Mzdy a personalistika

PORADÍME

informujeme, jaké jsou povinnosti a doporučíme možnosti

ONLINE

vedeme elektronické mzdové spisy, zasíláme zaměstnancům zaheslované výplatní pásky
e-mailem

VÝROBA, OBCHOD A SLUŽBY

řešíme mzdová specifika rozmanitých zaměstnavatelů z ČR i zahraničí

Zpracováváme mzdové agendy firem a organizací různé velikosti, s klienty úzce spolupracujeme a řešíme průběžně veškeré potřeby zaměstnavatelů i zaměstnanců. Komunikujeme online. Umíme se napojit na docházkové systémy nebo čerpat z jejich výstupů. Chystáme portál pro online komunikaci nejen se zaměstnavateli, ale i se zaměstnanci. Níže si prohlédněte, s jakými klienty spolupracujeme.

Co zahrnuje naše běžná mzdová agenda? 

 • Zajišťujeme přihlášení a odhlášení zaměstnanců a zaměstnavatele u příslušných institucí. Staráme se kompletně o úspěšný průběh všech kontrol ze strany správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven či pojišťovny Kooperativa nebo ze strany finančního úřadu. 
 • Nastavíme s klientem procesy tak, abychom vždy měli včas potřebné podklady pro mzdy. Mzdy zpracujeme, zkontrolujeme a do mzdového spisu uložíme veškeré mzdové výstupy. Příkaz k úhradě mezd nahrajeme na úložiště nebo rovnou importujeme do banky a klient pouze autorizuje. Pro některé klienty zajišťujeme ze zvláštního vyhrazeného účtu rozesílání mezd zaměstnancům. Po zpracovaných mzdách zašleme přehledy příslušným institucím. 
 • Výplatní pásky, které jsou řádně zašifrované silným osobním heslem, zasíláme e-mailem přímo zaměstnancům.
 • Vystavujeme tiskopisy pro zaměstnance (potvrzení o zaměstnání,  potvrzení o zdanitelných příjmech, evidenční list, potvrzení příjmů pro banky nebo soudy). 
 • Ročně připravujeme potvrzení o příjmech, zpracováváme zaměstnancům roční zúčtování, odesíláme správci daně vyúčtování zálohové a srážkové daně, řešíme daňová prohlášení na další rok. 
 • Sledujeme legislativní novinky a včas klienta upozorníme a doporučíme zda a jak je má promítnout do svých procesů. 

Co dalšího děláme? 

 • Připravujeme pracovní smlouvy a další pracovně právní dokumentaci dle potřeb klienta. 
 • Poradíme v oblasti pracovních cest - služební či soukromý automobil, tuzemské i zahraniční pracovní cesty, zkontrolujeme cestovní příkazy a jejich vyúčtování. 
 • Poskytujeme poradenství při nastavení mzdových benefitů. Pomůžeme s přípravou pracovního řádu nebo směrnic v pracovněprávní oblasti. 
 • Provádíme audity v oblasti mezd. Mzdy zkontrolujeme, prověříme mzdové postupy a v případě nedostatků doporučíme nápravu. 
 • Zpracováváme exekuce a insolvence zaměstnanců, včetně poskytování součinností. Zpracováváme statistické výkazy a dokumentace pro státní příspěvky. Hlídáme povinnosti spojené s pracovními úrazy a dávkami nemocenského pojištění.
 • Poskytujeme kompletní poradenství v oblasti zaměstnávání cizinců. Poskytujeme pomoc při vyslání zaměstnanců v rámci EU, při vyslání zaměstnance ze zahraničí do Čech zajistíme veškeré povinnosti vůči Úřadu práce, případně dalším orgánům či institucím. 
 • Při zpracování mezd řešíme všechna možná specifika, řešíme pravidelnou pracovní dobu či různě nastavený směnný provoz, konto pracovní doby, přesčasy, noční práci, víkendy, svátky, pracovní pohotovost, zpracováváme další druhy příplatků, řešíme nepeněžní příjmy ve formě akcií, poskytnutí bydlení nebo třeba půjčky nad rámec osvobozené zaměstnanecké půjčky, benefity ve formě stravenek, stravenkového paušálu, srážky různého druhu, mzdy pro cizince odvádějící pojistné na základě formuláře A1 v jiné zemi. Ve spolupráci s našimi zahraničními parnery zajišťujeme zpracování mezd v zahraničí.

S kým se u nás ve mzdách setkáte?

S kým spolupracujeme?

 PODNIKATELÉ

 • výrobní nebo obchodní společnosti, službové (servisní) společnosti
 • společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, evropské společnosti, veřejné obchodní společnosti 
 • samostatné společnosti, dceřinné nebo mateřské společnosti českých holdingů, společnosti zapojené do nadnárodního či mezinárodního holdingu, společnosti kótované na burze
 • bytové družstvo, sociální družstvo
 • investiční fondy
 • svěřenské fondy
 • podnikající fyzické osoby

NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ  ORGANIZACE

 • nadace, nadační fondy
 • spolky, svazy, asociace, sdružení právnických osob
 • zapsané ústavy, obecně prospěšné společnosti
 • církevní organizace - základní, svazy, účelová zařízení (diakonie, charity)
 • veřejné výzkumné instituce, veřejné vysoké školy, školské právnické osoby
 • politická hnutí
 • honební společenstva

PŘÍSPĚVKOVÉ A  ROZPOČTOVÉ  ORGANIZACE

 • příspěvkové organizace zřízené obcí nebo krajem (ÚSC) nebo zřízené státem (OSS)
 • města a obce, dobrovolné svazky obcí
e-mail

Zaujali jsme vás?

Potřebujete-li další informace nebo nám chcete rovnou poslat poptávku, obraťte se prosím na náš e-mail info@22hlav.cz nebo využijte náš kontaktní formulář. 

cena

Zajímají vás naše ceny?

Ceny služeb stanovujeme individuálně podle odborné a časové náročnosti. Pro konkrétní cenovou nabídku nás prosím kontaktujte, ale pokud chcete mít představu...

kurzy

Potřebujete konzultaci?

Přihlaste se na naše tradiční semináře, které pro Vás shrnou vše, co potřebujete vědět pro uzavření a vstup do nového roku - v oblastech účetnictví, daních, mezd, pracovního práva aj.

Kontakt mit uns

Kontrolní otázka jako ochrana proti automatizovanému odesílání formulářů