Daně

DANĚ V KLIDU

postaráme se o vaše daňové povinnosti, správce daně komunikuje s námi a vy máte klid

VŽDY MÁME ODPOVĚĎ

nejsme děd vševěd, ale máme zkušený tým, který najde řešení a nebojí se ho doporučit a pevně za ním stát

PODPOŘÍME VAŠI EXPANZI DO ZAHRANIČÍ

díky našim ověřeným zahraničním partnerům vás rádi podpoříme i v zahraničí

Komunikaci s finančním úřadem necháte na nás. Přebíráme plnou odpovědnost a poskytujeme klientům kompletní zastoupení před správcem daně a celními orgány. Hlídáme termíny, daňová přiznání zpracováváme a podáváme. V případě potřeby se správce daně obrací na nás a vy tak budete mít o starost méně. 

Níže si prohlédněte, s jakými klienty spolupracujeme.

Co v oblasti daní děláme? 

 • Zpracováváme daňová přiznání - daň z příjmů, DPH plátce nebo identifikované osoby, kontrolní hlášení, silniční daň, daň z nemovitých věcí, Intrastat aj. Vyřešíme se správcem daně či jinými orgány jakékoliv dotazy, doplnění, námitky. Aktivně řešíme daňová řízení před správcem daně.
 • Zajistíme průběžný daňový dohled. Provedeme jednorázovou kontrolu a doporučíme konkrétní kroky reagující na naše zjištění. 
 • S klientem plánujeme daňové povinnosti, optimalizujeme daňové zatížení vč. návrhu vhodných daňových struktur.
 • Provádíme kalkulace převodních (transferových) cen, připravujeme kompletní dokumentaci k převodním cenám - základní dokumentaci (masterfile) i specifickou dokumentaci. 
 • Poskytujeme asistenci při získávání zaměstnaneckých karet a povolení k pobytu zahraničních zaměstnanců.
 • Provádíme daňové due diligence zejména při akvizicích. 
 • Zpracováváme písemné stanovisko daňového poradce ke zvolenému daňovému dotazu / daňové problematice. 

V čem vám poradíme? 

 • Konzultujeme, kde je hranice pro uznatelnost daňových nákladů pro účelu daně z příjmů, kdy a jaké snížení základu daně nebo jaké daňové slevy lze uplatnit.
 • Řešíme krácení DPH v případě neekonomické činnosti nebo použití koeficientu v případě osvobozených příjmů nebo například vracení DPH v případě změny účelu stavby. 
 • Poskytujeme poradenství v oblasti zaměstnávání občanů ČR, EU a cizinců. Daňové rezidenství a příslušnost k systémům sociálního a zdravotního pojištění. Poradíme co lze poskytnout zaměstnancům na home office a jaké daňové dopady mají konkrétní benefity.
 • Konzultujeme problematiku stálé provozovny a dvojího zdanění. Poradíme v konkrétních případech přeshraničních transakcí a příjmů potenciálně zdaňovaných v různých státech. 
 • Neziskovým organizacím radíme, co je hlavní a hospodářská (vedlejší) činnost a jakým způsobem se příjmy z činností zdaňují daní z příjmů. Pomáháme klasifikovat příjmy z pohledu DPH - které nejsou předmětem daně, které jsou osvobozené a které dani podléhají. Pomáháme s kalkulací obratu pro účely posouzení povinnosti plátcovství DPH.

S kým se u nás v daních setkáte?

Vít Vagner

daňový poradce, CFO, odborník v účetnictví a ekonomickém řízení

S kým spolupracujeme?

 PODNIKATELÉ

 • výrobní nebo obchodní společnosti, službové (servisní) společnosti
 • společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, evropské společnosti, veřejné obchodní společnosti 
 • samostatné společnosti, dceřinné nebo mateřské společnosti českých holdingů, společnosti zapojené do nadnárodního či mezinárodního holdingu, společnosti kótované na burze
 • bytové družstvo, sociální družstvo
 • investiční fondy
 • svěřenské fondy
 • podnikající fyzické osoby

NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ  ORGANIZACE

 • nadace, nadační fondy
 • spolky, svazy, asociace, sdružení právnických osob
 • zapsané ústavy, obecně prospěšné společnosti
 • církevní organizace - základní, svazy, účelová zařízení (diakonie, charity)
 • veřejné výzkumné instituce, veřejné vysoké školy, školské právnické osoby
 • politická hnutí
 • honební společenstva

PŘÍSPĚVKOVÉ A  ROZPOČTOVÉ  ORGANIZACE

 • příspěvkové organizace zřízené obcí nebo krajem (ÚSC) nebo zřízené státem (OSS)
 • města a obce, dobrovolné svazky obcí
e-mail

Zaujali jsme vás?

Potřebujete-li další informace nebo nám chcete rovnou poslat poptávku, obraťte se prosím na náš e-mail info@22hlav.cz nebo využijte náš kontaktní formulář. 

cena

Zajímají vás naše ceny?

Ceny služeb stanovujeme individuálně podle odborné a časové náročnosti. Pro konkrétní cenovou nabídku nás prosím kontaktujte, ale pokud chcete mít představu...

kurzy

Vzdělávací kurzy

Přihlaste se na naše tradiční semináře, které pro Vás shrnou vše, co potřebujete vědět pro uzavření a vstup do nového roku - v oblastech účetnictví, daních, mezd, pracovního práva aj.

Napište nám

Kontrolní otázka jako ochrana proti automatizovanému odesílání formulářů