLAV členem MSI Global Alliance, mezinárodní aliance, která prostřednictvím více než 250 členských právních a ekonomicky zaměřených firem působí ve více než 105 zemích.Přišel klobouk do prodejny hlav,
zdvořile se smeknul na pozdrav
a hned spustil:
- Pane prodavači,
vracím tuhle hlavu,
co se pořád mračí.
Takovou já nosit nebudu,
protože mi dělá ostudu!
Vyberte mi novou hlavu
do práce i pro zábavu.
Hlavu s párem uší,
ať mi pěkně sluší.
Hlavu, co má vždycky dobrou náladu.
Přineste mi, prosím,
jednu ze skladu.

Prodavač jen vzdychl:
- Těžké přání!
Takovéhle hlavy
nejsou právě k mání.
Poradím vám ale rád –
podejte si inzerát!
Značka: Hledám hlavu v zachovalém stavu.
Hlavu, co má nápady.
Ani hloupou, ani nafoukanou,
zkrátka bez vady.
Hlavu, která potěší.
Nabízím jí přístřeší.

Četly jste to?
Přihlašte se, hlavy,
ať jste z Prahy nebo Bratislavy!

 

 

 

 

Jiří Žáček,
Kloboukovy trampoty

Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz