Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo z nemoci z povolání

Obrázek uživatele Anna Salačová
Anna Salačová

Pojištění slouží k pokrytí nároků zaměstnanců při při vzniku škody na zdraví v souvislosti s pracovním úrazem, nemoci z povolání, a při pracovních cestách bez omezení.


Je pojištění povinné?

Ano, povinnost je dána zákonem.

Vznikla na základě § 205d zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce (starý), ke kterému vznikla prováděcí vyhláška č. 125/1993 Sb. Po zrušení původního zákoníku práce je ale tato povinnost stále platná podle § 365 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Více informací o historii právní úpravy tohoto pojištění a původních záměrech zákonodárců se dozvíte na stránkách mfcr.cz.


Kdo je povinen zákonné pojištění platit?

Každý zaměstnavatel, který zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance, a to jak na základě

  • pracovní smlouvy, 
  • dohody o provedení práce a
  • dohody o pracovní činnosti.

V případě, že zahraničnímu zaměstnavateli vzniká povinnost odvádět sociální pojištění za své pracovník v ČR, má také povinnost se přihlásit k zákonnému pojištění a provádět pravidelné platby.

Pojištění se nevztahuje na výkon funkce členů dozorčí rady, správní rady, společníky a statutární orgány kapitálových společností a tyto osoby se ani nezahrnují do vyměřovacích základů pro výpočet.


Kde a jak si mohu pojištění sjednat?

Pojistná smlouva se neuzavírá, pojištění je zákonné a vzniká dnem uzavřením prvního pracovního poměru. 

Přihlášení, přerušení či odhlášení pojištění je potřebné neodkladně oznámit pojišťovně pomocí elektronického formuláře:

Vyhláška také stanoví, u jakých společností lze pojištění sjednat. Zaměstnavatelé, kteří měli sjednáno pojištění k 31.12.1992 jsou pojištění u Generali Česká pojišťovna, všichni ostatní u Kooperativa


Jak vypočítat výši pojistného?

Pojistné si zaměstnavatel vypočítává sám a to vynásobením příslušné sazby a základu za příslušné čtvrtletí, který odpovídá vyměřovacímu základu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Sazba pojistného je stanovena na základě převažující činnosti vykonávané zaměstnavatelem. K začlenění do příslušného kódu činnosti OKEČ využijte převodník činností CZ-NACE.

V případě, že má zaměstnavatel v evidenci pouze DPP do 10 tis. Kč, hradí se minimální čtvrtletní pojistné ve výši 100 Kč. 


Jak pojistné hradit?

Bankovní účet číslo: 40002–50404011/0100

Variabilní symbol: IČO zaměstnavatele (příp. rodné číslo, v případě zahraničních zaměstnavatelů variabilní symbol ČSSZ)

Vzhledem k tomu, že se pojišťovně neposílají žádné pravidelné přehledy, dejte si pozor v případech, kdy budete posílat první pojistné ve dvojnásobné výši. Nelze tyto platby sečíst a poslat jedním převodem, ale je nezbytné rozdělit platbu do dvou transakcí. 

V případě pozdních plateb se dlužné pojistné zvyšuje o 10 % dlužné částky za každý započatý měsíc prodlení. 


Kdy je pojištění splatné?

Termíny splatnosti pojištění jsou každý rok stejné.

 

Pojistné na: Úhrada do:
1. čtvrtletí 31. 1.
2. čtvrtletí 30. 4.
3. čtvrtletí 31. 7.
4. čtvrtletí 31. 10.

 

 

V případě dotazů k tomuto článku prosím kontaktuje jeho autora (Anna Salačová).

 

Tento i všechny ostatní články zveřejněné na těchto stránkách vyjadřují názor jejich autorů, nejde o právně závazné dokumenty.

Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz