Novinky

Obrázek uživatele Ivana Doubková

Vláda ČR schválila mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, kterými se zavádí povinné plošné testování zaměstnanců ve firmách. Zahájení testování je rozděleno do několika etap podle velikosti.../více

Obrázek uživatele Anna Naumets

Aktualizace 29. 4. 2021: GFŘ vydalo informace k peněžitému příspěvku na stravování, které ujasňují časté dotazy.

O peněžitém příspěvku na stravování, tzv. „stravenkovém paušálu“, jsme psali už v našem.../více

Obrázek uživatele Mirka Nebuželská

Od 1.1.2021, případně od pozdějšího data roku 2021, je v platnosti mnoho legislativních novinek zasahujících různé oblasti ekonomiky a různé podnikatelské i neziskové subjekty. V následujícím dokumentu naleznete shrnutí všech významných změn z oboru účetnictví, daní, pracovního práva, mezd i týkajících se obecně ekonomicko-právního prostředí. 

Obrázek uživatele Milan Kutina

Blíží se opět ukončení kalendářního roku a v souvislosti s ním si Vás již tradičně dovolujeme pozvat na semináře zaměřené na uzavření roku 2020 a legislativní novinky v účetnictví, daních a souvisejících oblastech roku 2020/2021 i v souvislosti s COVID-19. Semináře jsme se rozhodli zorganizovat i přes opatření, se kterými naši zákonodárci přicházejí a které se dále mohou nepříznivě vyvinout po volbách. I z tohoto důvodu jsme se tentokrát rozhodli zorganizovat seminář také s možností online.../více

Obrázek uživatele Veronika Fuková

V současné době dochází z důvodu vládních opatření souvisejících s pandemií COVID-19 k rušení mnoha zájezdů a rekreací a to i těch, kdy zaměstnanci na úhradu zájezdu/rekreace obdrželi od zaměstnavatele příspěvek z fondu kulturních a sociálních potřeb (ve většině případů jde o jiné vybrané účetní jednotky). Předpokládáme, že k poskytnutí příspěvku došlo správným způsobem a tedy, že organizace uhradila 100% částky za rekreaci a sumu nad rámec příspěvku následně nárokovala od zaměstnanců.

.../více

Obrázek uživatele Mirka Nebuželská

Tento týden se nesl ve znamení odstartování programu Antivirus v jeho finální podobě, kdy se zaměstnavatelé začali seznamovat s podmínkami a s podáním žádosti. Podnikatelům i neziskovkám, jejichž činnost byla opatřeními souvisejícími s koronavirem, doporučujeme žádost podat, čas je do konce měsíce. Zatím mají organizace možnost získat finanční podporu na mzdy za březen a duben 2020. V tomto souboru najdete aktuální souhrn opatření,.../více

Obrázek uživatele Mirka Nebuželská

Dnes 6.4. se spouští program Antivirus, na základě kterého mohou zaměstnavatelé žádat o proplacení části osobních nákladů na zaměstnance v pracovním poměru (nikoliv na dohodu o provedení práce či pracovní činnosti) v případě, že nastaly překážky v práci, tj. zaměstnanec nemohl z různých důvodů pracovat.

Podrobný manuál naleznete na stránkách MPSV zde.

 

V případě dotazů k tomuto článku prosím kontaktuje jeho autora (Mirka Nebuželská).

.../více

Obrázek uživatele Mirka Nebuželská

V posledních dnech bylo schváleno mnoho dalších legislativních úprav a výjimek souvisejících s vyhlášeným nouzovým stavem, který byl aktuálně prodloužen do 11.4. V tomto shrnutí naleznete klíčové informace k programu Antivirus, v rámci kterého lze podávat žádosti od 6.4., informace k žádostem o úvěry v rámci COVID-II, informace o úlevách na pojistném pro OSVČ, o úpravách náhrad souvisejících s péčí o člena rodiny (ošetřovné), o úlevách týkajících.../více

Obrázek uživatele Mirka Nebuželská

Protože se od mnoha našich klientů množí dotazy k podnikání, činnostem a zaměstnávání v souvislosti s omezeními fungování organizací spojenými s COVID-19, připravili jsme pro Vás shrnutí klíčových již schválených nebo chystaných opatření, jejichž snahou je pomoci zaměstnancům, zaměstnavatelům, podnikatelům, organizacím. Vybrané ekonomické aktuality najdete v odkazu níže. Současně jsme Vám celý tým 22HLAV k dispozici pro jakékoliv dotazy související s Vašim podnikáním nebo činností a aktuální situací..../více

Obrázek uživatele Jan Černý

V době nedávno minulé jsem se opakovaně setkal s nesprávným výkladem Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku. Konkretně šlo o použití Přílohy č. 4 - Účetní odpisové skupiny a příslušná stanovená zbývající doba používání a stanovená doba pro provedení dopočtu oprávek k 31. prosinci 2011.

.../více

Stránky

Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz