Vzdělávání

22HLAV organizuje každoročně jarní cyklus seminářů určených primárně našim klientů jako určitý bonus k našim službám, semináře jsou však otevřeny i veřejnosti. Semináře jsou zaměřeny na legislativní novinky v účetnictví, daních a souvisejících oborech a aplikační praxi u různých druhů právnických osob (příklady, případové studie). Semináře jsou určeny pro podnikatele, zejména obchodní korporace, pro nestátní neziskové organizace nebo pro rozpočtové a příspěvkové organizace. 

Aktuálně vyhlášené vzdělávací akce naleznete zde.

Mimo to zajišťujeme v průběhu celého roku vzdělávací akce na míru pro konkrétní firmy a organizace. Školili jsme takto například

  • daně a účetnictví pro nestátní neziskové organizace v různých modifikacích a s různým zaměřením (účetnictví, daň z příjmů, DPH, ....),
  • odloženou daň (principy, výpočet, účtování a vykázání,.....) v souladu s českými účetními předpisy a dle mezinárodních standardů finančního výkaznictví IFRS pro obchodní korporace,
  • sestavení přiznání k dani z příjmů u různých subjektů,
  • sestavení konsolidované účetní závěrky u obchodní korporace.....
Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz