Ceník

Účinný od 1. ledna 2023

Ceny služeb stanovujeme individuálně podle odborné a časové náročnosti. Pro získání konkrétní cenové nabídky nás prosím kontaktujte na info@22hlav.cz nebo prostřednictvím našeho kontaktního formuláře. Obratem zasíláme nezávaznou nabídku a je pouze na vás, zda se rozhodnete využít našich služeb, nicméně pro představu o našich cenách uvádíme ceník vybraných modelových služeb.

Účetnictví

Mikro účetní jednotky - vedení účetnictví a daňové agendy

Obchodní korporace neplátce DPH od 3 000 Kč + DPH měsíčně
Obchodní korporace plátce DPH od 4 500 Kč + DPH měsíčně
Neziskové organizace neplátce DPH od 15 000 Kč + DPH ročně
V případě, že obchodní korporace nebo nezisková organizace nemá v průběhu roku žádné transakce nebo má pouze transakce na bankovním výpise, ke kterým nejsou třeba další doklady, činí cena za zpracování účetnictví, účetní závěrky a případně přiznání k dani z příjmů 8 000 - 12.000 Kč + DPH (jednorázově za roční zpracování). 

Malé nebo střední účetní jednotky - vedení účetnictví a daňové agendy

Cenovou nabídku na zajištění vedení účetnictví, daňové agendy, controllingu, finančního řízení apod. zašleme obratem na základě informací o požadavcích a potřebách společnosti a informacích o rozsahu činností a dokumentace společnosti.

Daně

Zpracování přiznání k dani z příjmů

Cena závisí na objemu a typu příjmů (výnosů) a výdajů (nákladů), konkrétní nabídku zašleme obratem na základě zaslané obratové předvahy, popř. informace o struktuře a výši příjmů u fyzické osoby.

Zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Příprava DPFO v případě pouze příjmů ze závislé činnost, podává si fyzická osoba sama 1 000 Kč + DPH
Příprava a podání DPFO v případě příjmů za závislé činnosti plus dalšího jednoduchého příjmu 1 500 Kč +DPH
Příprava a podání DPFO v případě příjmů z podnikání, zahrnuje přípravu a podání přehledů OSVČ 5 000 Kč + DPH

Zpracování dokumentace převodních cen - transfer pricing

Cenovou nabídku zašleme obratem na základě informací o skupině, transakcích a konkrétních potřebách.

Registrace k DPH a podávání přiznání k DPH pro zahraniční subjekty

Registrace k DPH v ČR tuzemský subjekt - plátce 12 500 Kč + DPH
Registrace k DPH v ČR tuzemský plátce - identifikovaná osoba 5 000 Kč +DPH
Registrace k DPH v ČR zahraniční subjekt 500 EUR
Podání přiznání k DPH pro zahraniční subjekt 150 EUR
Podání nulového přiznání k DPH pro zahraniční subjekt 50 EUR

Audit

Audit účetní závěrky

Cenovou nabídku zašleme obratem na základě poslední nebo předběžné účetní závěrky.

GPDR

Komplexní zavedení GDPR na míru 

Komplexní zavedení GDPR na míru včetně úvodní konzultace, analýzy (DPIA) a přípravy směrnice s finální konzultací nebo zaškolením. Ceny jsou navrženy pro základní (běžný) rozsah zpracování osobních údajů, v ostatních případech je cena navržena individuálně.

Obchodní korporace 50 000 Kč + DPH
Obchodní korporace (pouze osobní údaje zaměstnanců) 25 000 Kč + DPH
Nezisková organizace 25 000 Kč

Služba pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO = Data Protection Officer)

Služba zahrnuje dostupnost 8/5 pro hlášení incidentů, případnou komunikaci s úřadem pro ochranu osobních údajů a max. 1 hodina konzultací měsíčně; služba též zahrnuje každoroční písemný posudek ohledně souladu společnosti či organizace s GDPR. Ceny jsou navrženy pro základní (běžný) rozsah zpracování osobních údajů, v ostatních případech je cena navržena individuálně.

Obchodní korporace s povinným DPO 4 000 Kč + DPH měsíčně
Obchodní korporace s dobrovolným DPO 2 000 Kč + DPH měsíčně
Nezisková organizace s povinným DPO 2 000 Kč měsíčně
Nezisková organizace s dobrovolným DPO 1 000 Kč měsíčně

AD HOC Poradenství

Poradenství poskytujeme osobně, online, e-mailem, telefonicky. Hodinové sazby ad hoc konzultací jsou stanoveny různé pro tři základní druhy klientů. 

Právnické osoby 3 000 Kč + DPH za hodinu
Fyzické osoby 2 500 Kč + DPH za hodinu
Neziskové organizace 2 000 Kč za hodinu

Zvýhodnění u poradenských služeb nabízíme členům Asociace veřejně prospěšných organizací, kteří mají nárok na 20% slevu z výše uvedené ceny.

Pro on-line spojení běžně používáme Google Meet, který je velice nenáročný a v případě zájmů můžeme schůzku nahrát, a následně poskytnout záznam. Rádi použijeme i jiné vaše nástroje jako jsou Zoom, MS Teams Skype apod. Videokonference nabízí většinu výhod osobní konzutace, přičemž odpadá nutnost cestovat. Poskytujeme takto poradenství klientům z celé republiky, nicméně samozřejmě v případě zájmu za vámi rádi přijedeme.

VZdělávání

Lektrorování semináře, školení nebo workshopu na téma z oblasti účetnictví, daní, ekonomiky, ochrany osobních údajů aj. Do počtu hodin vzdělávání se nepočítají přestávky v délce 1 hodina a více, všechny kratší se do času započítávají. V případě místa konání v Praze nebo online se cestovné nepřipočítává.

Obchodní korporace  3 500 Kč + DPH za hodinu + cestovné*
Nezisková organizace 2 500 Kč za hodinu + cestovné*

* Cestovné je účtováno podle platného ceníku. V případě místa konání v Praze nebo online se cestovné nepřipočítává.  V případě online vzdělávání je v ceně i pořízení a poskytnutí záznamu.

Cestovné

V případě poskytování služeb v prostorech klienta mimo Prahu a Ústí nad Labem se k cenám připočítává cestovné ve výši 10 Kč za kilometr cesty tam i zpět.

 

Napište nám

Kontrolní otázka jako ochrana proti automatizovanému odesílání formulářů