Náš příběh

2022

Symbolika čísla 2 aneb co rok 2022 znamenal pro 22HLAV?

Dvojka symbolizuje spolupráci, empatii, soulad a harmonii, intuici a rovnováhu, z jiného pohledu je znakem protikladu, nositelem alternativy. A tak jsme v tomto roce více zapracovali na naší spolupráci v týmu 22HLAV. Inspirovali jsme se v holakracii a některé její principy zavedli do našich procesů a promítli do naší organizační struktury. Díky větší organizovanosti a vazbě na poslání, vizi a strategii jsme získali více flexibility a naši lidé se věnují více tomu, čemu opravdu chtějí a co je baví. 

 

rozhledna
2021

Za dva roky dvojnásobek?

V roce 2021 dosáhl náš tým počtu 60 lidí, což je v porovnání s počátkem roku 2019 dvojnásobek. Nicméně je nutno dodat, že s ohledem na naší ničím neomezenou flexibilitu způsobu zapojení se do práce pracuje spousta kolegů s různě omezeným časovým nasazením z důvodu jiných zájmů, kterými jsou často studium, sport, rodina (nejčastěji nový přírůstek do rodiny). Současně tým odborně posílil zejména v daňové oblasti - Markéta, Alžběta a trochu později i Zuzka získaly oprávnění daňového poradce.

 

skupinové foto
podzim 2019

Vzhůru k tyrkysu a sebeřízení alias zrušíme šéfy

V roce 2019 jsme odstartovali naší cestu k tyrkysové organizaci a sebeřízení. S růstem počtu lidí jsme na jaře 2019 řešili naše organizační uspořádání. Už už jsme začali budovat klasickou pyramidální organizační strukturu, kdy šéf zodpovídá za svůj tým a tudíž také kontroluje a nařizuje jak to dělat nejlépe. Když tu nám cvrnkl o nos workshop zaměřený na vývoj organizací a s tím související kniha Fredericka Lalouxe Budoucnost organizací. Nejvyšší popisovaný stupeň rozvoje organizací označený tyrkysový (teal) nás opravdu zaujal. Zaujal nás tím, že organizace se nerozvíjí jako stroj, ale jako živý organismus, že žije obrovskou svobodou, na jejímž rubu stojí zodpovědnost, že rozhodnutí jsou rychlá a organizace reaguje na změny téměř okamžitě, že existuje velikánská transparentnost a všichni všechno vědí a také tím, že lidé si důvěřují, spoléhají se na sebe a skutečně spolupracují. Tvoří jeden celek, který vystupuje jako "my", a dokonce i trh a společnost kolem organizace, kde jiní hledají konkurenci, patří k tomu "my", protože máme stejný směr.  Začali jsme tím, že jsme až v neuvěřitelné shodě a souznění deklarovali naše poslání a hodnoty. 

 

srdce a mozek
jaro 2019

První certifikace ACCA, další auditoři a daňaři a jedeme dál

Mirka v návaznosti na českou certifikaci účetního experta dokončila mezinárodní ACCA certifikaci a stala se členem mezinárodní organizace ACCA. Mezitím Tomáš posílil řady daňových poradců a Honza a Filip získali oprávnění auditora. V týmu nás v tuto dobu bylo asi 30. 

 

Hazmburk
duben 2015

Jsme 22HLAV!

Do rejstříku byl zapsán náš stávající název 22HLAV. Tomu předcházelo více než roční společné týmové brainstormování na téma nového názvu firmy. Při tvorbě nového názvu jsme oslovili i profesionální marketingové firmy, ale nepomohlo nám to. Při dotazování lidí kome nás, jak se možné názvy komu líbí, měl vždy někdo negativní asociace. A tak jsme nakonec zvolili název 22HLAV, na který byly reakce vesměs neutrální, maximálně ve stylu "je to divný". Když to hodně zestručníme, tak název vznikl diskusí o tom, že naše práce je o lidech, o skvělých, chytrých a šikovných lidech, kteří umí něco vymyslet a tak se nám vybavilo české rčení "Ty jsi ale hlavička" nebo "Ty jsi ale hlava", no a číslice jsou vždy první na seznamu :-) a román Josepha Hellera Hlava XXII sice obsahově o naší činnosti nevypovídá, zato je to známé klasické literární dílo.... a 22HLAV bylo na světě.

 

22HLAV
říjen 2007

Více auditorů a taky daně.... hrrr na ně

Další členové týmu Kamila a Mirka složily auditorské zkoušky. K odpovědným auditorům se následně přidal ještě Milan, který před zapojením se do našeho týmu pracoval v tzv. auditorské "velké čtyřce", resp. tehdy "velké šestce".  O rok později složil jako první z našeho týmu zkoušky daňového poradce Vítek a byl zapsán do rejstříku Komory daňových poradců České republiky stejně jako následně firma jako taková.

 

Bowling
březen 2006

Partnerství s neziskovým sektorem na věky věků

Do roku 2006 datujeme spolupráci s prvními neziskovými organizacemi. Šlo zejména o oblast auditu účetní závěrky u nestátních neziskových organizací. Od té doby jsme se o neziskové organizace zajímali více a více, jejich činnost nás nadchla. Začali jsme postupně spolupracovat nejen v auditu, ale i v účetnictví, daních, mzdách, ekonomicko-právním poradenství se spoustou typů zejména nestátních neziskových organizací. Hrozně nás to chytlo a drží nás to dodnes!

 

Papučový den
léto 2005

Máme zázemí v Praze a propojení do celého světa

I když naše firma  působila na území Prahy a středních Čech již delší dobu, svou první kancelář v Praze otevřela v roce 2005 na Praze 4 v Michli. Současně se stala členem celosvětové profesní aliance MSI Global Alliance, která propojuje účetní a právní firmy z celého světa, aby si vzájemně pomáhaly v poskytování služeb větším klientům a formou výměny odborných i jiných zkušeností. 

 

msi
léto 2004

Máme nové krásné prostory v Ústí nad Labem

Zrekonstruovali jsme krásný starý dům se zahradou u všebořického rondelu v Ústí nad Labem, v létě 2004 se tam tehdejší tým přestěhoval a následně zde bylo zaregistrováno sídlo firmy. Vzniklo tak spousta prostoru pro rozrůstání týmu. A tak se záhy mezi zakladatele k Vlastě zařadili členové rodiny Mirka a Vítek a pustili se společně do rozšiřování působnosti firmy.

 

kancelář
červen 2001

Profesní služby jsou náš směr

Zakladatel Vlasta a Miloš se shodli, že odborné služby v účetnictví a auditu a prodej odborné literatury nemají zase až tak moc společného a rozhodli se činnost rozdělit. Zakladatel Miloš pokračoval s činností prodeje odborné literatury v jiné firmě a naše firma se začala soustředit na odborné služby v oblasti ekonomiky, které se v průběhu času z účetnictví, auditu a znalectví rozšířily o další oblasti, zejména o mzdy, daně, poradenství při fúzích, rozděleních, akvizicích a přeshraničních transakcích, finanční a ekonomické řízení.

 

konference
červen 1997

Hurá do auditu

Zakladatelka Vlasta získala po složení zkoušek auditorské oprávnění a byla zaregistrována jako auditor v rejstříku Komory auditorů České republiky, následně ještě tentýž rok byla do rejstříku zapsána firma. O dva roky později získala Vlasta ještě oprávnění znalce v oboru ekonomika ceny a odhady, oceňování podniků. Tedy jeden z prvních záměrů se podařil a firma se mohla rozvíjet.

 

audit
prosinec 1995

Vznik firmy v garáži?

Začátky 22HLAV se datují do roku 1995, kdy jsme se ještě nejmenovali 22HLAV, ale zakladatelé Vlasta a Miloš se již s vervou pustili do zahájení činnosti v oboru ekonomiky s myšlenkou odborně se realizovat zejména v oblasti poskytování služeb v oboru účetnictví a auditu, ale také v oblasti prodeje odborné ekonomické literatury. Brzy se tým dvou zakladatelů rozšířil o pár dalších lidí a společně otevřeli první kancelář v suterénních prostorách rodinného domu... tedy šlo tak trochu o klasickou garážovou firmu :-)

 

Kancelář Ústí

Kontakt mit uns

Kontrolní otázka jako ochrana proti automatizovanému odesílání formulářů