Neziskové organizace

TVOŘÍME PRAXI

podílíme se na tvorbě legislativy a její aplikaci - tvoříme postupy, metodiky a vzory

POMÁHÁME K TRANSPARENTNOSTI

poradíme, jak správně účtovat a jak otevřeně informovat v účetní závěrce a výroční zprávě

ROZVÍJÍME

poskytujeme bezplatně odpovědi na dotazy neziskových organizací, jejich účetních, daňařů a auditorů - chceme, aby to všichni dělali co nejlépe

Spolupracujeme extenzivně s nestátními neziskovými organizacemi, a to jak v oblasti účetních a daňových služeb (vedení účetnictví, sestavení a podání přiznání k dani z příjmů , finanční řízení aj.), tak v oblasti auditu i dalších odborných služeb jako například ochrana osobních údajů dle GDPR. Níže si prohlédněte, s jakými klienty spolupracujeme.

Co nejčastěji pro neziskovky zajišťujeme?

 • Účetnictví - vedeme účetnictví podle potřeb neziskové organizace - účtujeme na střediska, zakázky a činnosti. Obvykle vedeme účetnictví ve vlastním programu, na přání ale můžeme pokračovat v účtování v software klienta. 
 • Daně - vedeme daňovou agendu - přebíráme odpovědnost a zastupujeme neziskové organizace na základě plné moci. Zpracováváme a podáváme daňová tvrzení a v případě potřeby se finanční úřad obrací na nás. U neziskových organizací je také důležité posouzení jednotlitých činností z pohledu DPH, klasifikace plnění z pohledu DPH, posouzení povinnosti plátcovství nebo povinnosti odvodu DPH jako identifikované osoby, která nastává např. při přijetí služby ze zahraničí.
 • Audit - pro neziskové orgnaizace provádíme audit účetní závěrky včetně výroční zprávy nebo také audit projektů financovaných nebo spolufinancovaných z veřejných zdrojů - státního rozpočtu, EU nebo audit použití nadačních příspěvků či jiných bezúplatných zdrojů.
 • Finanční řízení - zajišťujeme finanční řízení - sestavení a sledování rozpočtu, alokace nákladů do projektů, vyúčtování dotací nebo darů apod.
 • Zavedení GDPR - uvádíme organizaci do souladu se směrnicí EU pro ochranu osobních údajů GDPR. Zajišťujeme službu pověřence pro ochranu osobních údajů dle GDPR (Data Protection Officer).
 • Vzdělávání - naši zkušení školitelé připravují semináře či workshopy na vybraná témata v účetnictví, daních nebo GDPR.

Jak se dále zapojujeme do tvorby praxe?

 • členství v Metodické radě pro neziskové organizace při Svazu účetních
 • členství ve Výboru pro veřejný sektor při Komoře auditorů ČR
 • členství ve Výboru pro legislativu a financování při Radě vlády
 • členství v Radě pro hodnocení spolehlivosti neziskových organizací při Asociaci veřejně prospěšných organizací
 • zodpovídání dotazů pro poradny Wolters Kluwer, Verlag Dashofer
 • publikace odborných článků v perodicích Auditor, Metodické aktuality Svazu účetních, Bulletin Komory certifikovaných účetních, Účetnictví neziskového sektoru (Wolters Kluwer) apod.

Vzory

S kým se u nás při řešení neziskových organizací setkáte?

Jan Černý

auditor, odborník v účetnictví, daních, ekonomickém řízení

Vít Vagner

daňový poradce, CFO, odborník v účetnictví a ekonomickém řízení

S kým spolupracujeme?

 NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ   ORGANIZACE

 • nadace, nadační fondy
 • spolky, svazy, asociace, sdružení právnických osob
 • zapsané ústavy, obecně prospěšné společnosti
 • církevní organizace - základní, svazy, účelová zařízení (diakonie, charity)
 • veřejné výzkumné instituce, veřejné vysoké školy, školské právnické osoby
 • politická hnutí
 • honební společenstva
e-mail

Zaujali jsme vás?

Potřebujete-li další informace nebo nám chcete rovnou poslat poptávku, obraťte se prosím na náš e-mail info@22hlav.cz nebo využijte náš kontaktní formulář. 

ceny

Zajímají vás naše ceny?

Ceny služeb stanovujeme individuálně podle odborné a časové náročnosti. Pro konkrétní cenovou nabídku nás prosím kontaktujte, ale pokud chcete mít představu...

kurzy

Vzdělávací kurzy

Přihlaste se na naše tradiční semináře, které pro Vás shrnou vše, co potřebujete vědět pro uzavření a vstup do nového roku - v oblastech účetnictví, daních, mezd, pracovního práva aj.

Kontakt mit uns

Kontrolní otázka jako ochrana proti automatizovanému odesílání formulářů