Novinky

Obrázek uživatele Milan Kutina

Hlavy běží pro Ústí

Jsme tým tvořený lidmi nadšenými pro svou práci. I mezi námi se však najdou milovníci sportu. A protože naše cíle jsou vysoké, nejen v profesním životě, vyrážíme spolu na cestu dlouhou v součtu 84 km v rámci ústeckého půlmaratonu, který se běží 21. září 2019.

Na tuto cestu se.../více

S účinností od 1.4.2019 se do zákona o DPH promítají nové právní předpisy Evropské unie. Ustanovení, která nebyla slučitelná s unijní právní úpravou se z něj vypouští.

 

Pojmosloví

.../více

Obrázek uživatele Jana Minářová

Teleworking je stále častěji využívaná možnost výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele. Někdy je spíše označován pojmy homeworking nebo homeoffice, práce z domova. Typickým rysem teleworkingu je propojení pracovního a soukromého prostředí. Využívají ho pracovníci, kterým to umožňuje povaha jejich práce, a to nejčastěji v oborech IT, telekomunikace, finance, věda a vzdělávání.

Za hlavní výhody teleworkingu jsou považovány z hlediska zaměstnavatelů úspora nákladů na provoz kanceláře a.../více

Nařízení vlády 91/2019 Sb. s účinností od 01.06.2019 se mění hranice nezabavitelné částky. Tato změna se projeví jak v nových, tak již zahájených insolvenčních a exekučních řízeních.

Výše čisté mzdy do které se sráží stejně jako dosud pro člověka bez rodiny se posunula z 16 072,- Kč na 25.715,- Kč. Posunuje se tedy pouze horní hranice, do které se.../více

Obrázek uživatele Iveta Voroboková

Zákonem 32/2019 Sb., kterým se mění zákoník práce a určité další zákony se s účinností od 1.7.2019 ruší ustanovení o neproplácení prvních tř.../více

Šifrování je proces, kterým lze převést nezabezpečená elektronická data pomocí kryptografie na data šifrovaná a čitelná pouze pro majitele dešifrovacího klíče či software. Samotné šifrování dat slouží k jejich ochraně proti nežádoucímu zcizení či zjištění cizí osobou.

Šifrování souborů

  • slouží k šifrování samotných souborů
  • záleží na typu souborů – lze šifrovat celé archivy i názvy samotných souborů v archivech nebo například samotné PDF soubory – postačí k tomu i open-source
  • .../více
Obrázek uživatele Jana Pavlovičová

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů známé pod zkratkou GDPR (General Data Protection Regulation) je účinné od 25.5.2018. Již dva roky před datem účinnosti bylo schváleno EU a bylo tedy dostatek prostoru pro jeho implementaci do praxe.

Jak už to bývá v Čechách zvykem, nová pravidla a omezení nás nechala chladným téměř do poslední chvíle… Pak si však pár chytrých hlav postavilo bussiness na děšení lidí.../více

Obrázek uživatele Mirka Nebuželská

Již několik let se v České republice daňová úprava související s darováním nemění. Dar může poskytnout jak fyzická osoba, nepodnikající či podnikající, tak právnická osoba - například společnost s ručením omezeným, akciová společnost, může ho poskytnout i nezisková organizace. Stejně tak může dar přijmout jak fyzická, tak právnická osoba. Na některé způsoby darování se na straně dárce váží konkrétní daňové úlevy. 

Tento článek se dále věnuje případu, kdy právnická osoba poskytne dar jiné právnické osobě. 

Za jakých podmínek je dárce oprávněn využít.../více

Obrázek uživatele Veronika Fuková

Velké množství nestátních neziskových organizací řeší v poslední době postupy související s případným příjmem typizovaných poukázek, které vydává občanům Úřad práce, (někdy též nazývaných "žebračenky") a které jsou vydávány na žádost sociálně slabším občanům přímo u místních poboček Úřadu práce.

Prvotně záleží na tom, zda daný typ poukázek organizace chce přijímat. Určitě to není povinné a je jen na rozhodnutí organizace, zda tuto formu platby bude akceptovat. V případě, že se rozhodne poukazy.../více

 V roce 2019 se předpokládá změna sazeb zahraničního i tuzemského stravného. Zvýší se nezabavitelná částka dlužníkům v exekuci i v insolvenci. Dojde ke zvýšení maximální možné podpory v nezaměstnanosti i rekvalifikace, a také vzroste průměrná mzda využívaná pro účely zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním. Již popáté v řadě vzroste na začátku roku 2019 minimální mzda, a to výrazně o 1 150 korun, na částku 13 350 korun. Vzroste i hodinová sazba, přesněji z 73,20 korun na 79,80 korun.

Od.../více

Stránky

Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz