GDPR

Služby v GDPR pro neziskové organizace, pro podnikatelské subjekty, pro rozpočtové a příspěvkové organizace. 

Úvodní konzultace k souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů GDPR

 • cílem je zjištění, jaká je připravenost společnosti /organizace na GDPR, jak náročný a rozsáhlý postup je třeba zvolit pro dosažení souladu s GDPR

Analýza - Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA)

Komplexní zavedení (implementace) GDPR

 • úvodní konzultace
 • posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA) - analýza na místě ve firmě /organizaci - jaká data, pro a za jakým účelem jsou zpracovávána, kde a kým jsou zpracovávána, jak jsou zabezpečena
 • příprava směrnice popisující zpracování osobních údajů ve společnosti /organizaci v souladu s GDPR
 • školení - seznámení zaměstnanců se směrnicí (se změnou postupů)
 • využití již nasbíraných pratických zkušeností se zaváděním GDPR
  •  u malých a středních obchodních a výrobních firem
  • u nestátních neziskových organizací - nadací, nadačních fondů, obecně prospěšných společností, zapsaných ústavů, zapsaných spolků, církevních organizací - řešíme zpracování osobních údajů pro účely dotací, dárcovské databáze, údaje pro účely newsletterů, fotodokumentace akcí apod. 

Služby pověřence pro ochranu osobních údajů dle GDPR (DPO)

 • pověřenec pro ochranu osobních údajů u podnikatelského subjektu
 • pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) u neziskové organizace - nadace, nadační fond, obecně prospěšná společnost, zapsaný ústav, zapsaný spolek, církevní organizace
 • pověřenec pro ochranu osobních údajů u rozpočtové nebo příspěvkové organizace
 • zajištění povinnosti mít pověřence
 • dobrovolná funkce pověřence, který je k dispozici pro komunikaci s úřadem pro ochranu osobních údajů a pro konzultace v průběhu roku a jednou ročně posoudí soulad s GDPR a poskytne písemný posudek o souladu společnosti /organizace se směrnicí GDPR
Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz