Jak legálně streamovat na Twitchi - návod krok za krokem

V uplynulém roce mnozí streameři lehce znervózněli, když finanční úřad začal přísněji kontrolovat zdaňování jejich příjmů. I některá větší jména spojená s českým Twitchem se kvůli tomu dostala do problémů se státem. 

 

Pokud chcete začít se streamováním, ale nevíte, jak splnit všechny zákonné povinnosti, může se vám hodit tento návod. A neplatí to pouze pro streamery na Twitchi - pokud realizujete jakékoliv příjmy z tvorby internetového obsahu (např. na YouTube nebo Pickey), úplně stejná pravidla platí i pro vás.

Streamovat můžete jedině na základě živnosti

Nezáleží na tom, kolik si streamováním vyděláte - legálně můžete realizovat příjmy ze streamování pouze na základě živnosti (živnostenského oprávnění). Z pohledu zákona o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) je streamování samostatnou výdělečnou činností, nejedná se tedy o žádný jednorázový či náhodný příjem.

Danit musíte i příjmy z darů vašich followerů (tedy donates) obdržené rovnou na váš účet nebo přes PayPal. Z pohledu finančního úřadu tento příjem souvisí s vaší výdělečnou činností a spadá do základu daně.

Živnostenské oprávnění si můžete zřídit na kterémkoliv Živnostenském úřadě. Bude to živnost volná, tzv. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Dají vám vybrat ze seznamu oborů, který naleznete zde. Pro streamování se nejlépe hodí obory 82. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené, dále 66. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení (protože část příjmů ze streamování plyne z reklamy), a pokud se chystáte prodávat i svůj merch, tak i 48. Velkoobchod a maloobchod. Bez ohledu na počet oborů vás ohlášení živnosti bude stát administrativní poplatek ve výši 1000,- Kč.

Pokud máte datovou schránku, živnost lze ohlásit i online. Pokud žádost podáte na elektronickém formuláři, je poplatek za ohlášení živnosti snížen na 800,- Kč.

Když už budete na živnostenském úřadě, vyplňte jednotný registrační formulář a požádejte o to, aby informace o vašem podnikání byla automaticky oznámena i ČSSZ a vaší zdravotní pojišťovně. 

Máte živnost, co dál?

Ohlásili jste živnost a máte IČO? Výborně, nyní můžete začít legálně vydělávat streamováním. Pokud vás čeká vyplňování údajů pro smlouvu Affiliate s Twitchem, nezapomeňte na to, že až se vás budou ptát na TIN (taxpayer identification number), je tím myšleno vaše DIČ - tedy vaše rodné číslo s předponou CZ. Pokud ho nevyplníte, Twitch si bude z vašich výdělků strhávat další daň.

Vaše další povinnosti závisí na tom, co je vaší “hlavní” činností. Probereme si tři nejběžnější případy - zaměstnance na HPP, studenta do 26 let na prezenčním studiu a maminku nebo tatínka na rodičovské. Ve všech těchto případech bude vaše živnost považována za činnost vedlejší. Jiný případ by nastal u člověka, který už jako OSVČ podniká - například jako programátor. Pro toho znamená začátek streamování jen ohlášení nové živnosti. Takový člověk pak má podnikání jako hlavní činnost.

Možná jste slyšeli o paušální dani, ta je ale přípustná jen pro OSVČ na hlavní činnost.

Když streamuje zaměstnanec

Pokud máte zaměstnání na hlavní pracovní poměr a streamujete ve svém volném čase, sociální a zdravotní pojištění za vás platí zaměstnavatel. Se zálohami na daň a se zdravotním pojištěním si nemusíte dělat starosti, a nemusíte platit ani sociální pojištění, pokud výše vašich příjmů z vedlejší činnosti (tedy streamování) nepřesáhne částku 96.777,- Kč. Tato částka platí pro rok 2023 a každý rok se mění. 

Po skončení roku, ve kterém vám streamování vygenerovalo nějaký příjem, máte povinnost podat daňové přiznání a přehledy o vašich výdělcích na ČSSZ a vaši zdravotní pojišťovnu. Svého zaměstnavatele požádejte o dokument s názvem Potvrzení o zdanitelných příjmech, které do přiznání budete potřebovat, a bez kterého nelze podat. V závislosti na vašich výdělcích, nezdanitelných částkách a slevách vám v daňovém přiznání vyjde buď povinnost zaplatit daň, nebo nárok na daňovou vratku. Také budete muset doplatit zdravotní pojištění, a pokud jste přesáhli rozhodnou částku, i sociální pojištění. Kolik peněz musíte poslat, to zjistíte po vyplnění ročních Přehledů OSVČ na ČSSZ a zdravotní pojišťovnu.

Povinnost podat daňové přiznání vám odpadá, pokud jste si kromě mzdy od zaměstnavatele vydělali na vedlejší činnost za rok maximálně 20.000 Kč. I kdybyste z tohoto důvodu daňové přiznání nepodávali, přehledy na ČSSZ a zdravotní pojišťovnu však stále musíte podat.

Když streamuje student

Jste-li studentem na prezenčním studiu do 26 let, patříte do kategorie tzv. státních pojištěnců. “Hlavní” činnost je ve vašem případě studium, streamování je samostatná vedlejší činnost. V praxi to znamená, že zálohy na daň z příjmu neplatíte. Nepřesáhnete-li příjem 96.777,- Kč za rok (viz oddíl Kdy streamuje zaměstnanec), neplatíte ani sociální pojištění (do této částky se k němu můžete přihlásit a odvést ho dobrovolně).

U měsíčních odvodů na zdravotní pojištění je to však trochu jiné: první rok podnikání je neplatíte, ale další rok platíte zálohy v té výši, jakou vypočítáte v Přehledu o výši daňového základu OSVČ. Podle výše vašeho ročního výdělku vám vyjde na pojistném buď přeplatek, nebo povinnost doplatit zdravotní pojištění, a výše nových záloh na následující rok. Přehled o svých výdělcích podáváte i na ČSSZ. 

V jakých případech jako student nemusíte podávat daňové přiznání? Pokud si jako student vyděláte streamováním maximálně 50.000 Kč a nemáte už žádné další příjmy mimo DPP do 10 tisíc měsíčně, zdaňovat tyto příjmy a podávat přiznání nemusíte. Povinnost podat roční Přehledy na ČSSZ a zdravotní pojišťovnu však stále trvá.

Mezi streamery panuje široce rozšířený mýtus, že příjmy do 15 tisíc Kč (případně 50 tisíc Kč) není třeba danit. To je zavádějící, protože to platí pouze v případě, že to jsou skutečně jediné peníze, které si za rok streamer vydělal (ještě mimo Dohod o provedení práce do 10 tisíc, které se zdaňují srážkovou daní). Člověk zaměstnaný na HPP se do tohoto limitu určitě nevleze. Připadá tak v úvahu pouze pro studenty, kteří streamují na vedlejší činnost, a kromě ní už si vydělávají jen na Dohodu o provedení práce do 10 tisíc měsíčně, případně lidi na rodičovské dovolené, kteří nemají žádné další příjmy (mateřská a rodičovská se do těchto příjmů také nezahrnuje), nebo také seniory pobírající starobní důchod. Tito lidé skutečně nemusí podávat daňová přiznání, pokud si vedlejší činností vydělají maximálně 50.000 Kč. Stále však musí mít aktivní živnost a musí podávat přehledy na ČSSZ a zdravotní pojišťovny.

Když streamuje maminka nebo tatínek na rodičovské

Lidé na rodičovské dovolené jsou podobně jako studenti státními pojištěnci. Založí-li si živnost, je to pro ně samostatná vedlejší činnost - “hlavní” činnost je zde péče o dítko. Povinnosti mají tedy i stejné jako studenti: zálohy na daň z příjmů neplatí, sociální pojištění (povinně) neplatí, pokud jejich roční výdělky nepřesáhnou rozhodnou částku, která v roce 2023 činí 96.777 Kč, zálohy na zdravotní pojištění neplatí první rok, další roky už ano - podle toho, co jim vyjde po prvním roce podnikání v povinně podávaném Přehledu OSVČ za uplynulý rok.

Na konci roku mají tedy povinnost podat daňové přiznání (pokud si na vedlejší činnost vydělali víc než 50.000 Kč, případně měli ještě jiné příjmy) a dva přehledy: Přehled o příjmech a výdajích OSVČ na ČSSZ a Přehled o výši daňového základu na svou zdravotní pojišťovnu. Všechny tyto dokumenty lze podat elektronicky.

Důležité termíny

Lhůta pro podání daňového přiznání je obecně tři měsíce po skončení roku. Příští rok to bude 2. dubna 2024. Pokud daňové přiznání podáváte elektronicky, máte na to o měsíc déle, a pokud vaše přiznání podává daňový poradce, může to udělat do konce června.

Přehledy na zdravotní pojišťovnu a ČSSZ

Pokud jste podali daňové přiznání do konce března (bez ohledu na to, zda papírové, nebo elektronicky), Přehled o příjmech a výdajích OSVČ musíte podat do 2. května 2024. Pokud jste daňové přiznání podali elektronicky až v dubnu, lhůtu pro podání Přehledu máte do 3.6.2024.

Přehled o výši daňového základu ze samostatné činnosti a zaplacených zálohách na pojistné, který se podává na zdravotní pojišťovnu, musíte podat nejpozději měsíc po tom, kdy jste měli povinnost podat daňové přiznání.

Pokud jste za zdaňované období byli pojištěni u vícero zdravotních pojišťoven, máte povinnost podat Přehled na všechny tyto pojišťovny.

DPH

Řekněme si ještě pár slov o DPH. Streamování je zdanitelné plnění s místem plnění mimo tuzemsko, takže plátcem DPH se touto činností nestáváte. Pokud by vaše příjmy spojené se streamováním plynuly z EU, máte povinnost registrovat se jako osoba identifikovaná k dani (IO) a podávat přiznání k DPH a souhrnné hlášení v měsících, ve kterých příjmy zaznamenáte.

Pokud ale streamujete právě na Twitchi, tato povinnost se vás také netýká – z pohledu DPH je USA třetí zemí a příjmy plynoucí odtud dani z přidané hodnoty nepodléhají.

Závěr

Byrokracie spojená s legálním zahájením výdělků na Twitchi může zprvu působit komplikovaně, ale pocit s followery sdíleného herního zážitku a velkorysé hype trains za to stojí. Zpracování přehledů a daňového přiznání navíc můžete nechat na profesionálech. Poskytujeme i poradenství online, ozvěte se nám.

Tento i všechny ostatní články zveřejněné na těchto stránkách vyjadřují názor jejich autorů, nejde o právně závazné dokumenty. V případě dotazů k tomuto článku prosím kontaktujte autorku.

Napište nám