Milostivé léto - otázky a odpovědi

Obrázek uživatele Anna Salačová
Anna Salačová

Institut Milostivého léta, který přináší novela exekučního řádu, dává jedinečnou příležitost tisícům lidí vymanit se z dluhové pasti vůči státu, v níž uvízli kvůli rostoucím úrokům. Dlužníci mohou tohoto institutu využít od 28.10.2021 do 28.01.2022.

Jaké podmínky musí dlužník splnit pro využití institutu Milostivého léta? 

 • Věřitelem je veřejnoprávní subjekt (např. stát, obec, státní nebo národní podnik - tedy nemocnice, dopravní podnik, Český rozhlas, ČEZ, Česká televize).
 • Dluh musí být vymáhán soudním exekutorem. Pokud se jedná o daňovou či správní exekuci vedenou finančním, celním nebo obecním úřadem, na takovou exekuci nelze Milostivé léto využít.
 • Dlužník musí splatit jistinu dluhu.
 • Dlužník musí navíc mimo jistiny zaplatit exekutorovi i 908 Kč za vedení exekuce.

Na jaké dluhy se milostivé léto nevztahuje?

 • Na exekuce, které nejsou vedeny soudním exekutorem a jedná se o daňové či správní exekuce u finančních, celních nebo obecních úřadů, které si vymáhání dluhu řeší samostatně a nevyužívají služeb soukromých soudních exekutorů.
 • Na exekuce, u kterých věřitelem není veřejnoprávní subjekt. Věřitelem musí být např. stát, obec, státní nebo národní podnik - tedy nemocnice, dopravní podnik, Český rozhlas, ČEZ, Česká televize.
 • Na dluhy, které nejsou v exekuci. V případě, že dluh zatím ještě není v exekuci a nebo dlužník prošel procesem oddlužení nelze Milostivé léto využít.
 • Dluhy, které vznikly jako peněžitý trest uložený za úmyslný trestný čin.
 • Dluhy, které vznikly z odpovědnosti za úmyslně způsobenou škodu.
 • Dluhy vzniklé z odpovědnosti za škodu na zdraví.
 • Dluhy na výživném či náhradním výživném.
 • UPOZORNĚNÍ: Podle posledních informací se Milostivé léto pravděpodobně nevztahuje na penále u zdravotního pojištění (ale pouze na náklady na vymáhání). 

Jak vysoká je jistina dluhu, kterou musí dlužník doplatit?

Jistina je dlužná částka, která není navýšena o příslušenství dluhu, tedy úroky, penále či náklady na vymáhání exekutorem. Dlužník by měl svému exekutorovi zaslat doporučený dopis s žádostí o sdělení výše jistiny. 

Připojujeme předvyplněný vzor dopisu ke stažení, který vytvořil projekt Nedlužím státu. 

UPOZORNĚNÍ: Podle posledních informací se Milostivé léto pravděpodobně nevztahuje na penále u zdravotního pojištění (ale pouze na náklady na vymáhání).

Co musí dlužník udělat?

 • Zjistit aktuální nesplacenou jistitnu zasláním doporučeného dopisu exekutorovi s žádostí o vyčíslení dlužné jistiny a žádostí o zaslání této informace e-mailem. Současně dopisem dlužník informuje svého exekutora, že chce využít Milostivé léto. Připojujeme vzor předvyplněného dopisu ke stažení, který vytvořil projekt Nedlužím státu.
 • Poslat na bankovní účet, který dlužníkovi sdělil exekutor, nesplacenou jistinu s uvedením příslušného variabilního symbolu. Do poznámky/zprávy pro příjemce platby uveďte, že jde o milostivé léto (např. Jméno Příjmení - splátka na jistinu - Milostivé léto). 
 • Poslat na bankovní účet, který dlužníkovi sdělil exekutor, poplatek ve výši 908 Kč.
 • Platba musí být připsána mezi 28.10.2021 do 28.01.2022. Na platby zaslané před a po Milostivém létu se nebude přihlížet.
 • Po připsání platby na účet má exekutor povinnost vydat rozhodnutí, kterým dlužníka osvobozuje od placení zbytku dluhu. Lze exekutora kontaktovat s žádostí o potvrzení správnosti celého procesu.

Nárok na Milostivé léto vzniká u těchto subjektů:

 • Česká republika,
 • územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy,
 • státní příspěvková organizace,
 • státní fond,
 • veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,
 • dobrovolný svazek obcí,
 • regionální rada regionu soudržnosti,
 • příspěvková organizace územního samosprávného celku,
 • ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
 • obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,
 • státní podnik nebo národní podnik,
 • zdravotní pojišťovna, UPOZORNĚNÍ: Podle posledních informací se Milostivé léto pravděpodobně nevztahuje na penále u zdravotního pojištění (ale pouze na náklady na vymáhání).
 • Český rozhlas nebo Česká televize,
 • právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby (dále jen „veřejnoprávní oprávnění“).

Institut Milostivého léta lze využít např. na exekuce na dlužné:

 • zdravotní pojištění
 • nájemné u obecních či městských bytů,
 • poplatky vůči obci, 
 • nezaplacené pokuty za jízdu načerno v MHD,
 • poplatky u lékaře,
 • energie u společností se státní účasti.
Doporučujeme oslovit Vašeho exekutora co nejdříve a vše řešit s předstihem. Očekává se velký zájem o využití tohoto institutu, který přinese administrativní zátěž jednotlivých kanceláří. Odpověď exekutora trvá zpravidla dva týdny, ale raději počítejte s 30 dny.

V případě dotazů k tomuto článku prosím kontaktuje jeho autora (Anna Salačová).

 

Tento i všechny ostatní články zveřejněné na těchto stránkách vyjadřují názor jejich autorů, nejde o právně závazné dokumenty.

Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz