Přehled změn u DPP a DPČ

Léto je za rohem a s ním přichází i sezóna brigád! Pro mnoho studentů a dalších zájemců o přivýdělek je ideální čas na práci na dohodu o provedení práce (DPP) nebo dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Toto tvrzení zcela jistě platilo minulý rok. Novela zákoníku práce a konsolidační balíček ovšem s kartami zamíchaly. Kolem dohod konaných mimo pracovních poměr vyvstala v posledních dnech řada otázek. Co vše se změnilo? Co a od kdy platí? Vyplatí se dohody i nadále? Na všechny tyto otázky najdete odpověď v našem článku.

Co platí od října 2023?

V oblasti "práce na dohodu" se v posledních měsících odehrálo hned několik důležitých změn, které přinesla novela zákoníku práce, a které se postupně zavádějí do praxe. Od října 2023 například platí povinnost písemného uzavření všech DPP a DPČ a zaměstnavatelé mají vůči dohodářům více informačních povinností.

To znamená, že "dohodáři" musí od zaměstnavatele dostat v písemné podobě jasný a kompletní přehled o podmínkách svého zaměstnání. To zahrnuje informace o rozsahu práce, mzdě, pracovní době a dalších důležitých aspektech. Dohodáři si nově můžou dojít k lékaři, vzít si volno na svatbu či pohřeb, odjet na tábor, nebo darovat krev či plazmu. Zaměstnavatel je povinen jim poskytnout pracovní volno, i když bez nároku na náhradu mzdy.

Zároveň mají od účinnosti novely zaměstnanci na DPP a DPČ nárok na příplatky za práci o víkendech a svátcích, za noční práci a za práci ve ztížených pracovních podmínkách. Výše těchto příplatků se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce, která se běžně používají i v pracovním poměru.

Pokud dohodář odpracuje pro jednoho zaměstnavatele alespoň 180 dní v roce, má právo ho písemně požádat o změnu na pracovní poměr. Zaměstnavatel je povinen na tuto žádost písemně reagovat. Pokud ji zamítne, musí uvést důvody svého odmítnutí.

Co platí od ledna 2024?

Od ledna vzniká dohodářům nárok na dovolenou. Ta se počítá, jako by zaměstnanec pracoval na poloviční úvazek. Za každých odpracovaných 20 hodin získá nárok na přibližně jednu a půl hodiny dovolené. Podrobnější informace k výpočtu dovolené u dohodářů najdete v našem článku Změny u dohod konaných mimo pracovní poměr.

Co se změní od července 2024?

Zaměstnavatelé pozor! Od 1. července 2024 nová ohlašovací povinnost! Od 1. července 2024 se pro zaměstnavatele chystá další důležitá změna: ohlašovací povinnost u dohod o provedení práce (DPP). Co to pro vás znamená?

Povinnost hlásit DPP na Českou správu sociálního zabezpečení:

  • zavádí se evidence všech zaměstnanců činných na základě DPP (včetně těch, kteří nespadají do povinných odvodů sociálního a zdravotního pojištění),
  • zaměstnavatel bude mít povinnost každý měsíc reportovat na ČSSZ seznam všech zaměstnanců na DPP včetně výše jejich příjmu – nový tiskopis „Výkaz DPP“ (do 20. dne následujícího měsíce; poprvé za měsíc červenec 2024 do 20.08.2024),
  • oznamování nástupu a skončení zaměstnání u DPP – zaměstnavatel bude povinen elektronicky ohlásit nástup zaměstnance a také ukončení zaměstnance, činného na základě DPP, v termínu do 20. dne následujícího měsíce, a to na stejném tiskopise „Výkaz DPP“ spolu s příjmy – nebude nutné zasílat klasický tiskopis „ONZ“ (Oznámení o nástupu – skončení - zaměstnání)
  • nejpozději do 20.08.2024 je potřeba přihlásit zaměstnance, kteří nastoupili před 01.07.2024 (v případě, že daná DPP trvá i v červenci).

Doposud jsme zaměstnávali pouze nepojištěné dohody, co musíme udělat?

Nejpozději do 30.07.2024 je potřeba podat přihlášku do registru zaměstnavatelů ČSSZ, která následně přidělí variabilní symbol.

Kde najít formuláře a více informací:

  • Přesné informace o tom, jak ohlašovací povinnost plnit a kde stáhnout potřebné formuláře, naleznete na webových stránkách ČSSZ. Očekává se, že ČSSZ zveřejní veškeré potřebné informace v časovém předstihu před 1. červencem 2024.

Nezapomeňte:

  • Ohlašovací povinnost se týká všech zaměstnavatelů, kteří v daném měsíci měli i jen jednoho zaměstnance na DPP. 
  • Nesplnění ohlašovací povinnosti může vést k pokutám.

Nová ohlašovací povinnost u DPP je dalším krokem ke zpřehlednění a zefektivnění celého systému dohod o provedení práce. Doporučujeme vám proto, abyste si včas zjistili veškeré potřebné informace a od 1. července 2024 tuto novou povinnost řádně plnili.

Jak to bude se souběhem DPP u více zaměstnavatelů?

Původně se však začátkem července mělo zavést více změn, zejména úpravy pravidel pro účast na sociálním pojištění při současném uzavření DPP s více zaměstnavateli. Po intervencích odborníků, kteří původní návrh kritizovali jako nerealizovatelný, byl nový systém zdanění a pojištění dohod odložen a v upravené podobě vstoupí v platnost až 1. ledna 2025 – poslanci upravený návrh schválili, čeká se už jen na potvrzení od Senátu.

Co se změní od ledna 2025?

  • Hlavní oznamovaná dohoda: Zaměstnanec si v každém měsíci vybere jednu hlavní dohodu, kterou pak zaměstnavatel nahlásí na ČSSZ.
  • Limit hlavní dohody: Limit pro hlavní dohodu bude 25 % průměrné mzdy (v roce 2024 se jedná o 10 500 Kč). Z mzdy do tohoto limitu se nebude odvádět pojistné, ale pouze 15% srážková nebo zálohová daň.
  • Rezervační systém: Systém rezervace hlavních dohod bude fungovat v online prostředí ČSSZ. Zaměstnavatelé tak budou moci zkontrolovat, zda má daný zaměstnanec již u jiného zaměstnavatele hlavní dohodu rezervovanou. Bude se jednat o podobný systém, jako je v případě slevy na sociální pojištění pro zkrácené úvazky.

U ostatních dohod, které nejsou označené jako hlavní dohoda, se bude odvod pojistného posuzovat buď jako zaměstnání malého rozsahu - v případě, že odměna nepřesáhne výši 4 000 Kč měsíčně se pojistné neodvádí, nebo jako standardní zaměstnání s povinným placením pojistného.

Vyšší limit u předem zarezervované dohody (25 % průměrné mzdy) bude moci zaměstnavatel uplatňovat do té doby, než zaměstnanec tento režim ukončí nebo ukončí samotnou dohodu.

Schválená novela také zohledňuje situace, kdy by mohl zaměstnavatel z různých důvodů „blokovat“ zaměstnance. Tento režim může na žádost zaměstnance ukončit i ČSSZ, pokud zaměstnanec doloží ukončení dohody s daným zaměstnavatelem.

Tento i všechny ostatní články zveřejněné na těchto stránkách vyjadřují názor jejich autorů, nejde o právně závazné dokumenty. V případě dotazů k tomuto článku prosím kontaktujte autora.

Napište nám

Kontrolní otázka jako ochrana proti automatizovanému odesílání formulářů