Poslání a hodnoty 22HLAV

Posláním 22HLAV je

umožňovat lidem a organizacím rozhodovat se s klidnou myslí.

Klíčové hodnoty

 

Respekt

Ctíme názory druhých, jsme pokorní a nad nikoho se nepovyšujeme a před nikým neponižujeme, jsme ohleduplní a spolupracujeme.

Radost

Máme dobrý pocit, baví nás to.

Odpovědnost

Přijímáme odpovědnost, pracujeme zodpovědně.

Vnímavost a zájem

Nasloucháme bez předsudků, vnímáme svět kolem nás;
záleží nám na každém z nás, záleží nám na každém z vás,
záleží nám na tom, co je a bude.

Lidskost

Jednáme jako lidé, máme srdce, city a svědomí;
používáme selský rozum, logiku a intuici.

Odvaha

Jsme odvážní, posuzujeme rizika, činíme rozhodnutí,
neodmítáme výzvy, děláme nové věci.

Rozvoj

Učíme se a posouváme se, rozvíjíme sebe i druhé;
přinášíme nové myšlenky, tvoříme,
jsme původcem změn a přijímáme změny.

Napište nám