Daně

Daňové služby pro

 • podnikatelské subjekty - obchodní korporace, fyzické osoby
 • nestátní neziskové organizace - spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ....
 • příspěvkové organizace, rozpočtové organizace - obce, dobrovolné svazky obcí
 • nepodnikající fyzické osoby s příjmy z pronájmů, kapitálového majetku nebo ostatními příjmy

Převzetí odpovědnosti a zastupování před správcem daně a celními orgány v oblastech

 • přímých daní (daň z příjmů právnických osob a daň z příjmů fyzických osob)
 • nepřímých daní (DPH, spotřební daně, ekologické daně, cla a poplatky)
 • majetkových daní (daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí a daň silniční)

Daňové poradenství

 • průběžný daňový dohled nebo jednorázové kontroly
 • podpora při kontrolách prováděných správcem daně
 • zpracování a podání veškerých daňových tvrzení
 • daňové due diligence
 • optimalizace daňového zatížení vč. návrhu vhodných daňových struktur 
 • projekce daňových povinností
 • převodní ceny
 • daňové aspekty tzv. stálé provozovny
 • asistence při získávání zaměstnaneckých karet a povolení k pobytu zahraničních zaměstnanců v ČR
 • sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
 • programy odměňování vedoucích pracovníků vč. zaměstnaneckých akcií
 • a jiná odborná stanoviska
Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz