Tým 22HLAV

Jsme 22HLAV a našim posláním je umožňovat lidem a organizacím rozhodovat se s klidnou myslí. Řídíme se společnými hodnotami. Jsme organizace se sebeřízenými týmy bez šéfů, kariérních žebříčků a korporátních struktur. Jsme lidi s otevřenou myslí, kteří si rádi sami organizují svůj čas, jsou zodpovědní, aktivní, mají zájem o dění a lidi kolem sebe, chtějí se učit a rozvíjet sami sebe i ostatní a změn se nelekají, ale naopak jim jdou vstříc. Působíme v oboru ekonomiky, účetnictví, daní, mezd a personalistiky, auditu, znalectví a v dalších návazných oborech. Provádíme audity požadované zákonem a poskytující potřebné informace pro řízení, přebíráme zodpovědnost za fungování ekonomických, účetních, daňových a mzdových týmů ve firmách i neziskových organizacích, zjednodušujeme postupy a procesy, zavádíme automatizaci a jiné inovace a usilujeme dlouhodobě o rozvoj a vzdělávání všech lidí v oboru.

Momentálně je nás ve 22HLAV přes 60 a máme 7 klientských kruhů (Alfa, Delta Force, Green, Metal, Smile, Top, XY), 4 metodické kruhy (účetnictví, mzdy, daně a audit) a 5 centrálních (CML) kruhů (office, CRM, ekonomika, PR, People & Community).

Adéla Červinková

odborník v účetnictví , mzdách

Vzdělání a certifikace: probíhající studium Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem, fakulta sociálně-ekonomická;
Jazyky: anglický jazyk;
Praxe: v týmu 22HLAV od roku 2019, pracovní zkušenosti při studiu akce pro děti (Děti na hrad)

Adéla Krásová

odborník v účetnictví

Vzdělání a certifikace: probíhající studium VŠFS Praha, obor Řízení podniku a podnikové finance;
Jazyky: anglický jazyk;
Praxe: v týmu 22HLAV od roku 2020, předtím Advokátní kancelář Jordák, Raba a partneři; NOEN, a.s.

Alžběta Hořejšová

daňový poradce, odborník v daních, účetnictví

Vzdělání a certifikace: Vysoká škola ekonomická Praha, obory Regionální rozvoj, Daně v podnikání
Jazyky: anglický jazyk
Praxe: v týmu 22HLAV od 2017; předtím Nadace rozvoje občanské společnosti (programová asistentka)

Andrea Dobiášová

odborník v auditu, účetnictví, mzdách

Vzdělání a certifikace: probíhající studium Česká Zemědělská Univerzita, obor Provoz a ekonomika;
Jazyky: anglický jazyk;
Praxe: v týmu 22HLAV od roku 2019, pracovní zkušenosti při studiu v Rollickin Gelato, Nový Zéland, ELC Group s.r.o., Praha, Costa Coffee, Praha

Anna Salačová

odborník v HR, personalistice, mzdách, daních

Vzdělání a certifikace: Policejní akademie ČR v Praze, fakulta bezpečnostně právní, bezpečnostně strategická studia;
Jazyky: anglický jazyk;
Praxe: v týmu 22HLAV od roku 2020, předtím Back Office Specialist v Retail Service, s.r.o., personalistka v Ludy Retail, s.r.o., další praxe při studiu

Bajrta Šarmandžijeva

odborník v účetnictví, mzdách

Vzdělání a certifikace: Kalmycká Hudební Akademie
Jazyky: ruský jazyk; anglický jazyk
Praxe: v týmu 22HLAV od roku 2022, předtím ZK-TERMOCHEM s.r.o. (účetní, mzdová účetní); SEVEN DAYS PRAGUE s.r.o. (asistent účetní)

Bára Fialová

odborník v účetnictví

Vzdělání a certifikace: probíhající studium Unierzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, předtím Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní zkoušky, Ústí nad Labem;
Jazyky: anglický jazyk;
Praxe: v týmu 22HLAV od roku 2020, pracovní zkušenosti při studiu ve Vzdělávací centrum Kivík, Lidl, Kovos družstvo,...

Dana Feri

odborník v účetnictví, daních

Vzdělání a certifikace: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem, obor Ekonomika a management 
Jazyky: německý jazyk; anglický jazyk
Praxe: v týmu 22HLAV od roku 2020; předtím TRIHORSE s.r.o. (ekonom, finanční řízení); KDP s.r.o. (Suply Chain Manager)

Daniel Hofman

odborník v účetnictví, daních

Vzdělání a certifikace: probíhající studium Vysoká škola ekonomická, ukončeno studium Univerzita Karlova, matematicko-fyzikální fakulta, obor fyzika;
Jazyky: anglický jazyk;
Praxe: v týmu 22HLAV od roku 2019, pracovní zkušenosti při studiu v rámci projektu Univerzity Karlovy

David Grénar

odborník v auditu, účetnictví

Vzdělání a certifikace: Vysoké učení technické v Brně, fakulta podnikatelská, obor Podnikové finance a obchod;
Jazyky: anglický jazyk;
Praxe: v týmu 22HLAV od roku 2020, předtím Gatema a.s. (konzultant ERP Helios Green); Jednota, spotřební družstvo v Boskovicích (vedoucí IS, prognóz a financí)

Dominika Ledvinová

odborník v účetnictví

Vzdělání a certifikace: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, faktulta sociálně-ekonomická;
Jazyky: anglický jazyk;
Praxe: v týmu 22HLAV od roku 2018

Filip Konětopský

auditor, účetní expert, IFRS specialista, odborník v auditu, účetnictví

Vzdělání a certifikace: Vysoká škola ekonomická Praha, obory Účetnictví a finanční řízení podniku, Oceňování podniku a jeho majetku
Jazyky: anglický jazyk
Praxe: v týmu 22HLAV od 2010

Hana Stříbrná

odborník v auditu, účetnictví

Vzdělání a certifikace: Vysoká škola ekonomická Praha, obory Ekonomika správa životního prostředí, Učitelství odborných ekonomických předmětů;
Jazyky: anglický jazyk;
Praxe: v týmu 22HLAV od roku 2016; předtím Úřad práce ČR (referent nepojistných dávek)

Ivana Doubková

odborník v HR, personalistice, mzdách

Vzdělání a certifikace: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta filozofická, obor Německý jazyk a literatura; Škola managementu a služeb, Praha, obor ekonomika a řízení obchodních a výrobních firem;
Jazyky: německý jazyk aktivně, anglický jazyk pasivně;
Praxe: v týmu 22HLAV od 2006, předtím KP-real CZ s.r.o., dražební a realitní spol. (asistentka jednatele); Reiffeisenbank a.s. (asistentka ředitele pobočky); obchodní firma Select (nákupčí pro zahraniční trhy).

Jakub Marek

odborník v účetnictví

Vzdělání a certifikace: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (obor podniková ekonomika) - probíhající magisterské studium
Jazyky: anglický jazyk
Praxe: v týmu 22HLAV od roku 2021

Jana Pavlovičová

pověřenec pro ochranu osobních údajů, odborník v GDPR

Vzdělání a certifikace: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, přírodovědecká fakulta, obor biologie
Jazyky: anglický jazyk
Praxe: v týmu 22HLAV od 2017; předtím SpravaIT s.r.o. (marketingový specialista)

Jan Černý

auditor, odborník v auditu, účetnictví, daních, ekonomickém řízení

Vzdělání a certifikace: ČVUT Praha, fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, obor jaderná chemie; člen Komory auditorů ČR, auditor;
Jazyky: německý jazyk aktivně, anglický jazyk aktivně;
Praxe: v týmu 22HLAV od roku 2006; předtím AFIN Brokers, a.s., ČSSD (tajemník posl. klubu, vedoucí inf. odd.), vedoucí kanceláře soudního exekutora pro Prahu 10, Sklaník, a.s., N-inženýring, a.s., Nycom, a.s., Arao, a.s. (ek. ředitel skupiny), Chemoprojekt Praha.

Jan Liner

odborník v účetnictví

Vzdělání a certifikace: probíhající studium Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem, obor Ekonomika a management
Jazyky: anglický jazyk;
Praxe: v týmu 22HLAV od roku 2021; pracovní zkušenosti při studiu Tival CZ (skupina Nestlé), McDonald's

Jan Slamka

odborník v účetnictví, mzdách

Vzdělání a certifikace: probíhající studium Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Jazyky: anglický jazyk;
Praxe: v týmu 22HLAV od roku 2020; pracovní zkušenosti při studiu FM ČESKÁ, s.r.o., HERMES, BUDDY - Erasmus student network

250 Kamila Neradová

Kamila Neradová

auditor, účetní expert, IFRS specialista, odborník v auditu, účetnictví, daních

Vzdělání a certifikace: Vysoká škola ekonomická Praha, obor Finance člen Komory auditorů ČR, auditor osvědčení č. 2091; IRFS specialista; účetní expert
Jazyky: anglický jazyk
Praxe: v týmu 22HLAV od 2000

Kateřina Formánková

odborník ve mzdách, PR specialista

Vzdělání a certifikace: probíhající studium Vysoká škola ekonomická v Praze, obor Podniková ekonomika a management;
Jazyky: anglický jazyk;
Praxe: v týmu 22HLAV od roku 2020, pracovní zkušenosti při studiu v ZOOT, a.s.

Kateřina Kohoutová

odborník v účetnictví, mzdách

Vzdělání a certifikace: probíhající studium Česká zemědelská univerzita v Praze, Ekonomická fakulta, obor Podnikání a administrativa;
Jazyky: anglický jazyk;
Praxe: v týmu 22HLAV od roku 2020, pracovní zkušenosti při studiu v MIROLUK, s.r.o., Textile House Czech Republic s.r.o., ZARA Česká republika s.r.o.,...

Kateřina Vojčová

odborník v účetnictví

Vzdělání a certifikace: probíhající studium Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem
Jazyky: anglický jazyk;
Praxe: v týmu 22HLAV od roku 2019; pracovní zkušenosti při studiu BASF stavební hmoty ČR, s.r.o., Promotéři.eu, Friesland Boating

David Matěj

IT helpdesk

Vzdělání a certifikace: probíhající studium Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem
Jazyky: anglický jazyk;
Praxe: v týmu 22HLAV od roku 2019; pracovní zkušenosti při studiu Black & Decker (Czech) s. r. o., LUKDA trans s. r. o.

Klára Vavřínová

odborník v účetnictví

Vzdělání a certifikace: probíhající studium Vysoká škola ekonomická v Praze, obor Arts management;
Jazyky: anglický jazyk;
Praxe: v týmu 22HLAV od roku 2020, pracovní zkušenosti při studiu v Tepvos Ústí nad Orlicí, Vavřínovy lázně, Sportisimo

Kristýna Svobodová

odborník v účetnictví

Vzdělání a certifikace: Vysoká škola ekonomická Praha, obor Podniková ekonomika a management;
Jazyky: anglický jazyk;
Praxe: v týmu 22HLAV od roku 2018, předtím praxe při studiu Price Waterhouse Coopers, PWC's Academy Intern

Kristýna Kučerová

odborník v účetnictví, mzdách

Vzdělání a certifikace: probíhající studium Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem, fakulta sociálně-ekonomická, obor Ekonomika a management;
Jazyky: anglický jazyk;
Praxe: v týmu 22HLAV od roku 2019; pracovní zkušenosti při studiu Fair Credit Czech s.r.o.; LA Service UG, Německo; KDK Eko IZOL s.r.o., studijní pobyty v zahraničí v rámci programu Erasmus - Universidad del País Vasco, San Sebastian (Španělsko), University of the West of Scotland, Paisley (Spojené Království)

270 Marie Skramuvská

Marie Skramuvská

odborník v účetnictví, daních, ekonomickém řízení

Vzdělání a certifikace: Střední ekonomická škola Teplice, obor všeobecná ekonomika
Jazyky: ruský jazyk
Praxe: v týmu 22HLAV od 2011, předtím NIKOM, a.s. (hlavní účetní, ekonom), Hotel Prince de Ligne s.r.o. (hlavní účetní, ekonom), Továrna dětských vozidel Duchcov (odborný technický pracovník)

Markéta Třebínová

daňový poradce, odborník v daních, účetnictví

Vzdělání a certifikace: Vysoká škola ekonomická Praha, obory Finance, Personální management; daňový poradce registrovaný Komorou daňových poradců, č. 5145
Jazyky: anglický jazyk aktivně, německý jazyk pasivně
Praxe: v týmu 22HLAV od roku 2016; předtím Finanční úřad v Litoměřicích (správce daně v kontrolním oddělení), Česká konsolidační agentura (analytik specialista), IBM Česká republika (asistentka v účetním oddělení)

290 Markéta Vagnerová

Markéta Vagnerová

odborník v auditu, účetnictví

Vzdělání a certifikace: Vysoká škola ekonomická Praha, fakulta národohospodářská, hlavní specializace hospodářská politika, vedlejší specializace Účetnictví a finanční řízení podniku; účetní asistent; člen Komory auditorů ČR, asistent auditora
Jazyky: německý jazyk, anglický jazyk
Praxe: v týmu 22HLAV od 2007, předtím METAL Ústí n.L., a.s. (referent materiálové a finanční účtárny), RSM Salustro Reydel ČR s.r.o. (spolupracovník auditora)

Martin Bohata

odborník v auditu, účetnictví, oceňování podniků

Vzdělání a certifikace: Vysoká škola ekonomická Praha, obory Hospodářská politika, Consulting
Jazyky: anglický jazyk
Praxe: v týmu 22HLAV od 2017

Milan Babický

certifikovaný účetní, odborník v auditu, účetnictví

Vzdělání a certifikace: Vysoká škola ekonomická Praha, obor ekonomika průmyslu; člen Komory auditorů ČR, auditor osvědčení č. 0661; certifikovaný účetní
Jazyky: anglický jazyk
Praxe: v týmu 22HLAV od 2001, předtím Ernst & Young Audit, s.r.o., Praha (manažer auditorského týmu), Glavunion Teplice, a.s. (hlavní účetní), Severočeská armaturka a.s. (hlavní účetní), VHJ SIGMA Olomouc (generální ředitelství – samostatný odborný pracovník, vedoucí oddělení účetnictví)

Milan Kutina

provoz, vzdělávání

Vzdělání a certifikace: Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné tvorby (Ateliér intermediální tvorby);
Jazyky: anglický jayzk;
Praxe: v týmu 22HLAV od 2018; předtím Fokus Labe, z.ú. (vedoucí chráněné kavárny Bárka kafe v Ústí nad Labem)

Miroslava Nebuželská

auditor, účetní expert, ACCA, CISA, ředitel, jednatel, odborník v auditu, účetnictví, daních, oceňování podniků, ekonomickém řízení

Vzdělání a certifikace: Vysoká škola ekonomická Praha, obory Informační technologie, Účetnictví a finanční řízení podniku; stipendium na University of Stirling, Scotland; člen Komory auditorů ČR, auditor opr. č. 2092; IFRS specialista; CISA (Certified Information Systems Auditor); účetní expert; ACCA (Certified Chartered Accountant)
Jazyky: anglický jazyk aktivně, německý jazyk pasivně;
Praxe: v týmu 22HLAV od roku 2004; předtím Procter & Gamble – Rakona, a.s., Praha (IT manažer)

Naďa Salačová

odborník v účetnictví

Vzdělání a certifikace: Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta informatiky a statistiky, obor ekonometrie a operační výzkum;
Jazyky: anglický jazyk;
Praxe: v týmu 22HLAV od roku 2019, baketbalový hráč, pracovní zkušenosti při studiu Pojišťovna České spořitelny, Morey’s Piers (Wildwood, NJ, USA), Česká Pojišťovna

Nela Kovářová

odborník v auditu, účetnictví

Vzdělání a certifikace: Vysoká škola ekonomická v Praze, obor Management zdravotnictví
Jazyky: anglický jazyk; francouzský jazyk
Praxe: v týmu 22HLAV od roku 2021, pracovní zkušenosti při studiu v RegioJet a.s., Břevnovská lékárna, Oslo hotel Rönningen

Nikola Lehoťanová

odborník v účetnictví

Vzdělání a certifikace: Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, certifikát ECDL (European Computer Driving Licence), státní zkouška z kancelářského psaní na klávesnici
Jazyky: německý jazyk
Praxe: v týmu 22HLAV od 2006

Otto Klikar

odborník v účetnictví, mzdách

Vzdělání a certifikace: probíhající studium Česká zemědělská univerzita v Praze, fakulta provozně-ekonomická, obor informatika
Jazyky: německý jazyk; anglický jazyk
Praxe: v týmu 22HLAV od roku 2021

Petra Hassová

odborník v účetnictví

Vzdělání a certifikace: Obchodní akademie Teplice
Praxe: v týmu 22HLAV od 2018; předtím VITA s.r.o., Duchcov (všeobecná účetní); Bc. Jana Hůlová, Dolní Břežany (všeobecná účetní); KOUTECKÝ s.r.o., Duchcov (všeobecná účetní); AHOLD Czech Republic a.s. Brno; KORYNA nábytek a.s. Teplice

Petra Půlpytlová

CRM

Vzdělání a certifikace: Gymnázium Ústí nad Labem, Obchodní akademie se specifickou org. studia (ekonomické zaměření)
Jazyky: německý jazyk;
Praxe: v týmu 22HLAV od roku 2019; předtím FREE-THERM s.r.o. (administrativní pracovnice); TERMO+ holding, a.s. (obchodní manažer, technicko-adminstrativní manažer); BILLA spol. s r.o. (účetní)

Petra Stříbrná

odborník v účetnictví

Vzdělání a certifikace
Praxe: v týmu 22HLAV od roku 2019

Petra Tomášková

odborník v HR, personalistice, mzdách

Vzdělání a certifikace: Vysoká škola obchodní v Praze, obor ekonomie a cestovní ruch;
Jazyky: anglický jazyk;
Praxe: v týmu 22HLAV od roku 2019, předtím Colonnade Insurance S.A., organizační složka (QBE Insurance Limited); Etihad Airways, SAE; České aerolinie

Štefan Marton

odborník v auditu, účetnictví, mzdách

Vzdělání a certifikace: probíhající studium Česká zemědělská univerzita v Praze, obor Ekonomie a management
Jazyky: anglický jazyk; německý jazyk
Praxe: v týmu 22HLAV od roku 2021, pracovní zkušenosti při studiu v McDonald's

Tomáš Doležel

daňový poradce, odborník v daních, účetnictví, ekonomickém řízení

Vzdělání a certifikace: Vysoká škola ekonomická Praha, obory Bankovnictví a pojišťovnictví, Daně v podnikání; Daňový poradce registrovaný Komorou daňových poradců, č. 4807
Jazyky: anglický jazyk
Praxe: v týmu 22HLAV od 2011; předtím Auto-Novo-Team, s.r.o. (samostatný odborný pracovník)

Vendula Havlínová

odborník v auditu

Vzdělání a certifikace: Vysoká škola finanční a správní, Praha (obor právo v podnikání, fakulta právních a správních studií)
Jazyky: anglický jazyk
Praxe: v týmu 22HLAV od roku 2022, předtím LeConte s.r.o. 

Věra Čechová

odborník v účetnictví, mzdách

Vzdělání a certifikace: Česká zemědělská univerzita, obor veřejná správa; Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, obor Podniková ekonomika; účetní asistent
Praxe: v týmu 22HLAV od 2020; předtím VIACELL s.r.o. (účetní); CHEMOPROJEKT a.s. (samostatná účetní); SOLITEA CDL a.s. (hlavní účetní); SPT TELECOM a.s. (mzdová účetní)

Veronika Fuková

certifikovaný účetní, odborník v auditu, účetnictví, oceňování podniků

Vzdělání a certifikace: Vysoká škola ekonomická Praha, obory Podniková ekonomika a management, Retail management; Státní jazyková zkouška z německého jazyka; certifikovaný účetní
Jazyky: anglický jazyk, německý jazyk
Praxe: v týmu 22HLAV od 2012, předtím Europ Assistance, s.r.o. (Koordinátor asistenční centrály), Exxon Mobil Corp. (AP Processor)

Veronika Hovorková

odborník v účetnictví

Vzdělání a certifikace: Vysoká škola ČZU, obor Podnikání a administrativa;
Jazyky: anglický jazyk;
Praxe: v týmu 22HLAV od roku 2020, předtím Team & Project support v MBtech Bohemia s.r.o., při studiu zahraniční stáž v USA

Vít Vagner

daňový poradce, jednatel, odborník v daních, účetnictví, oceňování podniků, ekonomickém řízení

Vzdělání a certifikace: Vysoká škola ekonomická Praha, obory Statisticko-pojistné inženýrství, Účetnictví a finanční řízení podniku; daňový poradce registrovaný Komorou daňových poradců ČR č. 4165;
Jazyky: německý jazyk aktivně, anglický jazyk aktivně;
Praxe: v týmu 22HLAV od 2004; předtím FINOSA, s.r.o. (vedoucí ekonomického a finančního oddělení).

Vladimír Pekár

odborník v účetnictví, auditu

Vzdělání a certifikace: probíhající studium Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem, fakulta sociálně ekonomická, obor Ekonomika a podnikový management
Jazyky: anglický jazyk;
Praxe: v týmu 22HLAV od roku 2021; pracovní zkušenosti při studiu ČVUT - Valeo, UJEP - Valeo, Möbelix, Stem/Mark

Zdeněk Vostřel

odborník v účetnictví, auditu

Vzdělání a certifikace: České vysoké učení technické v Praze, obor Ekonomie a řízení strojírenského podniku;
Jazyky: anglický jazyk;
Praxe: v týmu 22HLAV od roku 2020, předtím UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., Raiffeisenbank a.s., Pragobanka a.s., SKLOBA, s.r.o.

Zuzana Menšíková

odborník v účetnictví, daních, ekonomickém řízení

Vzdělání a certifikace: Vysoká škola ekonomikcká v Praze, Fakulta financí a účetnictví, obor Peněžní ekonomie a bankovnictví
Jazyky: anglický jazyk;
Praxe: v týmu 22HLAV od roku 2020, předtím Sita Information Networking Computing B.V., Praha; Nokia Siemens Networks UK, Ltd., Huntingdon, Anglie; Nokia Siemens Networks Czech Republic, s.r.o., Praha;  Siemens, s.r.o. Czech Republic, Praha; TNT Express Worldwide, s.r.o. Czech Republic, Praha

Zuzana Slámová

odborník v auditu, účetnictví, ekonomickém a finančním řízení

Vzdělání a certifikace: Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta mezinárodních vztahů; Prague International Business School, Master of Business Administration;
Jazyky: anglický jazyk; 
Praxe: v týmu 22HLAV od roku 2021, Solitea, a.s. (Chief Financial Officer), Solitea CDL, a.s. (finanční a personální ředitelka), Středočeská plynárenská, a.s. (vedoucí finančního controllingu, analytik plánování a reportingu), 

Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz