Účetnictví

PORADÍME JAK

správnost účetnictví je základ, poskytneme vám víc

ONLINE

účetnictví vedeme elektronicky, rádi si však osobně popovídáme

PRACUJEME SPOLEČNĚ

co umíte, uděláte sami, co ne, uděláme my, sdílíme systém a procesy

Účetnictví vedeme online s co nejlepším využitím technologií - sdílené datové úložiště, společný přístup do účetního software, online napojení na banky, propojení na eshopy a další interní systémy klienta, načítání elektronických faktur přímo do účetního software, webové reportovací nástroje. 

Níže si prohlédněte, s jakými klienty spolupracujeme.

Co a jak účtujeme? 

 • Účtujeme v souladu s českým zákonem o účetnictví a prováděcími vyhláškami pro podnikatele, nestátní neziskové organizace, rozpočtové a příspěvkové organizace anebo v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS).
 • Přebíráme plnou odpovědnost - svou práci děláme dobře a ručíme za ní, když uděláme chybu, přiznáme a napravíme jí, případné škody jdou za námi.
 • Upozorňujeme na legislativní novinky, doporučíme, zda a jak na ně reagovat.
 • Dokážeme dočasně zastoupit při výkonu činnosti hlavní účetní nebo jiného pracovníka v účetnictví a ekonomice. V průběhu domluvené doby zajišťujeme pracovní povinnosti konkrétní pracovní pozice, např. po dobu nemoci, mateřské dovolené,  do doby přijetí nového zaměstnance apod.

Kolik zaplatíte? 

 • Klient zaplatí nejčastěji fixní měsíční částku stanovenou podle celkového průměrného rozsahu spolupráce. Nefakturujeme nic navíc. Místo toho ročně zrevidujeme skutečný rozsah spolupráce a pokud dosavadní fakturaci neodpovídá, navrhneme změnu. Skutečný rozsah prací klientovi ukážeme, aby věděl, co děláme a za co konkrétně platí. Jsme transparentní. 

Spolupráci přizpůsobujeme klientovi

 • Standardně zpracováváme účetnictví v programu ABRA Flexi. Klient tedy neplatí za vlastní software nebo licenci, ale může mít do systému plný přístup stejně jako my. Někdy ho má jen pro čtení, někdy v systému sám vede pokladnu, vystavuje faktury nebo vede evidenci přijatých faktur. Pokud přístup do účetního software klient nechce, dostane od nás všechna potřebná data jinou cestou. 
 • V případě zájmu nám naopak klient poskytne přístup do jeho software a my pracujeme v účetním programu klienta. Pracujeme často například v podnikovém informačním systému SAP, Microsoft Dynamics (Navision), Helios, ABRA, Pohoda nebo Money.
 • Předávání dokladů může probíhat standardně online prostřednictvím sdíleného datového úložiště, pokud to však na straně klienta z nějakého důvodu není možné, je stále možnost zaslat papírové doklady poštou nebo je předat osobně.

A co ještě děláme? 

 • Umíme účetnictví zkontrolovat, prověřit a poradit jak napravit případné chyby či nesrovnalosti. 
 • Doporučíme co je třeba změnit, nastavit, připravit, aby klient mohl realizovat své nápady a záměry v podnikání nebo neziskové činnosti. Hledáme vždy nejefektivnější řešení pro nás i pro klienta. Chceme, aby nám to šlo společně co nejlépe.
 • Poradíme při nastavení interních procesů, promítneme postupy do systému směrnic, pomůžeme nastavit reporting pro potřeby ekonomického a finančního řízení společnosti.
 • Zpracováváme reporting pro účely konsolidace v rámci skupiny dle českých nebo mezinárodních (IFRS) účetních standardů.

S kým se u nás v účetnictví setkáte?

S kým spolupracujeme?

 PODNIKATELÉ

 • výrobní nebo obchodní společnosti, službové (servisní) společnosti
 • společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, evropské společnosti, veřejné obchodní společnosti 
 • samostatné společnosti, dceřinné nebo mateřské společnosti českých holdingů, společnosti zapojené do nadnárodního či mezinárodního holdingu, společnosti kótované na burze
 • bytové družstvo, sociální družstvo
 • investiční fondy
 • svěřenské fondy
 • podnikající fyzické osoby

NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ  ORGANIZACE

 • nadace, nadační fondy
 • spolky, svazy, asociace, sdružení právnických osob
 • zapsané ústavy, obecně prospěšné společnosti
 • církevní organizace - základní, svazy, účelová zařízení (diakonie, charity)
 • veřejné výzkumné instituce, veřejné vysoké školy, školské právnické osoby
 • politická hnutí
 • honební společenstva

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

 • příspěvkové organizace zřízené obcí nebo krajem (ÚSC) nebo zřízené státem (OSS)
e-mail

Zaujali jsme vás?

Potřebujete-li další informace nebo nám chcete rovnou poslat poptávku, obraťte se prosím na náš e-mail info@22hlav.cz nebo využijte náš kontaktní formulář. 

cena

Zajímají vás naše ceny?

Ceny služeb stanovujeme individuálně podle odborné a časové náročnosti. Pro konkrétní cenovou nabídku nás prosím kontaktujte, ale pokud chcete mít představu...

kurzy

Vzdělávací kurzy

Přihlaste se na naše tradiční semináře, které pro Vás shrnou vše, co potřebujete vědět pro uzavření a vstup do nového roku - v oblastech účetnictví, daních, mezd, pracovního práva aj.

Napište nám

Kontrolní otázka jako ochrana proti automatizovanému odesílání formulářů