Novinky

Obrázek uživatele Anna Salačová

Pojištění slouží k pokrytí nároků zaměstnanců při při vzniku škody na zdraví v souvislosti s pracovním úrazem, nemoci z povolání, a při pracovních cestách bez omezení.


.../více

Obrázek uživatele Markéta Třebínová

Pro rok 2022 jsou prominuty zálohy na daň silniční. 

V této chvíli to neznamená, že je zrušená silniční daň, ale jen to, že není povinnost platit zálohy.  

V současné době je připravována novela zákona o dani silniční, která by měla vést k významné redukci osob, jež budou povinny tuto daň hradit, a zároveň k významnému snížení této daně pro její poplatníky. Změna by přitom měla být aplikována zpětně i pro zdaňovací období roku 2022.

Zdroj: Finanční zpravodaj 6/.../více

Obrázek uživatele Milan Kutina

Víte, co musí (a kdy) neziskovka zveřejnit? Může neziskovky účtovat každý? Co neziskovky a zisk? Jak být transparentní? A co sponzoring, dary, hlavní a vedlejší činnost, založení neziskové organizace, audity, rozvaha, výsledovka a příloha k účetní závěrce?

Naše ředitelka, Mirka Nebuželská, byla hostem podcastu Nahlídni. Můžete si poslechnout její praktické postřehy z účetnictví a daní v neziskovkách a mnoho dalších zajímavých a užitečných informací.

Rozhovor si můžete poslechnout na.../více

Obrázek uživatele Ivana Doubková

Do našeho týmu  v Ústí nad Labem hledáme posilu na částečný úvazek. Hledáme vysokoškolského studenta  ekonomického oboru, ročník studia není důležitý.

Co byste u nás dělali:

  • Dílčí práce v účetnictví a ekonomice na základě konkrétních instrukcí a dle zájmu a možností,
  • Práce probíhá částečně v kanceláři u nás či u klienta a částečně lze pracovat vzdáleně z domova, ze školy apod. 

Co.../více

Obrázek uživatele Kateřina Vojčová

Jedná o režim jednoho správního místa pro odvod daně z přidané hodnoty, o jehož existenci se ale moc neví.

Konktrétně slouží pro odvod DPH v ČR u vybraných plnění, která jsou poskytována osobám nepovinným k dani (koncovým spotřebitelům, nepodnikatelům) v zahraničí. Pokud dodáváte zboží nebo poskytujete vybrané služby osobám nepovinným k dani v EU, máte povinnost odvést DPH ve státě zákazníka. Abyste se nemuseli registrovat v každém státě jako plátce DPH, je možné využít režim OSS.

OSS využijí e-shopy, poskytovatelé služeb zákazníkům v EU, nebo provozovatelé elektronického.../více

Obrázek uživatele Markéta Třebínová

Poplatníci, kteří nevedou účetnictví, si mohou zvolit, jestli použijí pro přepočet cizí měny kurz stanovený podle účetních pravidel nebo jednotný kurz stanovený podle § 38 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. V jednom zdaňovacím období není možné obě metody kombinovat.

Pro zdaňovací období 2021 stanovuje Generální finanční ředitelství jednotný kurz pokynem D-54.

  • 1 EUR = 25,65 Kč
  • 1 USD = 21,72 Kč

Kurzy dalších měn najdete ve .../více

Obrázek uživatele Markéta Třebínová

Výši tuzemských sazeb stravného, sazbu základní náhrady za 1 km jízdy a ceny pohonných hmot platných od
1. 1. 2022 stanoví vyhláška č. 511/2021 Sb.

Tuzemské stravné

  • pracovní cesta 5 až 12 hodin 99 Kč - 118 Kč
  • pracovní cesta 12 až 18 hodin 151 Kč - 182 Kč
  • pracovní cesta delší než 18 hodin 237 Kč - 283 Kč

Zaměstnavatelé ve veřejném sektoru stanoví.../více

Obrázek uživatele Anna Salačová

Pro poplatníky, kteří chtějí vstoupit do paušálního režimu nově od roku 2022, platí lhůta pro podání Oznámení o vstupu do paušálního režimu do 10. ledna 2022. Podání po této lhůtě bude neúčinné.

Upozorňujeme stávající poplatníky v paušálnímu režimu, že se záloha pro rok 2022 zvýšila na 5 994 Kč (oproti 5 469 Kč v roce 2021) a je nutné si od ledna změnit výši na trvalém příkazu k úhradě.

Tohoto režimu může využít fyzická osoba – OSVČ, která není plátcem DPH, v předchozím.../více

Obrázek uživatele Alžběta Hořejšová

Od 1.1.2022 nabývá účinnosti nařízení vlády č.333/2021 Sb., které přináší několik změn v oblasti vykazování Intrastatu.

 Ke změnám dochází v oblasti terminologie, kdy namísto v.../více

Obrázek uživatele Alžběta Hořejšová

Na konci října, zejména kvůli skokovému nárůstu cen energií, přistoupila ministryně financí k využití institutu prominutí daně, na jejímž základě v období od 1.11. do 31.12.2021 promíjí DPH při dodání plynu a elektřiny, jejich pořízení z jiného členského státu nebo dovozu. U plynu přitom není podstatné, jestli je dodán pro výrobu tepla, pohon motorů jako je LPG či CNG, či využití v technologických postupech a ve strojírenství a zda je dodáván distribuční sítí nebo jinou formou (např. v tlakových lahvích). Stejně tak u elektrické energie se prominutí vztahuje na veškerou dodávanou energii.../více

Stránky

Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz