JSME 22HLAV!

jsme-22hlav
ok

Posláním 22HLAV je umožňovat lidem a organizacím rozhodovat se s klidnou myslí. Své poslání realizujeme v oblasti ekonomiky, kde provádíme audity účetních závěrek, konsolidovaných účetních závěrek, použití dotací a darů u nadnárodních korporací, českých skupin, velkých i malých podnikatelů, u nadací, nadačních fondů, obecně prospěšných společností, ústavů a dalších neziskových organizací. Poskytujeme daňové a jiné ekonomické poradenství, zabýváme se přeshraničním zdaněním, převodními cenami (transfer pricing). Vedeme účetnictví a mzdy malým i velkým firmám a neziskovým organizacím, často jde o outsourcing celého účetního, finančního či ekonomického týmu. Umíme v účetnictví neziskových organizací dobře pracovat s činnostmi a finančními zdroji (dotace, dary). Zabýváme se znalectvím a oceňujeme podniky.

Naše strategie zahrnuje témata jako otevřenost a spolupráci s profesními institucemi, ostatními profesionály v oboru v Čechách i zahraničí a spolupráci s veřejností (jsme členem výborů a rad na KAČR, Svazu účetních, spolupracujeme na tvorbě legislativy, jsme členem MSI Global Alliance) nebo digitalizaci, online řešení a využití umělé inteligence (máme vlastní vývoj webových portálů a pokročilé IT, Apple nadšenci využívají plné spektrum Apple řešení, zavedli jsme úplné bezpapírové poskytování služeb ať už jde o audit, účetnictví nebo mzdy, využíváme software, který se učí a běžné účetní případy účtuje čím dál lépe).

Zakládáme si na sebeřízení a máme otevřenou mysl.

Naše služby

 

 

 

NAŠIM POSLÁNÍM JE UMOŽŇOVAT LIDEM A ORGANIZACÍM ROZHODOVAT SE S KLIDNOU MYSLÍ

hodnoty Máme hodnoty, které si bereme za své.
1 Nemáme rádi stereotyp, stále hledáme nové cesty.
4 Nebojíme se změn, jsou pro nás výzvou.

2

Jsme aktivní, zodpovědní a máme zájem o své okolí.
6 Máme chuť se učit a rozvíjet sami sebe i své kolegy.
5 Jsme organizace, která funguje na principu holakracie a sebeřízených týmů.
3 Máme otevřenou mysl a nasloucháme si.

 

JAK TO U NÁS VYPADÁ?

Naše základy stojí na tyrkysových principech (sebeřízení + celost + evoluce). Nemáme pyramidovou hierarchii ani nemáme šéfy, kteří by říkali, jak máme dělat svou práci. Za to ale máme týmy - kruhy, které mají svůj účel a svou strategii. Členové těchto kruhů mají své role a své zodpovědnosti, často je kolega členem více kruhů. K tomu, abychom šli správným směrem, máme fungující procesy a využíváme extenzivně zejména tzv. poradenský proces.

Jsme živá struktura, která nás nesvazuje, ale naopak nám umožňuje růst - růst nám jako firmě, růst nám jako lidským bytostem. Je to často hledání správné cesty, ale stojí to za to! Snažíme se tvořit prostředí, kde každý se věnuje tomu, co mu dává smysl a co je přínosem pro firmu. Jdeme touto cestou, protože nám dává přesně takový prostor, jaký potřebujeme.
Pracujeme s otevřeností a zpětnou vazbou. Víme, že právě díky zpětné vazbě se můžeme zlepšovat. Máme otevřené mzdy závislé na výsledcích firmy a stanoveném modelu odměňování, sdílíme ekonomické výsledky.

Aktivně podporujeme vzdělávání a osobní rozvoj. Kolegové se vzdělávají odborně i ve svých dovednostech (soft-skills) v rámci interních a externích vzdělávacích programů. Zapojují se také do externích certifikačních programů, např. certifikace účetních v ČR, auditor, daňový poradce, znalec, ACCA, CISA. CIA apod.
 

.

Chcete s námi pracovat?

Zaujala vás naše firma? Skvělé! Podívejte se, koho aktuálně hledáme do našeho týmu. U nás se můžete věnovat tomu, co vás zajímá. Nemáte zkušenosti v oblasti účetnictví nebo třeba auditu? Žádný problém, vše rádi naučíme!

.

Mrkněte, co je u nás nového

Nepracujeme jenom na klientských zakázkách. Pravidelně se vzděláváme sami, vzděláváme veřejnost, účastníme se konferencí nebo sportovních akcí. Naše práce nás baví a rádi se bavíme i na společných akcích.

.

Jak vzniklo 22HLAV?

Lámete si hlavu, proč zrovna 22? Máme pro Vás celý příběh, který začal v roce 1995 a za tu dobu jsme ušli velký kus cesty. No a hlav máme dokonce už přes 70 a stále přibývají. Třeba zrovna Vy budete další...

Napište nám

Kontrolní otázka jako ochrana proti automatizovanému odesílání formulářů