Outsourcingová řešení

KLIDNĚ SPĚTE

pochybujete, zda jste našli účetní s potřebnými odbornými znalostmi? u nás máte jistotu

DOVOLTE SI SE SPOLEHNOUT

s námi se nemusíte bát, že vám onemocní nebo odejde hlavní účení či ekonom a nebudete moci najít náhradu

ZAFIXUJTE SVÉ NÁKLADY

outsourcingová řešení poskytujeme za fixní měsíční částku - žádná překvapení, žádné neočekávané náklady

Co jsou outsourcingová řešení?

Outsourcing je externí zajišťování činností, která je často efektivnější než interní. Externí tým má znalosti a zkušenosti a přebírá plnou odpovědnost, tedy se na něj klient může naplno spolehnout. Níže si prohlédněte, s jakými klienty spolupracujeme. Outsourcingové řešení obvykle zahrnuje některé z následujících činností:

 • vedení účetnictví a zajištění souvisejícího výkaznictví (dle českých předpisů nebo IFRS), nastavení a údržba účetních postupů dle pravidel skupiny a současně v souladu s legislativou,
 • vedení kompletní daňové agendy,
 • zpracování mezd a vedení personalistiky,
 • controlling, 
 • reporting do skupiny dle potřeb skupiny, 
 • příprava na audit a spolupráce s auditorem,
 • zpracování konsolidace,
 • žádosti o dotace či jiné finanční zdroje a jejich vyúčtování,
 • řízení cash flow, ekonomické a finanční řízení,
 • nastavení a změny vnitřních procesů dle potřeb,
 • implementace podnikového informačního systému,
 • výběr kandidátů na obsazení finančních pozic (testy a pohovory a komplexní vyhodnocení s doporučením či nedoporučením na danou pozici).

Jak funguje outsourcing účetního (ekonomického) oddělení v praxi? 

Náš tým převzeme všechny zodpovědnosti účetního (ekonomického) oddělení. Domluví se s klientem na režimu práce, kdy bude tým u klienta v kanceláři a kdy bude pracovat vzdáleně, zda a jakých interních porad a schůzek se bude někdo z týmu účastnit apod. Členové týmu často komunikují z emailových adres klienta jako běžní zaměstnanci klienta nebo používají naši vyhrazenou klientskou emailovou adresu.

U nás provádíme outsourcingová řešení ve firmách a organizacích různé velikosti. Někdy se jedná o velké výrobní firmy, kde je nejčastěji využíván podnikový informační systém SAP a procesy jsou navázány na skupinu. V jiných případech jde o střední obchodní podniky, kde se používají systémy jako je Navision, ABRA, Helios apod. a procesy se tvoří lokálně nebo se jedná o neziskové organizace využívající rozmanité menší informační systémy, kde stojí v popředí různá ekonomická specifika neziskových organizací včetně řízení finančních zdrojů.

Proč využít outsourcing? 

Jsme tým odborníků, který se neustále vzdělává a udržuje si přehled o novinkách v účetnictví, daních nebo mzdách. Odpovědnost za zpracování neseme my a tak se vaše organizace může plně věnovat své činnosti.

Jsem tu i pro ty, kdo nechtějí řešit jednotlivé ekonomické služby, ale chtějí, aby se jim někdo postaral o kompletní ekonomiku. Pracujeme jako funkční ekonomické nebo finanční oddělení jako bychom byli součástí firmy či organizace.

S kým se u nás v outsourcingu setkáte?

S kým spolupracujeme?

 PODNIKATELÉ

 • výrobní nebo obchodní společnosti, službové (servisní) společnosti
 • společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, evropské společnosti, veřejné obchodní společnosti 
 • samostatné společnosti, dceřinné nebo mateřské společnosti českých holdingů, společnosti zapojené do nadnárodního či mezinárodního holdingu, společnosti kótované na burze
 • bytové družstvo, sociální družstvo
 • investiční fondy
 • svěřenské fondy
 • podnikající fyzické osoby

NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ  ORGANIZACE

 • nadace, nadační fondy
 • spolky, svazy, asociace, sdružení právnických osob
 • zapsané ústavy, obecně prospěšné společnosti
 • církevní organizace - základní, svazy, účelová zařízení (diakonie, charity)
 • veřejné výzkumné instituce, veřejné vysoké školy, školské právnické osoby
 • politická hnutí
 • honební společenstva

PŘÍSPĚVKOVÉ A  ROZPOČTOVÉ  ORGANIZACE

 • příspěvkové organizace zřízené obcí nebo krajem (ÚSC) nebo zřízené státem (OSS)
 • města a obce, dobrovolné svazky obcí
e-mail

Zaujali jsme vás?

Potřebujete-li další informace nebo nám chcete rovnou poslat poptávku, obraťte se prosím na náš e-mail info@22hlav.cz nebo využijte náš kontaktní formulář. 

cena

Zajímají vás naše ceny?

Ceny služeb stanovujeme individuálně podle odborné a časové náročnosti. Pro konkrétní cenovou nabídku nás prosím kontaktujte, ale pokud chcete mít představu...

kurzy

Vzdělávací kurzy

Přihlaste se na naše tradiční semináře, které pro Vás shrnou vše, co potřebujete vědět pro uzavření a vstup do nového roku - v oblastech účetnictví, daních, mezd, pracovního práva aj.

Kontakt mit uns

Kontrolní otázka jako ochrana proti automatizovanému odesílání formulářů