Kurzy & vzdělání

Vzdělávací kurzy

Vzdělávací kurzy

Každoročně organizujeme semináře zaměřené na legislativní novinky v účetnictví, daních a souvisejících oborech a aplikační praxi.

Videa a dokumentace

Videa a dokumentace

Pokud jste nestihli termín našeho semináře, a přesto vás téma zajímá, máte možnost si pustit videozáznam.

Rezervace konzultací

Kde jinde školí naši lektoři?

Námi vypsané semináře vám nestačí? Podívejte se, kde školí naši zkušení odborníci a kolegové z týmu 22HLAV.

Prostřednictvím našich lektorů vzděláváme klienty a veřejnost v účetnictví, daních a dalších ekonomicko-právních oblastech. Každoročně organizujeme novoroční cyklus seminářů se zaměřením na legislativní novinky v účetnictví, daních a souvisejících oborech a aplikační praxi u různých druhů právnických osob (příklady, případové studie). Níže si prohlédněte, jaké klienty vzděláváme.

SEMINÁŘE PRO KLIENTY A VEŘEJNOST

přijďte, pokud chcete vědět jak zákony použít v praxi

ZAJIŠŤUJEME VZDĚLÁVACÍ AKCE NA MÍRU

rádí vyškolíme váš tým s ohledem na vaší konkrétní potřebu a vaše prostředí

ŠKOLÍME I MIMO NAŠI ORGANIZACI

kolegy z 22HLAV najdete i na různých vzdělávacích a jiných akcích organizovaných jinými subjekty

Každoročně před koncem roku a počátkem roku následujícího organizujeme cyklus seminářů zaměřených na legislativní novinky v účetnictví, daních a souvisejících oborech a aplikační praxi u různých druhů právnických osob (příklady, případové studie). Semináře jsou určeny pro podnikatele, zejména obchodní korporace, pro nestátní neziskové organizace nebo pro rozpočtové a příspěvkové organizace. Semináře pořádáme v kombinované formě osobně-online-offline neboli je možné se účastnit osobně v Praze nebo Ústí nad Labem nebo se připojit online a nebo si později pustit záznam proběhlého semináře.

Podívejte se na aktuálně vypsané vzdělávací kurzy

Vzdělávání na míru

V průběhu celého roku také zajišťujeme individuální lektorování seminářů, školení nebo workshopů na témata z oblasti účetnictví, daní, ekonomiky, ochrany osobních údajů aj. Pro konkrétní firmy a organizace jsme již školili témata jako jsou například:

 • daně a účetnictví pro nestátní neziskové organizace v různých modifikacích a s různým zaměřením (účetnictví, daň z příjmů, DPH),
 • odloženou daň (principy, výpočet, účtování a vykázání) v souladu s českými účetními předpisy a dle mezinárodních standardů finančního výkaznictví IFRS pro obchodní korporace,
 • sestavení přiznání k dani z příjmů u různých subjektů,
 • sestavení konsolidované účetní závěrky u obchodní korporace,
 • finanční a ekonomické řízení obchodní korporace.

Externí školení

Chcete si poslechnout naše zkušené odborníky i mimo námi vypsané semináře? Připravili jsme pro vás aktuální přehled vzdělávacích akcí, na které se můžete přihlásit u jednotlivých organizátorů.

S kým se u nás na vzdělávacích akcích setkáte?

Jan Černý

auditor, odborník v účetnictví, daních, ekonomickém řízení

Koho vzděláváme?

 PODNIKATELÉ

 • výrobní nebo obchodní společnosti, službové (servisní) společnosti
 • společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, evropské společnosti, veřejné obchodní společnosti 
 • samostatné společnosti, dceřinné nebo mateřské společnosti českých holdingů, společnosti zapojené do nadnárodního či mezinárodního holdingu, společnosti kótované na burze
 • bytové družstvo, sociální družstvo
 • investiční fondy
 • svěřenské fondy
 • podnikající fyzické osoby

NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ  ORGANIZACE

 • nadace, nadační fondy
 • spolky, svazy, asociace, sdružení právnických osob
 • zapsané ústavy, obecně prospěšné společnosti
 • církevní organizace - základní, svazy, účelová zařízení (diakonie, charity)
 • veřejné výzkumné instituce, veřejné vysoké školy, školské právnické osoby
 • politická hnutí
 • honební společenstva

PŘÍSPĚVKOVÉ A  ROZPOČTOVÉ  ORGANIZACE

 • příspěvkové organizace zřízené obcí nebo krajem (ÚSC) nebo zřízené státem (OSS)
 • města a obce, dobrovolné svazky obcí

Napište nám

Kontrolní otázka jako ochrana proti automatizovanému odesílání formulářů