Znalectví

Oceňování podniku a částí podniku, např.

  • oceňování podílů ve společnosti
  • oceňování akcií
  • stanovení tržní hodnoty vybraných položek aktiv nebo pasiv podniku
  • oceňování nehmotného majetku

Znalecké posudky v oboru účetní evidence

Znalecké posudky v oboru daně

Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz