Vzory dokumentů ke stažení

NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Dokumenty pro neziskové organizace účtující dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. 

PODNIKATELÉ

Dokumenty pro neziskové organizace účtující dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. 

MZDY A PERSONALISTIKA

  • Srovnání výplaty prostřednictvím mzdy (pracovní poměr) a OSVČ - kalkulace pro rok 2024
  • Vzory dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti po novele zákoníku práce od 1.10.2023

Stručný vzor dohody o provedení práce (DPP) doporučujeme použít v případě, kdy má zaměstnavatel ošetřenu povinnost uloženou § 77a ZP, informovat zaměstnance o obsahu právního vztahu založeného dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, zvláštním dokumentem. Pokud tomu tak není, doporučujeme použít podrobný vzor dohody o provedení práce (DPP) 

Podstatnými náležitostmi dohody o provedení práce (DPP) je uvedení popisu sjednané práce, sjednané odměny a doby na kterou je DPP uzavřena. I když se dohoda o provedení práce obecně řídí ustanoveními ZP platnými pro pracovní poměr, existují ale výjimky jako např. poskytování cestovních náhrad, odměňování, odstupné, skončení pracovního poměru, více viz § 77 odst. 2 ZP. Pokud si tedy zaměstnavatel se zaměstnancem chtějí sjednat či doplnit další náležitosti, je potřeba sjednat a upravit je přímo v DPP. V praxi se takto často setkáváme se sjednáním nároku na cestovní náhrady. Doporučuji proto projít pečlivě obsah vzoru a dle aktuální potřeby zaměstnavatele případně upravit stávající formulace, smazat nevyhovující či doplnit chybějící.

Obdobně lze využít stručný vzor dohody o pracovní činnosti (DPČ) nebo podrobný vzor dohody o pracovní činnosti (DPČ)

.

22HLAV pro nezisk

Spolupracujeme extenzivně s nestátními neziskovými organizacemi, a to jak v oblasti účetních a daňových služeb , tak v oblasti auditu i dalších odborných služeb.

sova

Vzdělávací kurzy

Přihlaste se na naše tradiční semináře, které pro Vás shrnou vše, co potřebujete vědět pro uzavření a vstup do nového roku - v oblastech účetnictví, daních, mezd, pracovního práva aj.

zarovka

Jak vzniklo 22HLAV?

Přemýšlíte proč zrovna 22? Máme pro Vás celý příběh, který začíná v roce 1995 a za tu dobu jsme ušli velký kus cesty. No a hlav máme dokonce už téměř 100 a stále přibývají...

Napište nám

Kontrolní otázka jako ochrana proti automatizovanému odesílání formulářů